Jak spłacać kredyt konsumencki? Czy możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego?

Opublikowano: 28 Kwi 2024 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Klienci banków chętnie sięgają po kredyty gotówkowe. Czasami zdarzają się sytuacje losowe, które kierują konsumenta do skorzystania z oferty szybkich kredytów bankowych. Każdy kredytobiorca zaciągający kredyt w banku lub biorący towar na raty w sklepie musi się liczyć z tym, że trzeba go spłacić. W aktualnym, zabieganym świecie można zapomnieć o wielu ważnych sprawach, w tym o terminowej spłacie kredytu gotówkowego. Dlatego banki stwarzają kredytobiorcy warunki do tego, aby mógł w terminie opłacić zaciągnięte zadłużenie kredytowe. 

Z tego artykułu dowiesz się:

  • na czym polega terminowa spłata zobowiązania,
  • czy można wcześniej spłacić kredyt gotówkowy,
  • czy wcześniejsza spłata zobowiązania jest korzystna.
sposoby na spłatę rat

W jaki sposób terminowo spłacać kredyt gotówkowy?

Wiele sytuacji wpływa na spłatę kredytu gotówkowego. Posiadając kredyt gotówkowy w banku musimy zapewnić sobie środki na koncie, aby móc zadłużenie spłacić w terminie wskazanym w umowie kredytowej. Poza tym regularna spłata zadłużenia finansowego umożliwia konsumentowi zbudowanie pozytywnej historii kredytowej, dzięki której w przyszłości będzie miał spore szanse na pozyskanie kolejnego kredytu gotówkowego czy innego produktu finansowego, gdzie weryfikowane są bazy.

Określenie: „spłata kredytu gotówkowego” oznacza, że kredytobiorca zwraca kwotę udzielonego kredytu, spłatę odsetek oraz wszystkich innych kosztów, które wynikają z umowy podpisanej między kredytodawcą a kredytobiorcą. Spłata kredytu odbywa się w ratach (najczęściej miesięcznych), w terminach określonych w harmonogramie.  

Jak możemy terminowo spłacać kredyt gotówkowy?

Istnieje kilka sposobów na systematyczną spłatę kredytu gotówkowego w banku. Przede wszystkim trzeba sobie zapewnić środki finansowe na koncie osobistym, by móc w regularnych ratach uiszczać należność. Z pewnością w przeszłości zdarzyło nam się zapomnieć o uregulowaniu rachunku w wyznaczonym terminie. Powodem mogło być zwykłe roztargnienie spowodowane natłokiem codziennych spraw. W odpowiedzi na różnego typu niespodziewane sytuacje banki rozszerzyły swoje usługi oferując kredytobiorcy możliwość regularnego spłacania zadłużenia. Każdy klient, który posiada rachunek osobisty w banku ma możliwość skorzystania z polecenia zapłaty lub stałego przelewu. Ustalenie dyspozycji stałego przelewu w tym przypadku jest dużym ułatwieniem nie tylko dla zapominalskich, ponieważ odciąża klienta i pozwala opłacić zobowiązania na czas. Zabezpiecza to klienta przed naliczeniem karnych odsetek.

Polecenie zapłaty sprawdza się w przypadku opłaty rachunku za prąd, gaz lub telefon. Jest to zlecenie ustawienia dyspozycji pobierania pieniędzy z konta klienta (dłużnika) na konto wierzyciela, czyli dostarczyciela usług, za które płaci konsument. Proces odbywa się automatycznie, bez logowania się klienta do bankowości internetowej. W ten sposób można również opłacać raty kredytu. Ta metoda jest dość efektywna, bo ma odzwierciedlenie w przypadku zmieniającej się kwoty przelewu. Przykładem mogą być zmieniające się kwoty rachunków telefonicznych, czyli jednego miesiąca jest to 100 zł a następnego już 125 zł. Natomiast stałe zlecenie można wykonać tylko na konkretną kwotę zobowiązania. Najlepiej ta usługa znajdzie zastosowanie w opłacaniu rat kredytu, oczywiście jeśli spłacamy kredyt w ratach stałych.

Jakie są sposoby na spłatę kredytu gotówkowego?

Z ustawy o kredycie konsumenckim wynika, że kredytobiorca ma bezwarunkowe prawo do przedterminowej spłaty kredytu gotówkowego całkowicie lub częściowo w każdym czasie. Częściowa spłata kredytu oznacza, że konsument ma prawo do spłaty dowolnej kwoty zadłużenia przed terminem. Może to być część kredytu lub równowartość kilku rat. Całkowita spłata kredytu polega na oddaniu całości zaciągniętego zobowiązania wcześniej niż wynika to z umowy o kredyt gotówkowy.

Z tego porównania sposobów na spłatę kredytu wynika, iż częściowa i całkowita spłata kredytu konsumenckiego uprawnia klienta banku do uzyskania przez niego obniżenia całkowitego kosztu kredytu, w skład którego wchodzą odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy. Poprzez wymienione możliwości spłaty kredytu bankowego konsument uzyska korzyści, ponieważ odzyska część odsetek i kosztów przypadających na pozostały okres obowiązywania umowy kredytowej.

Jakie skutki ma częściowa spłata kredytu gotówkowego?

Częściowa spłata kredytu gotówkowego może skutkować skróceniem okresu kredytowania lub zmniejszeniem wysokości raty. W każdej sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu klient powinien skontaktować się z bankiem, aby ustalić warunki spłaty przed terminem oraz złożyć odpowiednią dyspozycję. Należy pamiętać, że w większości wypadków nadpłata kredytu nie zwalnia klienta z terminowego opłacania rat w kolejnych miesiącach. Chyba, że zostało ustalone z bankiem inaczej.  

Jakie są skutki całkowitej spłaty kredytu?

Kredytobiorca spłacając kredyt gotówkowy wcześniej przed wyznaczonym terminem otrzymuje zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej jego spłaty. W tym przypadku spłacenia kredytu wcześniej klient oszczędza koszty, które poniósłby w całym okresie kredytowania. Zwrot prowizji dotyczy umów o kredyt konsumencki zawartych od dnia 18 grudnia 2011 r. Oczywistym jest też to, że klient uwalnia się od posiadanego kredytu, a dotychczasowa historia spłat buduje jego pozytywną historię kredytową. 

Podsumowanie

Czy warto spłacać kredyt gotówkowy przed terminem? W większości przypadków okazuje się to korzystne, ponieważ klient nie musi martwić się kolejną ratą kredytu. Poza tym przemawiają za tym niskie koszty całkowite kredytu. Zanim jednak zdecydujemy się na wcześniejszą spłatę kredytu warto przeanalizować swoją sytuację finansową. Spłacenie całego zobowiązania kredytowego na pewno daje klientowi komfort psychiczny, ale musi być pewny, że posiada środki na uregulowanie spłaty.

Dodano: 03.03.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – kiedy warto?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – kiedy warto?

26 Lip 2022Autor: Dagmara Konik

Dla wielu ludzi kredyt hipoteczny to nieraz jedyna szansa na zakup mieszkania czy też domu. W życiu jednak spotykają nas różne nieprzewidziane wydarzenia i okoliczności, które pozwalają nam na wcześniejszą spłatę kredytu i uwolnienie się od dosyć sporego zobowiązania. Na co zwrócić uwagę przy decyzj(...)

Czytaj więcej
Top