Co to są stopy procentowe LIBOR i WIBOR?

Opublikowano: 18 Lut 2022 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

W sektorze bankowości dość często przewija się pojęcie stóp procentowych LIBOR i WIBOR. Jednak dla niewtajemniczonych te nazwy mogą być nie lada zagadką. Nie każdy z nas przecież uczył się w szkole czym jest LIBOR i WIBOR. Są to określenia, z którymi zapoznajemy się dopiero wtedy, kiedy zaczynają dotyczyć nas bezpośrednio: gdy stajemy się posiadaczami kredytu lub gdy rozpoczynamy pracę w obszarze finansów. A to właśnie na nich opiera się oprocentowanie kredytów.

Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest LIBOR i WIBOR? 

LIBOR to stopa oprocentowania depozytów oraz kredytów udzielanych na rynku międzybankowym. Jej nazwa pochodzi od angielskiego London Interbank Offered Rate. Na podstawie tej nazwy możemy więc zauważyć, że dotyczy ona międzybankowego rynku w Londynie.

Warto tutaj zaznaczyć, że od stycznia 2022 roku została wprowadzona stawka SARON, która zastąpiła wskaźnik LIBOR CHF. Jednak w wielu tematach np. tematach frankowiczów możemy spotkać się z zmiana stawki LIBOR dlatego też warto znać jego znaczenie. Stawka LIBOR to pojęcie kluczowe w przypadku kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich.

WIBOR również jest referencyjną wysokością oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym jednak nie w Londynie, a w Warszawie. Dotyczy więc naszego rodzimego rynku bankowego. Nazwa pochodzi natomiast od angielskiego Warsaw Interbank Offered Rate.

Jednak wszystko to nadal może brzmieć dość tajemniczo prawda? Najprościej można powiedzieć, że WIBOR jest stopą procentową po jakiej banki w Polsce udzielają sobie pożyczek, czyli WIBOR stanowi wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym. Stawka ta ustalana jest codziennie w dni robocze o godzinie 11:00, a proces jej wyznaczania nazywany jest fixingiem. Można powiedzieć, że klienci indywidualni, którzy posiadają np. kredyty hipoteczne są zależni finansowo od całego tego procesu, a ma to przełożenie na wysokość oprocentowania kredytów oraz wysokość raty ich kredytów.

Na rynku możemy zauważyć kilka różnych stawek tak dla LIBOR jak i dla WIBOR. Zarówno LIBOR jak i WIBOR jest określany poprzez skróty ON, 1W, 1M, 3M, 6M i 1Y. Co one oznaczają?

 • WIBOR ON – tym symbolem określa się kredyt od dnia zawarcia transakcji tylko na jeden dzień (to tzw. overnight),
 • WIBOR TN – to kredyt na jeden dzień, gdzie pierwszy dzień transakcji liczony jest od następnego dnia roboczego,
 • WIBOR SW – oznacza kredyt na 1 tydzień,
 • WIBOR 1M – to kredyt na 1 miesiąc,
 • WIBOR 3M – to kredyt na 3 miesiące,
 • WIBOR 6M – to kredyt na 6 miesięcy,
 • a WIBOR 1Y – oznacza kredyt na 1 rok.

Analogicznie wygląda to dla stopy LIBOR. I tak:

 • LIBOR ON – to kredyt od dzisiaj na jeden dzień, 
 • LIBOR 1W – oznacza kredyt na 1 tydzień, 
 • LIBOR 1M – to kredyt na 1 miesiąc, 
 • LIBOR 3M – to kredyt na 3 miesiące, 
 • LIBOR 6M – to kredyt na 6 miesięcy, 
 • a LIBOR 1Y – oznacza kredyt na 1 rok.

Jak stopy procentowe LIBOR i WIBOR odnoszą się do kredytów?

A teraz przejdźmy do tego, co dla kredytobiorców najważniejsze, czyli jak stopy procentowe LIBOR i WIBOR odnoszą się do rat kredytów długoterminowych i walutowych. Skoro stawka LIBOR odnosi się do międzybankowego rynku w Londynie to jakie znaczenie ma dla polskich kredytobiorców? Otóż LIBOR jest czynnikiem branym pod uwagę przy określaniu oprocentowania dla kredytów walutowych m.in. we frankach szwajcarskich. Jeszcze do niedawna był to jeden z bardziej popularnych kredytów długoterminowych, zwłaszcza w kontekście kredytów mieszkaniowych.

Jeśli zaś chodzi o kredyty złotówkowe, nawet długoterminowe i hipoteczne, to obowiązującą stawką oprocentowania jest WIBOR. Zmiany oprocentowania następują regularnie według częstotliwości określonej w umowie. Ma wtedy znaczenie, czy w umowie kredytowej pomiędzy bankiem i kredytobiorcą zawarto zapis np. o WIBOR 1M lub WIBOR 6M, o których mówiliśmy wcześniej. Dodatkowo do wysokości wskaźnika WIBOR zawsze doliczana jest stała marża banku określona w umowie.

W umowie kredytowej określono wskaźnik WIBOR 3M, czyli 3 miesięczny, który wynosi 1,4% a marża banku to 1,9%. Oznacza to, że oprocentowanie kredytu w tym okresie będzie wynosić 3,3%. Po upływie 3 miesięcy oprocentowanie jest zmieniane w oparciu o WIBOR i może zarówno wzrosnąć jak i zmaleć. Zależy to od tego jaką wysokość osiągnie nowy wskaźnik oprocentowania WIBOR 3M. Dla przykładu, gdyby WIBOR wyniósł, przy aktualizacji, 2% wówczas oprocentowanie kredytu wynosiłoby 3,9%, a nie jak poprzednio 3,3%. Klient płaciłby więc wyższą ratę.

Jeśli zaciągamy kredyt przy zmiennym oprocentowaniu rata będzie zmieniana o stawkę WIBOR. Natomiast zaciągniecie kredytu na stałym oprocentowaniu skutkuje tym, że rata nie zmienia się w trakcie okresu kredytowania niezależnie od wysokości stóp procentowych na rynku.

W oparciu o co ustalana jest wysokość stawki WIBOR?

Wpływ na wskaźnik WIBOR ma m.in. wysokość głównych stóp procentowych w Polsce. Ich wysokość ustalana jest przez Radę polityki pieniężnej działającą przy Narodowym Banku Polskim. Podniesienie stóp procentowych przez RPP automatycznie wpłynie na podniesienie stawki WIBOR. I odwrotnie – gdy stopy procentowe zostaną obniżone, to stawka WIBOR również spadnie. Dodatkowo, wpływ na wysokość WIBOR mają także inne czynniki takie jak: podaż pieniądza, inflacja oraz stan polskiej gospodarki czy cykl koniunkturalny. 

Należy zaznaczyć, że przez kilka miesięcy poprzedzających moment publikacji artykułu wysokość stóp procentowych w Polsce, a tym samym WIBOR była na rekordowo niskim poziomie, więc biorąc wtedy kredyt hipoteczny, musimy się liczyć z tym, że nasze oprocentowanie kredytu w przyszłości wzrośnie, a tym samym wzrośnie wysokość naszej raty kredytowej. Warto znać te kwestie i zagadnienia, bo dzięki temu znacznie łatwiej będzie nam się poruszać w obszarze kredytów i usług bankowych.

Tagi: stopy procentowestała stopa procentowa

Zaktualizowano: 07.11.2022

Dodano: 18.02.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top