Gdzie i jak składać wnioski o wakacje kredytowe w 2024 roku?

Opublikowano: 04 Kwi 2024 Agnieszka Kłak 5 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Każdy klient, który spłaca kredyt hipoteczny musi planować swój budżet tak, aby co miesiąc było go stać również na spłatę raty. Niekiedy wysokość rat jest tak obciążająca dla domowego budżetu, że klienci z niepokojem patrzą na bilans, z którym zostaną przed wypłatą. Kryzys gospodarczy, który zaczął się jesienią 2024 roku wyraźnie pogłębił te obawy. Raty kredytowe wzrosły, niektóre nawet o 100%. Na szczęście, w latach poprzednich klienci mogli skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych. Również w 2024 roku takie zawieszenie spłaty rat będzie możliwe.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co powinien zawierać prawidłowo wypełniony wniosek o wakacje kredytowe,
 • kto skorzysta z wakacji kredytowych w 2024 r.,
 • jak skutecznie wnioskować o wakacje kredytowe w 2024 r.
wnioski o wakacje kredytowe

Jak wygląda wniosek o wakacje kredytowe i kto go przyjmie?

Zanim kredytobiorca zechce zawiesić spłatę swoich rat kredytu hipotecznego powinien najpierw zwrócić uwagę na to, jakie dane powinien zawierać dobrze wypełniony wniosek o wakacje kredytowe. Taki dokument musi zawierać:

 • imię i nazwisko kredytobiorcy,
 • dane kredytodawcy,
 • numer umowy kredytowej,
 • potwierdzenie, że umowa kredytowa została zawarta na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • rodzaj spłacanego kredytu,
 • daty płatności rat, które wnioskodawca chce zawiesić w spłacie,
 • oświadczenie klienta o świadomości konsekwencji prawnych za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe powinien zostać złożony w banku, w którym mamy zaciągnięty kredyt hipoteczny. 

Komu przysługują wakacje kredytowe 2024?

Z wakacji kredytowych w 2024 r, będzie mógł skorzystać każdy klient, który:

 • ma ważną umowę kredytową,
 • zawarł umowę kredytową przed 1 lipca 2022 roku,
 • zaciągnął zobowiązanie na cele mieszkaniowe,
 • środki ze zobowiązania przeznaczył na swoje własne cele mieszkaniowe,
 • zaciągnął kredyt na kwotę nie większą niż 1 200 000 zł,
 • posiada wskaźnik RdD wynoszący więcej niż 30%.

Wskaźnik RdD - czyli: rata do dochodu - oznacza, jaką część dochodów klienta pochłania rata kredytowa. Wskaźnik oblicza się wyciągając średnią arytmetyczną trzech wskaźników RdT w każdym z trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe. Jeśli ta średnia wyniesie ponad 30%, wówczas klient spełni kryterium, a jeśli będzie niższa - nie skorzysta on z rządowych wakacji kredytowych. 

Przykład. Pan Zygmunt posiada kredyt hipoteczny i spłaca ratę, która póki co, cały czas, z miesiąca na miesiąc wynosi równe 3000 zł. W 1 miesiącu Pan Zygmunt zarobił 12 000 zł, w drugim 10 000 zł, a w trzecim 7500 zł. Wobec tego wskaźnik RdD w 1 miesiącu wyniósł 25%, w 2 miesiącu 30%, a w trzecim miesiącu 40%. Średnia arytmetyczna wynosi 31,67%, wobec czego Pan Zygmunt kwalifikuje się do wakacji kredytowych. 

Od kiedy wakacje kredytowe obowiązują w 2024 roku?

Pierwotnie wakacje kredytowe w 2024 roku miały funkcjonować od 1 marca 2024 roku. Tak się jednak nie stało, w wyniku opóźnień w pracach rządu. Dziś już mamy potwierdzenie, że wakacje kredytowe ruszą od kwietnia 2024 roku. Wobec tego klienci będą mogli zawiesić:

 • 2 raty w II kwartale 2024 r.,
 • 1 ratę w III kwartale 2024 r,,
 • 1 ratę w IV kwartale 2024 r.

Jeżeli klient spełni warunki, to bank będzie musiał mu udzielić wakacji kredytowych. W takim przypadku moc prawna zawieszająca spłatę rat działa od dnia złożenia wniosku. 

Jak prawidłowo złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Generalnie klient ma dwie drogi składania wniosku:

 • osobiście w oddziale banku,
 • poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mobilną.

W pierwszym przypadku należy najpierw wydrukować wniosek i go wypełnić, a następnie zanieść do placówki kredytodawcy. Nie należy zapominać o własnoręcznym podpisie na dokumencie. Natomiast w bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej banku, klient po zalogowaniu się będzie mógł wybrać opcję złożenia wniosku online. 

Co klient może zrobić, jeśli bank odrzuci jego wniosek?

Wakacje kredytowe są ustawowe, więc jeśli klient spełnia wymogi, to bank musi ich udzielić. Jeśli jednak, wiedząc, że mieścisz się w kryteriach otrzymasz od swojego kredytodawcy decyzję odmowną, to zawsze możesz złożyć do banku reklamację. Przepisowo instytucja rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni, ale w szczególnych przypadkach czas oczekiwania może się wydłużyć do 60 dni. Jeżeli mimo wszystko bank nie uzna racji klienta, to wówczas pozostaje złożenie skargi do Rzecznika Finansowego. 

Dodano: 04.04.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top