Jak przebiega postępowanie windykacyjne?

Opublikowano: 28 Lip 2021 Dagmara Konik 4 min. czytania

Kategoria: Poradnik windykacyjny

Postępowanie windykacyjne jest jednym z procesów, które mają miejsce w całym cyklu odzyskania długu na rzecz wierzyciela. Ma ono miejsca na bardzo konkretnych podstawach prawnych, które przybliżymy w dzisiejszym wpisie na blogu. 

Jak przebiega postępowanie windykacyjne?

Czym różni się zatem postępowanie windykacyjne od postępowania egzekucyjnego?

Postępowanie windykacyjne są to czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji. Sens windykacji jest opisany w kodeksie cywilnym w artykułach od 353-go do 356-go. Idąc za klasyfikacją Kazimierza Turalińskiego, dziennikarza śledczego i specjalisty do spraw windykacji postępowanie windykacyjne dzieli się na polubowne i sądowe, i razem z postępowaniem egzekucyjnym mieści się w ramach szerzej definiowanej windykacji. Turaliński stosuje taki podział w swojej książce „Windykacja gospodarcza – podręcznik do nauki zawodu”. Jednakże niektórzy specjaliści prawa cywilnego prócz polubownej i sądowej windykacji wyróżniają również postępowanie klauzulowe. Tutaj można powołać się na komentarz do artykułów od 756-go do 795-go kodeksu postępowania cywilnego, autorstwa sędziego Sądu Rejonowego Warszawa Praga-Południe Piotra Sławickiego oraz doktora nauk prawnych Pawła Sławickiego. Ci prawnicy wyraźnie klasyfikują postępowanie klauzulowe jako jeden z trzech rodzajów postępowania windykacyjnego.

Jak działa proces windykacji?

Istnieją trzy rodzaje windykacji. Gdyby jednak potraktować je całościowo, wówczas moglibyśmy powiedzieć, że ogólny proces windykacyjny dzieli się na trzy fazy. I tak, zaczynając od początku, omówimy sobie proces polubowny. Ma to miejsce wówczas, kiedy dług jest stosunkowo młody, a zaległości nie zdążyły narosnąć do dużych sum. Wówczas dłużnik zazwyczaj otrzymuje wezwania do zapłaty, ewentualnie telefony z prośbą o uregulowanie zaległych świadczeń. Może też dojść do sytuacji, gdzie odbędą się osobiste rozmowy z dłużnikiem. Poza tym dłużnik może otrzymać monity, czyli formalne przypomnienia o spłacie długu. Jeżeli te działania nie przynoszą skutku, dłużnik może zostać wpisany do bazy osób zadłużonych na przykład do Krajowego Rejestru Długów.

Windykacyjne postępowanie sądowe odbywa się wówczas, kiedy wierzyciel pozwie dłużnika do sądu o spłatę zaciągniętych zobowiązań. Jeśli sąd rozpatrzy pozew na korzyść wierzyciela wówczas wyda nakaz zapłaty, zobowiązujący dłużnika do spłaty.

Wreszcie trzecie i ostatnie – postępowanie klauzulowe. Następuje ono wówczas, kiedy dłużnik nie uregulował płatności, mimo nakazu sądu. Proces odbywa się na wniosek wierzyciela lub z urzędu. Wówczas sąd wydaje klauzulę wykonalności – stąd nazwa tej procedury – która skutkuje zaistnieniem tytułu wykonawczego. Zaś tytuł ten rozpoczyna wspomniane już wcześniej postępowanie egzekucyjne. I na tym kończą się fazy postępowania windykacyjnego.

Podsumowanie

Dzisiaj przyjrzeliśmy się klasyfikacji postępowania windykacyjnego, omówiliśmy jego definicję i podstawy prawne. Prześledziliśmy jego przebieg krok po kroku, dzięki czemu wiemy, że koniec postępowania windykacyjnego oznacza równocześnie początek postępowania egzekucyjnego. Postępowanie windykacyjne ma miejsce zawsze, gdy tylko dłużnik zaczyna uchylać się od płatności. Jednak im szybciej dojdzie do porozumienia z wierzycielem tym krócej będzie trwała cała batalia.

Tagi: windykacjapostępowanie windykacyjnepostępowanie egzekucyjnesąd

Zaktualizowano: 15.09.2021

Dodano: 28.07.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top