Jak samemu rozliczyć PIT37?

Opublikowano: 15 Kwi 2022 Agnieszka Kłak 10 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

W każdym roku osoba, która legalnie uzyskuje przychody ma obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego. Jest to tzw. deklaracja PIT, którą należy wypełnić, a następnie wysłać do odpowiedniego urzędu skarbowego. Istnieje wiele numerów PIT, ale najbardziej znanym i powszechnym jest PIT 37. Perspektywa samodzielnego wypełnienia PIT-u jest dla wielu ludzi problematyczna. Jednakże w praktyce, o ile jesteśmy w stanie poświęcić odpowiednią dozę czasu i skupienia samodzielnie wypełnienie deklaracji podatkowej wcale nie jest takie trudne.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czy Twoje dochody podlegają rozliczeniu zgodnie z PIT 37,
 • o terminach rozliczania zeznania podatkowego,
 • co zawiera zeznanie podatkowe,
 • jakie są zasady rozliczania wraz z małżonkiem,
 • jakie są zasady rozliczania przez osoby samotnie wychowujące dziecko,
 • jak rozliczyć się za pomocą e-programów.
Jak samemu rozliczyć PIT37?

Kto rozlicza się deklaracją PIT 37?

Deklaracja PIT 37 jest w Polsce najpowszechniejszą formą rozliczania zeznania rocznego. Obejmuje ona przychody opodatkowane według skali podatkowej na zasadach ogólnych, gdzie podatek dochodowy wynosi albo 17% albo 32%. Dotyczy to przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób rozliczają się podatnicy, którzy posiadają przychody z:

 • tytułu stosunku pracy, czyli m.in. umowa o pracę,
 • tytułu spółdzielczego stosunku pracy,
 • tytułu pracy nakładczej,
 • tytułu umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego, członkostwa w radach nadzorczych, obowiązków społecznych, działalności sportowej i innych przychodów z działalności wykonywanej osobiście,
 • emerytury, renty albo świadczeń przedemerytalnych,
 • stypendiów,
 • zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego,
 • członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach rolniczo-produkcyjnych,
 • świadczeń z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • pracy osób tymczasowo aresztowanych i skazanych,
 • tytułu umowy aktywizacyjnej,
 • tytułu umowy o pracy przy zbiorach.

Jeżeli ktoś uzyskuje dodatkowe dochody z tytułu działalności gospodarczej – np. opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – wówczas oprócz deklaracji PIT 37 musi również złożyć PIT 28.

Termin składana deklaracji do urzędu skarbowego w ramach rozliczenia za rok podatkowy 2021 upływa 2 maja 2022 roku.

Jakie dane widnieją w zeznaniu podatkowym PIT 37?

Z punktu widzenia podatnika, najważniejsze informacje, jakie zawiera deklaracja PIT 37 to:

 • dane osobowe podatnika,
 • dane osobowe płatnika,
 • informacje o Urzędzie Skarbowym,
 • informacje o dochodach płatnika, pobranych zaliczkach oraz składkach – źródło przychodu, wysokość przychodu, koszty uzyskania przychodów, dochód, dochód zwolniony od podatku, zaliczka pobrana przez płatnika,
 • odliczenia od podatku,
 • odliczenia zobowiązania podatkowego,
 • zwroty z tytułu ulg podatkowych.

Po przyjęciu deklaracji podatkowej przez Urząd Skarbowy wielu podatników może spodziewać się zwrotu z tytułu podatku dochodowego – mowa tu o zwrocie nadpłaty podatku, jeżeli taka nadpłata wynika z zeznania rocznego.

Czy można rozliczyć PIT wraz z małżonkiem?

Zeznanie roczne możemy składać razem z małżonkiem. Wspólnie wypełniony PIT 37 zadziała tylko wówczas, kiedy każdy z małżonków posiada przychody, które spełniają wymogi, co już zdążyliśmy wymienić w tym artykule. Inaczej jest jeśli jeden z małżonków pracuje, np. na umowie o pracę, a drugi jest przedsiębiorcą.

Jeżeli np. pracujesz i spełniasz wymogi dla PIT 37, a działalność gospodarcza Twojego małżonka będzie dostarczała mu przychodów podlegających opodatkowaniu wg skali, to wówczas nie będzie dla Was istniała możliwość wspólnego złożenia zeznania podatkowego na PIT 37. Rozliczenie powinno wówczas nastąpić wg deklaracji PIT 36.

Rozliczenie podatkowe dla osób samotnie wychowujących dziecko

Deklaracja PIT 37 obejmuje również te osoby, które z różnych przyczyn samotnie wychowują dziecko. Takie rozliczenie jest możliwe jeśli:

 • dzieci nie ukończyły 18 roku życia,
 • dzieci ukończyły 18 rok życia, ale pobierają rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny,
 • dzieci, które nie ukończyły 25 roku uczą się w szkole, również na uczelni wyższej i w zeszłym roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu – nie przekroczyło to kwoty niepowodującej powstanie obowiązku podatkowego.

Samodzielne rozliczenie PIT-u krok po kroku

W internecie dostępne są e-programy do samodzielnego wypełnienia deklaracji podatkowej. Są to programy bardzo przejrzyste i proste w obsłudze. Każdy z nich posiada prostą instrukcję obsługi, która poprowadzi każdego użytkownika. Możesz skorzystać chociażby z programu e-pity, dostępnego na stronach rządowych, czy też z programów do rozliczania PIT online.

Rozliczenie PIT online

Oto, co się wydarzy, krok po kroku, jeśli zdecydujesz się skorzystać z programu PIT online:

 • należy wejść na stronę internetową, gdzie znajduje się wybrany program,
 • program można pobrać na komputer/laptop albo wypełniać go w formie online,
 • jeżeli taka opcja jest dostępna w programie wybieramy opcję KREATOR PIT, gdzie otrzymamy prostą i zrozumiałą instrukcję obsługi,
 • następnie należy wybrać sposób opodatkowania,
 • w dalszym kroku trzeba w odpowiednie rubryki wstawić swoje dane osobowe,
 • teraz wybieramy odpowiedni Urząd Skarbowy,
 • program pokaże nam teraz obraz naszego PIT-u 11 – obraz wygląda tak samo, jak dokument, który otrzymaliśmy od pracodawcy,
 • należy przepisać dane z rubryk z PIT-u 11 do rubryk w obrazie PIT 11 w programie – kierujmy się numeracją rubryk tak, aby się nie pomylić i skupmy się na tym, aby przepisać dokładnie wszystkie wartości do drugiego miejsca po przecinku,
 • pamiętaj, aby dodać wszystkie źródła przychodów – opcja ta będzie widoczna w oknie programu PRZYCHODY PODATNIKA,
 • korzystając z zakładki PODGLĄD DEKLARACJI możemy na każdym etapie wypełniania PIT-u sprawdzić, jak wygląda deklaracja w całości,
 • kolejnym krokiem będzie zaznaczenie z jakich ulg podatkowych chcemy skorzystać – należy zaznaczyć wszystkie ulgi, z których chcemy skorzystać ale tylko te, które prawnie nam przysługują,
 • później masz możliwość przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego,
 • w tym momencie możesz wysłać swój PIT na portal podatkowy Ministerstwa Finansów,
 • pamiętaj, że w każdej chwili możesz wrócić do każdego z poprzednich kroków – sprawdzić jeszcze raz dane, a w razie zauważenia pomyłki poprawić je.

Rozliczenie Twój e-PIT

Możesz także skorzystać z programu Twój e-PIT. Po wejściu na stronę rządową ukaże Ci się strona logowania. Aby się zalogować do systemu możesz wybrać jeden z trzech sposobów:

 • login.gov.pl - poprzez profil zaufany, bankowość elektroniczną i e-dowód,
 • aplikacja mObywatel - jest to aplikacja mobilna umożliwiająca zalogowanie się,
 • dane autoryzujące - są to PESEL, NIP oraz wysokość przychodu.

Kiedy już uda Ci się zalogować program automatycznie przeniesie Cię na stronę, gdzie będzie widniał gotowy do wypełnienia PIT. Teraz wystarczy, że wpiszesz dane o swoich przychodach w odpowiednie rubryki, a następnie możesz odesłać PIT do systemu (po uwzględnieniu również wszystkich ulg). Pamiętaj, że tutaj, jeśli się zdecydujesz się na skorzystanie z danych autoryzujących jako sposobu logowania to musisz także mieć przy sobie dane z zeszłorocznego rozliczenia podatkowego.

Po złożeniu deklaracji odbierzesz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru dokumentu. Zwrot nadpłaconego podatku otrzymasz na nr konta bankowego, który podałeś w danych osobowych najpóźniej w ciągu 45 dni od wysłania deklaracji PIT 37.

Jak będą się rozliczać osoby do 26 roku życia?

Dla osób pracujących, które nie ukończyły jeszcze 26 lat przysługuje tzw. ulga dla młodych. Nazywane jest to także PIT-em zerowym. Oznacza to, że pracownik, który ma mniej niż 26 lat i w ciągu roku osiągnął przychód nie wyższy niż 85 528 zł jest zwolniony z podatku dochodowego. Mowa tu o dochodach z tytułu umowy o pracę, pokrewnych stosunków pracy oraz umowy zlecenie.

Podatnik, który nie ukończył 26 lat i który miał przychód mniejszy niż 85 528 zł nie ma obowiązku złożenia deklaracji PIT. Jednakże jeśli te przychody były większe, to obowiązek już istnieje. Warto przy tym zaznaczyć, że opodatkowana będzie tylko nadwyżka powyżej 85 528 zł. 

Zwolonieniu od podatku nie podlegają przychody uzyskane z tytułu najmu, umowy o dzieło, ubezpieczenia społecznego, kontraktu menedżerskiego, praw autorskich, zasiłków pieniężnych oraz działalności gospodarczej.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak uzyskać kredyt na PIT przeczytaj ten artykuł. 

Tagi: podatek dochodowypit 37podatnikurząd skarbowypit 37 rozliczenie

Zaktualizowano: 31.05.2022

Dodano: 06.04.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top