Pożyczka gotówkowa czy kredyt gotówkowy – jakie różnice?

Opublikowano: 09 Paź 2020 Aleksandra Jakubowska 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Pożyczkowy

Na co dzień przeciętny obywatel używa zamiennie pojęć kredyt i pożyczka. Czy rzeczywiście to te same pojęcia? Jeśli ktoś nie zna szerzej zagadnienia wyrazy te są stosuje jako znaczenia bliskoznaczne. Niestety przyglądając się bliżej owym pojęciom można stwierdzić, że kredyt gotówkowy i pożyczka gotówkowa to dwa różne pojęcia.

Pożyczka gotówkowa czy kredyt gotówkowy – jakie różnice?

Kto udzieli kredytu, a kto pożyczki?

Pierwszą zasadniczą różnicą pomiędzy kredytem gotówkowym a pożyczką jest wynikający z definicji podmiot, który go może udzielić. Kredyt gotówkowy udzielany jest na podstawie Prawa Bankowego wyłącznie przez Banki. Zgodnie z artykułem 69 Prawa Bankowego:  „Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.”

Natomiast pożyczka gotówkowa polega na zobowiązaniu się dającego pożyczkę do przeniesienia na własność biorącego określonej ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorącego do zwrotu tej samej ilości pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Z powyższych zapisów wynika, że po kredyt gotówkowy możemy udać się jedynie do instytucji bankowych, a po pożyczkę gotówkową do dowolnej osoby (prawnej lub fizycznej) czyli nawet do przysłowiowego sąsiada.

W jaki sposób zawieramy pożyczkę i kredyt?

Kolejną różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką stanowi forma zawarcia umowy. Umowa o kredyt musi zostać zawarta na piśmie i zawierać wszystkie elementy wykazane w Prawie Bankowym, takie jak kwota udzielonego kredytu, termin spłaty, wysokość odsetek czy harmonogram spłat. Umowa pożyczki nie wymaga zastosowania formy pisemnej w każdym wypadku. Gdy wartość pożyczki nie przekracza 1000 zł możemy się jedynie umówić, nie trzeba mieć umowy pisemnej.

Czy udzielenie kredytu, pożyczki jest odpłatne?

Niestety udzielenie kredytu zawsze kosztuje. Umowa kredytu będzie zawsze odpłatna, a ceną kredytu będą opłaty, prowizje i odsetki. W odróżnieniu od kredytu, przy pożyczce nie musimy być obciążeni żadną dodatkową kwotą oraz nie mamy obowiązku określenia jej terminu zwrotu. Poza tym wzięcie kredytu zawsze wiąże się z finansowaniem określonego celu (np. remont, zakup). Przy pożyczce nie musimy nikomu się tłumaczyć na co są potrzebne pieniądze.

Poniższa tabela przedstawia główne różnice pomiędzy kredytem a pożyczką:

  KREDYT POŻYCZKA

 Regulacje prawne

ustawa Prawo bankowe, Kodeks cywilny i ustawa o kredycie konsumenckim Kodeks cywilny oraz ustawa o kredycie konsumenckim

Strony umowy

udziela go jedynie bank

udziela jej każdy – osoba fizyczna lub osoba prawna
Przedmiot umowy środki finansowe pieniądze lub rzeczy określone co do gatunku
Koszty umowa kredytu jest odpłatna umowa pożyczki nie musi być odpłatna
Cel określony

dowolny

Tryb spłaty ratalnie jednorazowo lub ratalnie

Forma umowy

umowa pisemna umowa dowolna (do 1000 zł)

 

Co wybrać kredyt czy pożyczkę?

Rozważając wybór pomiędzy kredytem i pożyczką gotówkową oferowaną przez pozabankowe instytucje, należy wziąć pod uwagę fakt, że przyznanie kredytu może się wiązać z dłuższym czasem weryfikacji zdolności kredytowej. Niektóre pożyczki gotówkowe możemy uzyskać „od ręki”, procedura udzielenia przeważnie jest krótsza i mniej skomplikowana. Często wniosek możemy złożyć przez Internet (pożyczka online) i w ten sam sposób załatwić resztę formalności (łącznie z podpisaniem umowy).

Ponadto instytucje pożyczkowe nie zawsze sprawdzają Klienta w bazach całym katalogu baz z informacjami gospodarczymi i o kredytobiorcy np. Biuro Informacji Kredytowe. Instytucje te posiadają również oferty na tzw. oświadczenie. Zaletą tego typu ofert jest możliwość wnioskowania bez przedstawiania dokumentów dochodowych. Zalety takie jak szybkość i dostępność pożyczek niestety nie zawsze idą w parze z kosztami.  Prowizje, odsetki, koszty, które należy pokryć w przypadku pożyczek nie mogą być wyższe niż w ofercie bankowej. A to właśnie ów tani kredyt jest zawsze poszukiwany przez Klientów. Warto również zwracać uwagę na oferty promocyjne, jakie mogą pojawiać się w bankach i instytucjach pożyczkowych.

Dlatego lepiej najpierw sprawdzić w sieci, czy bardziej opłaca się pożyczka na raty czy kredyt gotówkowy. Warto korzystać ze stron z porównywarką kredytów, jak również sprawdzić najnowszy ranking pożyczek czy kredytów. Są one bardzo powszechnie dostępne, a prezentują najnowsze oferty.

Tagi: kredyt gotówkowypożyczka gotówkowa

Zaktualizowano: 11.10.2021

Dodano: 09.10.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top