Niepoprawne dane w oświadczeniu o dochodach. Co musisz wiedzieć, zanim weźmiesz pożyczkę na oświadczenie?

Opublikowano: 26 Gru 2020 Dagmara Konik 4 min. czytania

Kategoria: Poradnik Pożyczkowy

Nie masz stałego zatrudnienia a znalazłeś się w sytuacji w której brakuje Ci dodatkowych środków? Zastanawiasz się, jakie masz możliwości, aby podreperować swój budżet? Z pomocą osobom, które nie posiadają stałego zatrudnienia przychodzą instytucje pozabankowe udzielające pożyczek w takich właśnie sytuacjach. Takie instytucje często ograniczają wymagania wobec klienta do minimum formalności. W większości takich ofert wystarczy ustnie lub pisemnie zadeklarować, skąd uzyskujemy pieniądze i w jakiej wysokości. Pożyczki na oświadczenie zdobywają coraz większą popularność ze względu na łatwy dostęp i krótki czas oczekiwania na decyzję i środki.

Niepoprawne dane w oświadczeniu o dochodach. Co musisz wiedzieć, zanim weźmiesz pożyczkę na oświadczenie?

Oświadczenie o dochodzie – czym jest?

Jest to dokument zawierający dane o otrzymywanych przez nas dochodach. Wypisujemy go własnoręcznie więc nie wymagane są na nim podpisy i pieczęcie zakładu pracy w którym uzyskujemy dochody a własnym podpisem potwierdzamy prawdziwość danych w nim zawartych. Gotowy do wypełnienia druk oświadczenia zazwyczaj udostępni nam instytucja, która takiego dokumentu zażąda. Możemy również skorzystać z formularza internetowego.

Co powinno zawierać oświadczenie o dochodzie?

W każdym takim dokumencie oprócz danych podstawowych tj.:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL, 
  • seria i numer dowodu

wymagane jest również wpisanie informacji o uzyskiwanym dochodzie czyli:

  • z jakiego tytułu uzyskujemy dochód (umowa o pracę, emerytura, umowa zlecenie, działalność gospodarcza lub rolnicza i inne),
  • czas trwania zatrudnienia,
  • dane pracodawcy (nazwa, NIP, adres, telefon kontaktowy),
  • wysokość osiąganych dochodów (brutto lub netto – w zależności od wymagań),
  • informacja o potrąceniach z wynagrodzenia (np. zajęcia komornicze), 
  • podpis osoby składającej oświadczenie. 

Dla firm pożyczkowych ważna jest również informacja, czy zakład pracy który nas zatrudnia nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości a my nie jesteśmy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. W zależności od celu wypełniania druki oświadczenia o dochodach mogą zawierać nieco inne rubryki.

Niepoprawnie wypisane oświadczenie o dochodzie – jakie może mieć konsekwencje?

Warto pamiętać, że oświadczenie o zarobkach należy sporządzić zgodnie ze stanem faktycznym, ponieważ przekazanie fałszywych informacji jest zagrożone karą. Składając oświadczenie o dochodach podpisujemy odpowiednią klauzulę zaświadczającą o świadomości odpowiedzialności karnej np.:

Ja. (imię i nazwisko) świadom odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. „Kodeks Karny” (Dz. U. 1997 r., nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zaświadczam o prawdziwości danych złożonych we wskazanym powyżej Oświadczeniu.

Złożenie deklaracji z nieprawdziwymi danymi może być zakwalifikowane jako przestępstwo oszustwa, a za złożenie fałszywego oświadczenia o zarobkach grozić nam może nawet do 8 lat więzienia. Jasno określają to przepisy kodeksu karnego:

Podsumowanie

Korzystając z pożyczek pozabankowych brak zaświadczenia o zarobkach nie stanowi żadnego utrudnienia w zdobyciu dodatkowej gotówki. Skorzystanie z oferty „na oświadczenie o dochodach” znacznie skraca cały proces ubiegania się o produkty finansowe oferowane przez firmy pożyczkowe. W obecnych czasach najbardziej powszechnym sposobem wnioskowania o pożyczkę na oświadczenie jest złożenie wniosku online. Korzystając z internetu wypełnimy wniosek i oświadczenie o dochodzie online nie wychodząc z domu. Pamiętajmy jednak o tym, aby w wypisanym przez Ciebie oświadczeniu o uzyskiwanym dochodzie widniały wyłącznie prawdziwe informacje!

Tagi: oswiadczenie o dochodach

Zaktualizowano: 11.10.2021

Dodano: 26.12.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top