PESEL dla obywatela Ukrainy

Opublikowano: 08 Kwi 2022 Agnieszka Kłak 6 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

24 lutego 2022 roku cały świat zadrżał wobec niczym nieuzasadnionej agresji Rosji na Ukrainę. Wiele matek z dziećmi, osób starszych, chorych i niezdolnych do zbrojnej obrony kraju przybyło do Polski, chcąc uniknąć piekła wojny. Polacy w reakcji na to sami ruszyli do pomocy obywatelom Ukrainy. W końcu zareagował też polski rząd. Jedną z form pomocy jest umożliwienie swobodnego i w pełni legalnego funkcjonowania uchodźców na terenie Polski. Podstawowym krokiem w tym zakresie jest nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Podpowiadamy jak to się odbywa i gdzie można załatwić niezbędne formalności.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • komu przysługuje nadanie numeru PESEL,
 • w jakiej instytucji należy składać wniosek,
 • jakie formalności należy spełnić,
 • jak długo trzeba czekać na nadanie numeru PESEL.
Pesel dla obywatela Ukrainy

Co to jest numer PESEL?

PESEL to skrót od: Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Jest to numer, który składa się z jedenastu cyfr i który służy do identyfikacji osób fizycznych. Ewidencja jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. W ten sposób zbierane są dane na temat osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na PESEL składają się:

 • data narodzin,
 • numer porządkowy,
 • numer przypisany do płci,
 • liczba kontrolna

Osoba posiadająca numer PESEL może skorzystać ze świadczeń społecznych, być objęta systemem opieki zdrowotnej, a także założyć w Polsce działalność gospodarczą.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uregulowała kwestie nadania numeru PESEL uchodźcom wojennym z terytorium Ukrainy.

Kto może otrzymać numer PESEL?

W świetle prawa polskiego oraz zmian wynikających z wyżej wspomnianej ustawy PESEL może otrzymać:

 • obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przez granicę ukraińsko-polską w okresie od 24 lutego 2022 r.,
 • osoba, która nie ma obywatelstwa ukraińskiego, ale jest mężem lub żoną osoby posiadającej obywatelstwo ukraińskie i przybyła do Polski w okresie od 24 lutego,
 • obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka albo członek najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, jeśli taka osoba przybyła do Polski w okresie od 24 lutego.

O nadanie numeru PESEL nie może się ubiegać osoba, która:

 • ma status uchodźcy,
 • ma zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • ma zgodę na pobyt tolerowany,
 • ma ochronę uzupełniającą,
 • chce złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • złożyła wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • ma być objęta wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonym przez inną osobę.

Gdzie można się ubiegać o nadanie numeru PESEL?

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym do Polski przed wojną przysługuje prawo do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski. Wniosek musisz złożyć osobiście w urzędzie i dopuszczalna jest tylko forma papierowa. Na stronie gov.pl można podać swoje aktualne miejsce pobytu, a wyszukiwarka wskaże najbliższy urząd gminy, gdzie można złożyć wniosek.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Jeżeli chcesz otrzymać PESEL to musisz przygotować:

 • wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – można pobrać plik w PDF-ie ze strony internetowej każdego urzędu gminy, gdzie dostępne są także do pobrania wnioski w języku rosyjskim,
 • dokument potwierdzający prawdziwość danych, podanych we wniosku – jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, to podanie danych we wniosku będzie równoznaczne z deklaracją co do ich prawdziwości,
 • dane osobowe – nazwisko i imię, data urodzenia, miejsce narodzin, ukraiński numer ewidencyjny (jeśli dotyczy), kraj urodzenia oraz posiadane obywatelstwo, data przekroczenia granicy ukraińsko-polskiej,
 • dane kontaktowe – będą one potrzebne, jeśli chcesz założyć także profil zaufany,
 • dane rodziców – w przypadku nadania numeru PESEL osobie do 18 roku życia, jeżeli rodzice nie żyją, bądź nie sprawują opieki nad dzieckiem, swoje dane podaje osoba sprawująca faktyczną pieczę nad osobą ubiegającą się o numer PESEL.

Pamiętaj, aby wniosek złożyć wraz ze zdjęciem, umożliwiający ustalenie tożsamości. Fotografia powinna mieć wymiary 35 x 45 mm. Tło powinno być jasne, zdjęcie powinno mieć dobrą jakość, twarz powinna zajmować od 70 do 80% powierzchni kadru. Na zdjęciu powinno być widać sylwetkę od barków po czubek głowy. Oczy i brwi powinny być wyraźnie widoczne. Osoba na zdjęciu powinna patrzeć na wprost, mieć oczy otwarte, w trakcie wykonywania zdjęcia nie nosić okularów ani nakrycia głowy.

Jeżeli chcesz założyć profil zaufany to pamiętaj aby podać numer telefonu komórkowego oraz działający adres e-mail. Numer telefonu komórkowego powinien działać u polskiego operatora i musisz być jego wyłącznym użytkownikiem.

Na podstawie danych podanych we wniosku urzędnik nada Ci numer PESEL. Jeżeli chcesz to możesz podać swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych. Dzięki temu szybko otrzymasz wiadomości w sprawie wydania Twoich innych dokumentów, decyzji odnośnie do złożonych wniosków oraz w sprawie uzupełnienia dokumentacji lub podania dodatkowych danych, jeśli będzie to konieczne przy rozpatrywaniu Twojej sprawy.

Jak długo trzeba czekać i ile to kosztuje?

Ze względu na wyjątkowo trudną sytuację obywateli Ukrainy urzędy będą zapewne starały się rozpatrzyć wnioski o nadanie numerów PESEL możliwie jak najszybciej. Oznacza to, że Twoja sprawa będzie rozpatrywana niezwłocznie po złożeniu przez Ciebie wniosku. Usługa jest całkowicie bezpłatna.

Tagi: profil zaufanyobywatele ukrainypesel

Zaktualizowano: 08.04.2022

Dodano: 25.03.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Konto w banku dla obywatela Ukrainy

Konto w banku dla obywatela Ukrainy

10 Kwi 2022Autor: Agnieszka Kłak

Przybywających w Polsce obywateli Ukrainy jest coraz więcej, a co za tym idzie na rynku finansowym rosną potrzeby obsługi Ukraińców jako klientów banków. Podstawowym produktem, bez którego we współczesnym świecie właściwie trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie jest konto bankowe. W wielu bankac(...)

Czytaj więcej
Kredyt gotówkowy dla obywatela Ukrainy

Kredyt gotówkowy dla obywatela Ukrainy

09 Kwi 2022Autor: Agnieszka Kłak

W związku z wojną na Ukrainie bardzo wielu obywateli tego kraju przybyło to Polski. Niektórzy z nich starają się prowadzić działalność gospodarczą, inni z wiadomych przyczyn potrzebują gotówki na realizację bieżących celów konsumenckich. Pojawia się wówczas pytanie: czy dla obywateli Ukrainy możliwe(...)

Czytaj więcej
Top