Tarcza dla kredytobiorców 2022

Opublikowano: 30 Maj 2022 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Hipoteczny

Rosnące stopy procentowe stały się dużą bolączką posiadaczy kredytów hipotecznych. Dotyczy to sytuacji wielu gospodarstw domowych, a sytuacja jest najbardziej odczuwalna w gospodarstwach wieloosobowych, gdzie dodatkowo zmagają się z rosnącymi kosztami życia codziennego. Po odjęciu kosztów kredytu zajmującego coraz większe miejsce w domowym budżecie z miesiąca na miesiąc zostaje coraz mniej środków. Wnioskowanie o pomoc do funduszu wsparcia kredytobiorców posiadających zobowiązania hipoteczne nie dotyczy każdego. W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację rząd zaproponował pakiet wsparcia kredytobiorców znany coraz szerzej pod nazwą wakacji kredytowych dla posiadaczy kredytów hipotecznych.

Z tego artykułu dowiesz się:

Nowa tarcza dla kredytobiorców

Geneza potrzeby pomocy dla kredytobiorców posiadających zobowiązania hipoteczne

Rada Polityki Pieniężnej od kilku miesięcy na kolejnych posiedzeniach decyduje w sprawie podwyżek stóp procentowych. Decyzje te w konsekwencji przekładają się na wzrost rat kredytów hipotecznych tysięcy kredytobiorców.

W najgorszej sytuacji są ci z nich, którzy zaciągali kredyt na granicy zdolności kredytowej albo po zakupie nieruchomości gwałtownie się zadłużyli. Dziś będąc w trudnej sytuacji finansowej, niekoniecznie na skutek utraty pracy, mogą mieć problemy w spłacie kredytu hipotecznego. Zdarzają się sytuacje, że osoby spłacające kredyty hipoteczne mają stały miesięczny dochód, ale na skutek galopującej inflacji pojawiają się problemy ze spłatą zobowiązań kredytowych.

Dotychczasowe analizy Biura Informacji Kredytowej pokazywały, że polscy kredytobiorcy wykazywali się bardzo dużą dyscypliną płatniczą, zwłaszcza jeśli chodzi o kredyty hipoteczne. Czy ta rzetelność w spłacie, którą możemy nazwać zasadą: "najpierw spłata kredytu hipotecznego" nie zostanie porzucona? Pokażą kolejne analizy BIK.

Nowa tarcza dla kredytobiorców 2022 - założenia

Zgodnie z rządowymi zapowiedziami pakiet pomocy wsparcia kredytobiorców zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022, a ma składać się z czterech filarów:

  • wakacje kredytowe dla kredytów hipotecznych,
  • likwidacja stawki WIBOR i wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu - stawki POLONIA,
  • zwiększenie pomocy w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
  • utworzenie funduszu pomocowego w ramach banków komercyjnych.

Wakacje kredytowe dla kredytów hipotecznych

Pierwszym filarem programu wsparcia dla kredytobiorców są wakacje kredytowe dotyczące spłaty kredytów hipotecznych. Finalny kształt przepisów jest jeszcze dyskutowany i opiniowany w poszczególnych instytucjach. Rządowy projekt zakłada możliwość zawieszenie płatności raty kredytu hipotecznego. Ta opcja ma dotyczyć zawieszenia płatności raty przez 2 miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 roku oraz przez 1 miesiąc w każdym kwartale 2023 roku. W sumie oznacza to możliwość przesunięcia spłaty aż 8 rat kredytu hipotecznego na koniec okresu kredytowania. Kredytobiorca będzie miał prawo zgłosić chęć skorzystania z wakacji kredytowych, a bank będzie miał rozparzyć jego wniosek bezwarunkowo i automatycznie. Szacunki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mówią o tym, że z pomocy może skorzystać nawet 2 miliony kredytobiorców.

Pomoc dla kredytobiorców będzie dotyczyć tylko tych, którzy chcą zawiesić spłatę zadłużenia kredytu hipotecznego w złotówkach przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe. Pomoc będzie dotyczyć tylko 1 umowy kredytowej.

Likwidacja stawki WIBOR

Kolejnym filarem pomocy dla kredytobiorców ma być zmiana, która zostanie wdrożona w 2023 roku. Będzie ona polegać na zastąpieniu dotychczasowej stawki WIBOR konstrukcją nowego wskaźnika oprocentowanie kredytów. Nowa stawka to stawka POLONIA.

Rządowe szacunki wskazują, że ta zmiana spowoduje zmniejszenie rat w skali całego portfela o niecały 1 mld złotych w ciągu 1 roku obowiązywania nowego wskaźnika. Eksperci rynku kredytów oceniają, że spadek wysokości rat kredytobiorców - posiadaczy kredytu hipotecznego na kwotę 300 tys. złotych - to około 200 zł miesięcznie.

Wskaźnik WIBOR zbudza tyle kontrowersji ze względu na sposób jego obliczania - oparcie na potencjalnych transakcjach, a nie rzeczywistym przepływie strumieni pieniężnych między podmiotami rynku.

Zwiększenie pomocy w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Choć Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa na mocy ustawy z 2019 roku to w ostatnich miesiącach, na skutek decyzji jakie podjęła Rada Polityki Pieniężnej jest o nim coraz głośniej. W ramach rządowego projektu Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ma zostać zasilony przez banki komercyjne dodatkową kwotą blisko 1,5 mld zł w roku 2022, a w kolejnym ma to już być 2 mld złotych.

W chwili obecnej zasady przyznawania wsparcia dla kredytobiorców w ramach funduszu pozostają bez zmian: jest to maksymalnie 2 tys. złotych dopłaty do raty kredytu przez okres 36 miesięcy dla klientów, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytów np. z powodu utraty pracy. Drugim kryterium jest sytuacja w której rata kredytu hipotecznego przekracza 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. Dofinansowanie kredytu hipotecznego z funduszu wsparcia dla kredytobiorców jest również możliwe, gdy spełnione jest kryterium dochodowe określone w ustawie:

  • miesięczny dochód w 2022 r. po odjęciu kosztów kredytu, nie przekracza:
    • w gospodarstwach jednoosobowych – 1552 zł,
    • w gospodarstwach wieloosobowych – 1200 zł na osobę. 

Nowy fundusz pomocy od banków komercyjnych

Kolejnym filarem wzmocnienia rynku kredytów hipotecznych jest utworzenie nowego funduszu pomocy, który będzie działał w ramach banków komercyjnych. Dotychczas takie rozwiązanie było stosowane w bankach spółdzielczych. Fundusz ma opiewać na kwotę ponad 3,5 mld złotych, a składki na jego rzecz mają wnosić banki komercyjne.

Podsumowanie

Aktualnie pakiet działań rządu, który ma pomoc w terminowej spłacie kredytów hipotecznych jest konsultowany. W jego sprawie wypowiedział się m.in. narodowy bank polski. Jaki jednak będzie finalny kształt zmian przekonamy się w momencie wejścia w życie ustawy. Pamiętajmy jednak, że tarcza dla kredytobiorców jest jedynie rozwiązaniem na najbliższe dwa lata, a na całkowitą spłatę kredytu hipotecznego większość kredytobiorców ma dwie, jak nie trzy dekady.

Tagi: kredyt hipotecznywakacje kredytowefundusz wsparcia kredytobiorcówtarcza antykryzysowawibor

Zaktualizowano: 30.05.2022

Dodano: 16.05.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top