Jak liczyć termin udzielenia odpowiedzi na reklamację w banku?

Opublikowano: 08 Lis 2021 Sylwia Chrószcz 3 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Byłoby idealnie, gdyby nasza relacja z bankiem układa się wzorowo i nie wymagała żadnych dodatkowych wyjaśnień i zgłaszania zastrzeżeń w formie reklamacji. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, w których bank źle zaksięguje operacje czy w naszej ocenie niesłusznie naliczy dodatkowe opłaty. Czasami chodzi o kilka złotych czasami o kilka set. Gdy już postanowimy złożyć reklamację musimy również wiedzieć kiedy spodziewać się odpowiedzi na jej treść i jakie terminy działają na naszą korzyść.

Z tego artykułu dowiesz się:

Reklamacja w banku termin

Jak złożyć reklamacje w banku?

Reklamacje w zakresie usług i produktów bankowych możemy złożyć w bardzo prosty sposób i przez wiele różnych kanałów. W zależności od wyboru ścieżki dostarczenia reklamacji do banku zaczniemy liczyć termin złożenia reklamacji.

I tak w przypadku reklamacji składanych bezpośrednio w oddziałach banku czy za pośrednictwem formularzy internetowych termin ten liczymy od dnia następnego po złożeniu reklamacji (zgodnie z zapisami art. 111 paragraf 2 Kodeksu cywilnego). Z kolei gdy formularz reklamacji został wysłany w formie przesyłki pocztowej czy kurierskiej termin ten liczony jest od dnia otrzymania przez bank dokumentu reklamacji. Kluczowe będzie więc nadanie przesyłki za potwierdzeniem odbioru lub sprawdzenie tego terminu za pośrednictwem opcji śledzenia paczek po numerze nadania przesyłki.

Ile czasu na odpowiedź ma bank?

Ten termin to 30 dni, a w wyjątkowych sytuacjach wymagających dodatkowych wyjaśnień to 60 dni. Należy jednak wiedzieć, że jeśli termin odpowiedzi może się wydłużyć bank ma obowiązek poinformować klienta w ciągu pierwszych 30 dni o tym fakcie wraz z konkretnym wskazaniem przyczyn zwłoki w odpowiedzi.

Gdy już wiemy od jakiego dnia liczy się bieg terminu rozpatrzenia reklamacji i ile czasu ma bank na odpowiedź musimy wiedzieć co z reklamacją, na którą odpowiedź powinniśmy uzyskać w dzień wolny od pracy czy święto. Tutaj też z odpowiedzią przychodzi nam kodeks cywilny i art. 115. W takim wypadku odpowiedź powinniśmy uzyskać dnia następnego, po dniu uznawanym za ustawowo wolny od pracy.

Kiedy konkretnie powinniśmy otrzymać odpowiedź?

Tutaj też wszystko zależne będzie od sposobu uzyskania odpowiedzi. Jeśli odpowiedź będziemy mieli otrzymać w formie papierowej - datą odpowiedzi będzie data nadania pisma przez bank.

Co jeśli terminy nie zostaną zachowane?

W świetle obowiązujących przepisów prawa, a konkretnie Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jeśli terminy nie zostaną zachowane i klient otrzyma odpowiedź po terminie albo w skrajnych przypadkach nie otrzyma jej wcale reklamacja jest uznana na korzyść klienta.

Podsumowanie

Terminy warte zapamiętania to 30 dni w przypadku standardowej odpowiedzi na reklamację, a 60 dni w przypadku wymagającej dodatkowych wyjaśnień z koniecznością poinformowania klienta w ciągu pierwszych 30 dni o tym fakcie. Termin reklamacji liczymy zawsze od dnia otrzymania pisma przez bank, a jeśli odpowiedź przypada na dzień wolny od pracy oczekujmy jej w następnym dniu roboczym.

Tagi: bankrzecznik finansowyreklamacja

Dodano: 08.11.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top