Pożyczka gotówkowa czy kredyt gotówkowy – jakie różnice?

Opublikowano: 30 Paź 2023 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Pożyczkowy

"Czym się różni kredyt gotówkowy od pożyczki gotówkowej? Wydaje mi się, że niczym". Ile to już razy słyszeliśmy podobne stwierdzenia tudzież odpowiedzi na pytanie o różnice pomiędzy tymi dwoma produktami. A przecież pożyczka od kredytu różni się w sposób zasadniczy, na bardzo wielu polach. Aby wyłapać te wszystkie niuanse, należy najpierw wiedzieć, jaka jest definicja każdego z tych produktów, kim jest pożyczkodawca, a kim kredytodawca i co polskie prawo mówi na ten temat. A to dopiero wierzchołek przysłowiowej góry lodowej.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym jest kredyt bankowy, a czym pożyczka pozabankowa,
  • czym różni się kredyt od pożyczki,
  • jakie znaczenie mają te różnice dla klienta.
Pożyczka gotówkowa czy kredyt gotówkowy – jakie różnice?

Kto udzieli kredytu, a kto pożyczki?

Pierwszą zasadniczą różnicą pomiędzy kredytem gotówkowym a pożyczką jest wynikający z definicji podmiot, który go może udzielić. Kredyt gotówkowy udzielany jest na podstawie Prawa Bankowego wyłącznie przez Banki. Zgodnie z artykułem 69 Prawa Bankowego:  „Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.”

Natomiast pożyczka gotówkowa polega na zobowiązaniu się dającego pożyczkę do przeniesienia na własność biorącego określonej ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorącego do zwrotu tej samej ilości pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Z powyższych zapisów wynika, że po kredyt gotówkowy możemy udać się jedynie do instytucji bankowych, a po pożyczkę gotówkową do dowolnej osoby (prawnej lub fizycznej) czyli nawet do przysłowiowego sąsiada.

W jaki sposób zawieramy pożyczkę gotówkową, a kredyt gotówkowy?

Kolejną różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką stanowi forma zawarcia umowy. Umowa o kredyt musi zostać zawarta na piśmie i zawierać wszystkie elementy wykazane w Prawie Bankowym, takie jak kwota udzielonego kredytu, termin spłaty, wysokość odsetek czy harmonogram spłat. Umowa pożyczki nie wymaga zastosowania formy pisemnej w każdym wypadku. Gdy wartość pożyczki nie przekracza 1000 zł możemy się jedynie umówić, nie trzeba mieć umowy pisemnej.

Czy udzielenie kredytu, pożyczki jest odpłatne?

Niestety udzielenie kredytu zawsze kosztuje. Umowa kredytu będzie zawsze odpłatna, a ceną kredytu będą opłaty, prowizje i odsetki. W odróżnieniu od kredytu, przy pożyczce nie musimy być obciążeni żadną dodatkową kwotą oraz nie mamy obowiązku określenia jej terminu zwrotu. Poza tym wzięcie kredytu zawsze wiąże się z finansowaniem określonego celu (np. remont, zakup). Przy pożyczce nie musimy nikomu się tłumaczyć na co są potrzebne pieniądze.

Pożyczka a kredyt - najważniejsze różnice

Poniższa tabela przedstawia główne różnice pomiędzy kredytem a pożyczką:

  KREDYT POŻYCZKA

 Regulacje prawne

ustawa Prawo bankowe, Kodeks cywilny i ustawa o kredycie konsumenckim Kodeks cywilny oraz ustawa o kredycie konsumenckim

Strony umowy

udziela go jedynie bank

udziela jej każdy – osoba fizyczna lub osoba prawna
Przedmiot umowy środki finansowe pieniądze lub rzeczy określone co do gatunku
Koszty umowa kredytu jest odpłatna umowa pożyczki nie musi być odpłatna
Cel określony

dowolny

Tryb spłaty ratalnie jednorazowo lub ratalnie

Forma umowy

umowa pisemna umowa dowolna (do 1000 zł)

 

Jaki jeszcze aspekt różni kredyt od pożyczki?

Wiemy już, jaka jest różnica między kredytem, a pożyczką w zasadniczych, najistotniejszych polach. Warto wobec tego poruszyć aspekt praktyczny. Jak zapewne każdy z nas pamięta, do uzyskania zobowiązania - czy to z banku, czy z firmy pożyczkowej - niezbędna jest dostatecznie wysoka ocena zdolności kredytowej klienta. Jednakże w przypadku, gdy klient jest bezrobotny albo zadłużony bank prawie na 100% odmówi mu finansowania. Natomiast instytucja pozabankowa - niekoniecznie. Na rynku istnieją takie produkty jak pożyczki pozabankowe dla osób z długami oraz nie osiągających dochodu z tytułu zarobków.

Warto także wspomnieć o tym, że istnieje coś takiego jak kredyt hipoteczny. Otóż tego typu zobowiązanie otrzymamy jedynie w banku. Zgodnie z polskim prawem kredytów z zabezpieczeniem hipotecznym może udzielać jedynie instytucja bankowa. Firma pożyczkowa nie może wpisać na swoja rzecz hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. U pozabanowego pożyczkodawcy otrzymasz więc jedynie zobowiązanie gotówkowe. 

Co wybrać kredyt czy pożyczkę?

Rozważając wybór pomiędzy kredytem i pożyczką gotówkową oferowaną przez pozabankowe instytucje, należy wziąć pod uwagę fakt, że przyznanie kredytu może się wiązać z dłuższym czasem weryfikacji zdolności kredytowej. Niektóre pożyczki gotówkowe możemy uzyskać „od ręki”, procedura udzielenia przeważnie jest krótsza i mniej skomplikowana. Często wniosek możemy złożyć przez Internet (pożyczka online) i w ten sam sposób załatwić resztę formalności (łącznie z podpisaniem umowy).

Ponadto instytucje pożyczkowe nie zawsze sprawdzają Klienta w bazach całym katalogu baz z informacjami gospodarczymi i o kredytobiorcy np. Biuro Informacji Kredytowe. Instytucje te posiadają również oferty na tzw. oświadczenie. Zaletą tego typu ofert jest możliwość wnioskowania bez przedstawiania dokumentów dochodowych. Zalety takie jak szybkość i dostępność pożyczek niestety nie zawsze idą w parze z kosztami.  Prowizje, odsetki, koszty, które należy pokryć w przypadku pożyczek nie mogą być wyższe niż w ofercie bankowej. A to właśnie ów tani kredyt jest zawsze poszukiwany przez Klientów. Warto również zwracać uwagę na oferty promocyjne, jakie mogą pojawiać się w bankach i instytucjach pożyczkowych.

Dlatego lepiej najpierw sprawdzić w sieci, czy bardziej opłaca się pożyczka na raty czy kredyt gotówkowy. Warto korzystać ze stron z porównywarką kredytów, jak również sprawdzić najnowszy ranking pożyczek czy kredytów. Są one bardzo powszechnie dostępne, a prezentują najnowsze oferty.

Tagi: kredyt gotówkowypożyczka gotówkowa

Dodano: 09.10.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top