Niepoprawne dane w oświadczeniu o dochodach. Co grozi za podanie błędnych danych we wniosku pożyczkowym?

Opublikowano: 26 Lut 2024 Dagmara Konik 5 min. czytania

Kategoria: Poradnik Pożyczkowy

Nie masz stałego zatrudnienia a znalazłeś się w sytuacji w której brakuje Ci dodatkowych środków? Zastanawiasz się, jakie masz możliwości, aby podreperować swój budżet? Z pomocą osobom, które nie posiadają stałego zatrudnienia przychodzą instytucje pozabankowe udzielające pożyczek w takich właśnie sytuacjach. Takie instytucje często ograniczają wymagania wobec klienta do minimum formalności. W większości takich ofert wystarczy ustnie lub pisemnie zadeklarować, skąd uzyskujemy pieniądze i w jakiej wysokości. Pożyczki na oświadczenie zdobywają coraz większą popularność ze względu na łatwy dostęp i krótki czas oczekiwania na decyzję i środki.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak wygląda oświadczenie o dochodzie w procesie pożyczkowym,
 • czy podanie fałszywych danych w oświadczeniu jest karalne,
 • jakie są kary za fałszowanie zaświadczenia o dochodach. 
niepoprawne dane

Oświadczenie o dochodzie – czym jest?

Jest to dokument zawierający dane o otrzymywanych przez nas dochodach. Wypisujemy go własnoręcznie więc nie wymagane są na nim podpisy i pieczęcie zakładu pracy w którym uzyskujemy dochody a własnym podpisem potwierdzamy prawdziwość danych w nim zawartych. Gotowy do wypełnienia druk oświadczenia zazwyczaj udostępni nam instytucja, która takiego dokumentu zażąda. Możemy również skorzystać z formularza internetowego.

Co powinno zawierać oświadczenie o dochodzie?

W każdym takim dokumencie oprócz danych podstawowych tj.:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL, 
 • seria i numer dowodu

wymagane jest również wpisanie informacji o uzyskiwanym dochodzie czyli:

 • z jakiego tytułu uzyskujemy dochód (umowa o pracę, emerytura, umowa zlecenie, działalność gospodarcza lub rolnicza i inne),
 • czas trwania zatrudnienia,
 • dane pracodawcy (nazwa, NIP, adres, telefon kontaktowy),
 • wysokość osiąganych dochodów (brutto lub netto – w zależności od wymagań),
 • informacja o potrąceniach z wynagrodzenia (np. zajęcia komornicze), 
 • podpis osoby składającej oświadczenie. 

Dla firm pożyczkowych ważna jest również informacja, czy zakład pracy który nas zatrudnia nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości a my nie jesteśmy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. W zależności od celu wypełniania druki oświadczenia o dochodach mogą zawierać nieco inne rubryki.

Niepoprawnie wypisane oświadczenie o dochodzie – jakie może mieć konsekwencje?

Warto pamiętać, że oświadczenie o zarobkach należy sporządzić zgodnie ze stanem faktycznym, ponieważ przekazanie fałszywych informacji jest zagrożone karą. Składając oświadczenie o dochodach podpisujemy odpowiednią klauzulę zaświadczającą o świadomości odpowiedzialności karnej np.:

Ja. (imię i nazwisko) świadom odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. „Kodeks Karny” (Dz. U. 1997 r., nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zaświadczam o prawdziwości danych złożonych we wskazanym powyżej Oświadczeniu.

Złożenie deklaracji z nieprawdziwymi danymi może być zakwalifikowane jako przestępstwo oszustwa, a za złożenie fałszywego oświadczenia o zarobkach grozić nam może nawet do 8 lat więzienia. Jasno określają to przepisy kodeksu karnego:

Co grozi, jeśli sfałszujemy zaświadczenie o dochodach?

Czasem może być tak, że firma pożyczkowa, która przeważnie udziela finansowania jedynie na oświadczenie, będzie chciała, by pożyczkobiorca pokazał zaświadczenie od pracodawcy o dochodach, w celu dokładniejszego zbadania oceny zdolności kredytowej. Zdesperowany klient, który za wszelką cenę będzie chciał, by udzielono mu pożyczki może dopuścić się fałszerstwa takiego dokumentu. Serdecznie odradzamy takich praktyk. Pożyczkodawca prędzej czy później dowie się, że wprowadzono go w błąd, a polskie prawo przewiduje za to także surowe kary:

Wobec tego nie dość, że zostanie złamany art. 286, to do tego jeszcze art. 270. Łączna kara może więc wynieść nawet 13 lat.

Podsumowanie

Korzystając z pożyczek pozabankowych brak zaświadczenia o zarobkach nie stanowi żadnego utrudnienia w zdobyciu dodatkowej gotówki. Skorzystanie z oferty „na oświadczenie o dochodach” znacznie skraca cały proces ubiegania się o produkty finansowe oferowane przez firmy pożyczkowe. W obecnych czasach najbardziej powszechnym sposobem wnioskowania o pożyczkę na oświadczenie jest złożenie wniosku online. Korzystając z internetu wypełnimy wniosek i oświadczenie o dochodzie online nie wychodząc z domu. Pamiętajmy jednak o tym, aby w wypisanym przez Ciebie oświadczeniu o uzyskiwanym dochodzie widniały wyłącznie prawdziwe informacje!

Tagi: oswiadczenie o dochodach

Dodano: 26.12.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top