Poradnik przedsiębiorcy - kredyt inwestycyjny

Opublikowano: 03 Sie 2020 Anna Krzysteczko 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytów Firmowych

Jesteś przedsiębiorcą i planujesz przeprowadzić inwestycję, która w znaczącym stopniu przyczyni się do rozwoju twojej działalności gospodarczej?

Na rynku wiele banków i innych instytucji finansowych reklamuje szeroko swoje produkty finansowe, jednakże  zanim zdecydujesz się złożyć wniosek kredytowy zapoznaj się z warunkami kredytu inwestycyjnego.

Może to właśnie jest rozwiązanie idealne dla Twojej firmy.

kredyt inwestycyjny

Czym jest kredyt inwestycyjny?

To rodzaj kredytu bankowego na opłacenie nowych inwestycji. Przeznaczany jest na finansowanie realizowanych przez przedsiębiorcę przedsięwzięć. Celem może być: odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych,

Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Taki kredyt charakteryzuje się przede wszystkim, dużą wysokością dostępnych kwot. Zdarza się, że banki nie ustalają górnej granicy wysokości kredytu inwestycyjnego.

Chcąc otrzymać kredyt, firma bardzo często musi posiadać wkład własny. Najczęściej wynosi on od 20 do 30 proc. wartości inwestycji. Niektóre instytucje finansowe posiadają w swojej ofercie kredyt inwestycyjny bez wkładu własnego.

Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy od razu w całości. Kredyt inwestycyjny może także być wypłacany w transzach lub mieć formę linii kredytowej. W pierwszym przypadku uruchamianie kolejnych transz jest zwykle warunkowane spełnieniem zobowiązań umownych. W drugim przypadku umowa kredytowa nie precyzuje obowiązujących terminów i kwot wypłat środków.

Kredyt inwestycyjny udzielany jest na ogół na dłuższe okresy niż produkty na bieżącą działalność (kredyty obrotowe).

W zależności od umowy z bankiem, istnieje możliwość jednorazowej spłaty kapitału w dacie zapadalności kredytu lub przyjęcie nieregularnego schematu spłat kapitału, ustalonego indywidualnie dla danego kredytu.

Koszty kredytu mogą zostać wpisane w koszt działalności gospodarczej.

Na co można dostać kredyt inwestycyjny?

Otrzymany kredyt można przeznaczyć na tzw. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz nabycie udziałów i papierów wartościowych.

Środki trwałe to:

- maszyny i urządzenia wykorzystywane przez firmę do produkcji towaru,

- środki transportu,

- nieruchomości należące do firmy,

- inne przedmioty, które są niezbędne do świadczenia towarów lub usług przez dane przedsiębiorstwo.

Wartości niematerialne to: różnego rodzaju patenty, licencje czy prawa autorskie podlegające wycenie i mogące być przedmiotem obrotu firmy oraz udziały w innych przedsiębiorstwach czy obligacje.

Jak wybrać kredyt inwestycyjny?

Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto porównać dostępne na rynku produkty. Możliwość sprawdzenia wszystkich opcji daje nam internetowy ranking kredytów inwestycyjnych oraz kalkulator kredytów inwestycyjnych. Dobrym rozwiązaniem jest też złożenie zapytania o kredyt inwestycyjny do swojego doradcy kredytowego. Każda instytucja bankowa kieruje się swoim indywidualnym systemem oceniania i przydzielania kredytów.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu inwestycyjnego?

W każdym kredycie istnieją elementy i koszty które zawsze muszą zostać sprawdzone.

To m.in.:

 • oprocentowanie kredytu,
 • prowizja i ubezpieczenie kredytu,
 • opłata za rozpatrzenie wniosku,
 • opłata za przyznanie kredytu bądź jego uruchomienie,
 • warunki spłaty kredytu,
 • czas rozpatrzenia wniosku,
 • zabezpieczenie kredytu – czy jest wymagane i jakie są jego dopuszczalne formy,
 • maksymalna wysokość finansowania inwestycji,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu – czy istnieje i jakie są jej konsekwencje np. prowizja.

Co jest potrzebne do uzyskania kredytu inwestycyjnego?

Starając się o kredyt musimy przygotować dokumenty rejestrowe firmy. Będziemy również poproszeni o dostarczenie najróżniejszych dokumentów finansowych naszego biznesu. Jest to niezbędne do ustalenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Lista potrzebnych dokumentów może różnić się w zależności od instytucji.

Najczęściej jednak będą to:

 1. Biznesplan
  Najważniejszy ze wszystkich dokumentów przedsiębiorstwa zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Ma on za zadanie przekonać bank, że inwestycja będzie opłacalna, a Twoja firma będzie w stanie spłacić zaciągnięty dług.
 2. Dokumenty rejestrowe
  Może to być odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze REGON czy umowa spółki.
 3. Zbiór dokumentów finansowych
  M.in. deklaracja PIT-36, zeznanie o wysokości uzyskanych przychodów czy bilans oraz rachunek zysków i strat. Dokumenty będą zależne od prowadzonej przez firmę formy rachunkowości.
 4. Dokumenty dodatkowe
  Takie jak wyciąg z rachunków firmowych czy dokumenty formalno—prawne przedsiębiorstwa na życzenie analityka.

Należy pamiętać także, że złożenie wniosku kredytowego, czy przedłożenie ww. powyższych dokumentów nie oznacza zgody na zaciągnięcie kredytu.

Zanim zdecydujesz się podpisać umowę kredytu inwestycyjnego, pamiętaj, że zawsze masz prawo wcześniej poprosić o udostępnienie projektu umowy oraz wykazu wszystkich kosztów kredytu, w tym w szczególności prowizji, ubezpieczenia, wysokości oraz liczby rat.

Dopóki nie zostanie podpisana umowa przedsiębiorca może wycofać się na każdym etapie, a kredyt nie zostanie uruchomiony.

Tagi: przedsiębiorcakredyt inwestycyjny

Zaktualizowano: 12.10.2021

Dodano: 03.08.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top