Jak możemy windykować dług po bezskutecznej egzekucji komorniczej?

Opublikowano: 06 Gru 2022 Anna Jasińska - Stankiewicz 8 min. czytania

Kategoria: Poradnik windykacyjny

Komornikowi  niestety nie zawsze udaje się odzyskać należności zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Bezskuteczna egzekucja komornicza to nadal dość powszechny problem wierzycieli. A może jednak możliwa jest dalsza i skuteczna windykacja długu po bezskutecznej egzekucji przez komornika? Czy można odzyskać  do spłaty długu, pomimo tego, że komornik  nie był w stanie nam w tym pomóc ? W tym artykule postaramy się przytoczyć, jakie pozostały nam jeszcze możliwości, aby skutecznie odzyskać swoje pieniądze.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co to oznacza, że postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne,
  • jak można prowadzić windykację, gdy postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne,
  • jak wygląda sprzedaż naszej wierzytelności na giełdzie długów,
  • kiedy sensowym rozwiązaniem będzie ponowne wszczęcie egzekucji komorniczej,
  • czy możliwe jest osiągnięcie korzyści z bezskuteczności egzekucji.
Jak możemy windykować dług po bezskutecznej egzekucji komorniczej?

Co to oznacza, że egzekucja komornicza jest bezskuteczna?

Na samym  początku zaznaczyć należy, że  samo uzyskanie wyroku sądowego lub nakazu zapłaty przez wierzyciela, a potem skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego do komornika nie jest gwarantem sukcesu i odzyskania należnych nam wierzytelności. Droga ta jest dość długa i sformalizowana, często jednak kończy się niepowodzeniem, czyli umorzeniem postępowania na podstawie art. 824 &1 pkt.3 – bezskuteczna egzekucja komornicza.

„Art.  824. Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego z urzędu

§1. Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu pkt. 3. Jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych”

O bezskutecznej egzekucji mówimy wtedy, gdy niemożliwe jest odzyskanie należności przez komornika na rzecz wierzyciela. Najczęściej dzieje się tak dlatego, że dłużnika nie jest nigdzie zatrudniony lub otrzymuje wynagrodzenie w kwocie wolnej od zajęcia tzw. minimalne wynagrodzenie, na rachunku bankowym brak jest środków pieniężnych, nie ma żadnych ruchomości np. samochodu, nieruchomości - generalnie brak majątku. 

Umorzenie przez komornika postępowania egzekucyjnego  wobec oznacza tylko, że komornik nie był w stanie odzyskać pieniędzy. Wierzyciel nadal może (a nawet powinien!) działać.

Jak skutecznie można prowadzić windykację  po bezskutecznej egzekucji. Co może zrobić wierzyciel?

Wierzyciel powinien działać... ale co tak naprawdę  może zrobić, jakie ma możliwości?

Gdy wierzyciel otrzyma już od komornika postanowienie o umorzeniu egzekucji ma co najmniej trzy możliwości, które powinien rozważyć i dopasować  rozwiązanie do swojej sytuacji.

Wierzyciel może:

  • sprzedać swoją wierzytelność na giełdzie długów,
  • sprawić, aby egzekucja komornicza została ponownie rozpoczęta,
  • skorzystać z usług firmy windykacyjnej, która zajmuje się odzyskiwaniem    należności.

Sprzedaż naszej wierzytelności na giełdzie długów

Jest jeszcze jeden sposób na odzyskanie pieniędzy i dochodzenie należności. Wierzyciel może sprzedać wierzytelność, której komornikowi nie udało  się odzyskać przy pomocy  uprawnień jakie posiada to wystarczy wystawić taką wierzytelność na giełdzie długów i czekać, aż  znajdzie się  ktoś  zainteresowany.

Aktualnie na rynku wierzytelności jest mnóstwo firm, które specjalizują się w odzyskiwaniu i skupowaniu wierzytelności  po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Firma taka analizuje, jakie ma szanse odzyskania wierzytelności oraz  i jakie ryzyko wiąże się z zakupem takiej wierzytelności. Zaznaczyć należy, że najchętniej skupowane są wierzytelności, które występują w pakietach.

Firmy windykacyjne, które kupują wierzytelności od wierzyciela pierwotnego po bezskutecznej egzekucji, zwykle kupują je za kilkanaście procent  wartości tych wierzytelności. Zdecydowanie czasem warto jest sprzedać swoją wierzytelności po bezskutecznej egzekucji, czasem zarobek jest dużo mniejszy niż wysokość zasądzonej wierzytelności, ale jest jakikolwiek, a przede wszystkim wierzyciel pozbywa się  trudnej do wyegzekwowania wierzytelności.

Ponowne wszczęcie egzekucji komorniczej, kiedy i czy ma sens?

W sytuacji, gdy egzekucja  prowadzona przez komornika w konkretnej  sprawie okazała się bezskuteczna  wierzyciel może wszcząć ja ponownie  tzn. złożyć  u komornika wniosek egzekucyjny wraz z nakazem  zapłaty. Jako wierzyciel pamiętać musimy, że od dnia umorzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika   mamy 6 lat na złożenie nowego wniosku  o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, aby nie dopuścić do sytuacji, w której nasza wierzytelność się przedawniła. Pamiętać należy, że każdorazowo złożenie ponownego wniosku o wszczęcie  egzekucji u komornika przerywa bieg terminu przedawnienia.

Warto również zaznaczyć, że opłaca się złożyć  ponowny wniosek o wszczęcie  egzekucji w ciągu trzech lat od ostatniego umorzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika, gdyż zapobiegniemy przedawnieniu odsetek, dla których termin przedawnienia wynosi właśnie 3 lata.

Reasumując, ponowne złożenie wniosku po roku czy dwóch, może przynieść dla wierzyciela  bardzo dobre rezultaty. Może bowiem okazać się, że w tym czasie sytuacja  materialno – finansowa dłużnika poprawiła się w j To otwiera komornikowi szersze możliwości działania. Wierzyciel może też wnieść o wyjawienie majątku przez dłużnika przed sądem. Dłużnikowi, jeśli udzieli fałszywych lub niepełnych informacji, grozi w takim przypadku odpowiedzialność karna. W wielu przypadkach okazuje się ,że ponowne wszczęcie egzekucji naprawdę się opłaca  , ponieważ często dłużnicy nie zdają sobie sprawy, że egzekucja wobec nich może zostać wszczęta ponownie. Zaczynają czuć się bezpiecznie i tracą czujność.

Korzyści z bezskutecznej egzekucji? Czy to możliwe?

Windykacja po bezskutecznej egzekucji nie jest ani łatwa, ani przyjemna. Możemy  dostrzec  jednak co najmniej dwie korzyści umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Po pierwsze: może się okazać bowiem, że pieniądze jednak da się odzyskać tylko  trochę  później. Na przestrzeni lat sytuacja finansowa dłużnika może się zmienić na lepsze. W efekcie czego być może wierzycielowi uda się wyegzekwować więcej, a nawet całość  niż byłoby to możliwe wcześniej, czyli w pierwszym postępowaniu egzekucyjnym. Trzeba jednak pamiętać, aby co trzy lata kierować wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika - tak, aby nie doszło do przedawnienia odsetek.

Po drugie: postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec bezskutecznej egzekucji , które spowodowane było brakiem  majątku dłużnika umożliwia wierzycielowi zaksięgowanie nieodzyskanej wierzytelności jako swój  kosztu uzyskania przychodu. Można tego dokonać do momentu przedawnienia wierzytelności. Nie zamyka to jednak mimo wszystko drogi do dalszego dochodzenia  swoich należności.

Największe, najprostsze szanse na odzyskanie naszych pieniędzy, daje jednak szybkie i sprawne rozpoczęcie windykacji polubownej.

Zaktualizowano: 06.12.2022

Dodano: 06.12.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top