Kiedy i na jakich warunkach następuje wypowiedzenie umowy kredytowej?

Opublikowano: 09 Lip 2021 Urszula Sokół 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, umowę kredytową może wypowiedzieć każda ze stron, zarówno instytucja finansowa, jak i klient. Jeśli chcesz wiedzieć co to jest wypowiedzenie umowy kredytowej? Kiedy znajduje swoje zastosowanie? Na jakich warunkach może być zrealizowane? Ponadto, jeśli chcesz wiedzieć, jak się zachować w związku z otrzymanym wypowiedzeniem umowy kredytowej? – koniecznie przeczytaj ten wpis na blogu.

Kiedy i na jakich warunkach następuje wypowiedzenie umowy kredytowej?

Jakie są podstawy prawne wypowiedzenia umowy kredytowej?

Jak większość umów, również umowa kredytowa, czy umowa  pożyczki jest umową o charakterze dwustronnym. Co to oznacza? Oznacza to dokładnie tyle, że z jednej strony bank czy firma pożyczkowa zobowiązuje się do przekazania Tobie określonej kwoty kredytu lub pożyczki na rachunek bankowy lub w innej określonej w umowie formie. Z drugiej strony Ty jako klient, zobowiązujesz się, że oddasz pożyczony kapitał wraz z wynagrodzeniem w postaci prowizji czy odsetek, w określonym w umowie terminie.

Kwestie związane z wypowiedzeniem umowy kredytowej regulują przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, w artykułach 75, 75a oraz 75c. Co do zasady obowiązująca również Ustawa o Kredycie Konsumenckim od dnia 18 grudnia 2011 r. nie określa szczególnych warunków do realizacji wypowiedzenia umowy kredytowej, ale wskazuje, że postanowienia w tym zakresie powinny być określone w umowie kredytowej. Jeśli jesteś posiadaczem kredytu zawartego przed datą 18 grudnia 2011r. to musisz wiedzieć, że obowiązują wtedy przepisy Ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 20 lipca 2001r.

Dlaczego ta informacja jest istotna? Dlatego, że w przypadku takich kredytów, podstawą do wypowiedzenia umowy kredytowej jest nieuregulowanie co najmniej dwóch rat. Przed wypowiedzeniem, instytucja finansowa jest zobowiązana do wysłania kredytobiorcy wezwania do zapłaty z terminem uregulowania zaległości nie krótszym niż 7 dni. Jeśli mimo tego, nie zapłacisz zaległych rat, będzie to stanowiło podstawę do wypowiedzenia umowy kredytowej ze strony banku.

Jakie warunki muszą zaistnieć, aby umowa kredytowa została wypowiedziana?

Przede wszystkim, w interesie każdej ze stron jest rozwiązanie problemu braku płatności rat w formie polubownej. Dlatego zanim bank wypowie umowę, będzie próbował wpłynąć na Ciebie i przekonać Cię do uregulowania zobowiązań kontaktując się telefonicznie. Jeśli nie przyniesie to skutku, otrzymasz monit, potem wezwanie do zapłaty, a dopiero w kolejnym kroku wypowiedzenie umowy kredytowej.

Z kolei klient mający problemy ze spłatą kredytu, również w przypadku chęci polubownego załatwienia sprawy, powinien być w stałym kontakcie z instytucją finansową oraz próbować wraz z nią, wypracować możliwie najmniej obarczone konsekwencjami, rozwiązanie. W przypadku braku polubownego rozwiązania sprawy, musisz liczyć się z wypowiedzeniem umowy kredytowej.

Jak następuje wypowiedzenie umowy kredytowej?

Zgodnie z przepisami bank może wypowiedzieć umowę kredytową już nawet po jednej niespłaconej racie w terminie, gdyż jest to złamanie warunków umowy kredytowej. Powołując się na to co mówiłam wcześniej, banki chcąc polubownie załatwić sprawę, nie korzystają z możliwości wypowiedzenia umowy kredytowej tak szybko. Robią to dopiero w momencie, gdy wyczerpią możliwości tak zwanej „miękkiej windykacji”. Co ważne, w przypadku, gdy złożyłeś wniosek o restrukturyzację, bank może wypowiedzieć umowę kredytową tylko wtedy, kiedy odrzucił wniosek restrukturyzacyjny i poinformował Cię pisemnie o powodzie swojej decyzji.

Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się w dniu skutecznego doręczenia Ci wypowiedzenia umowy kredytowej i jego termin trwa 30 dni. W przypadku, gdy jesteś zagrożony upadłością, bank może skrócić okres wypowiedzenia do 7 dni, zgodnie z art. 75 punkt 2 Prawa Bankowego. Jeśli natomiast bank zgodził się na objęcie Twojej umowy programem naprawczym to bank nie może wypowiedzieć Twojej umowy zgodnie z art. 75 punkt 3 Prawa Bankowego. Natomiast jeśli dojdzie do zerwania przez Ciebie warunków programu naprawczego, bank w takiej sytuacji ponownie uzyskuje możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej. Mówi o tym pkt 4, artykułu 75 Prawa Bankowego.

Niezwykle ważne jest to, że w momencie, gdy dojdzie do wypowiedzenia umowy kredytowej, Twój dług staje się w całości wymagalny, a wypowiedzenie umowy kredytowej staje się również otwarciem drogi do windykacji sądowej.

Chcę też podkreślić, że wypowiedzenie umowy kredytowej nie zamyka drogi do zawarcia ugody z bankiem. Naprawdę warto do niej dążyć, gdyż koszty finansowe i emocjonalne związane z dalszymi konsekwencjami wypowiedzenia umowy kredytowej będą dla Ciebie bardzo wysokie. Musisz się także liczyć z tym, że zasadniczo pogorszy się Twoja historia kredytowa, a to najprawdopodobniej uniemożliwi Ci zaciąganie kolejnych kredytów.

Czy klient może wypowiedzieć umowę kredytową?

Art. 75a punkt 2 Prawa bankowego mówi o tym, że kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytową z okresem wypowiedzenia trwającym 3 miesiące, jeśli umowa kredytowa była zawarta na okres powyżej 12 miesięcy. Jeśli skorzystasz z wypowiedzenia umowy kredytowej, wówczas jesteś zobowiązany do spłaty całości zobowiązania w okresie 3 miesięcy. W praktyce zdarza się to niezwykle rzadko. Raczej klienci korzystają z prawa do wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu.

Podsumowanie

Dla instytucji finansowej wypowiedzenie umowy kredytowej jest rozwiązaniem wybieranym w ostateczności, niemniej jednak dość często mającym zastosowanie wobec klientów niewykazujących woli spłaty kredytu zgodnie z treścią zawartej umowy kredytowej.

Dla klienta wypowiedzenie umowy kredytowej oznaczać będzie konieczność spłaty całego zobowiązania w ciągu 30 dni z jednoczesnym odnotowaniem statusu umowy wypowiedzianej w bazach kredytowych, co może wpłynąć na utrudnienie korzystania w przyszłości z innych produktów finansowych.

Zaktualizowano: 14.09.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (4)


 • Avatar danka

  danka
  11.08.2021 12:16:09

  ja dziękuje dostać takie wypowiedzenie i potem spłacać całość..

  Odpowiedź
 • Avatar piotr_pawel

  piotr_pawel
  10.08.2021 20:37:19

  a ja kiedyś wypowiedziałem bankowi umowę. spłacilem wcześniej i jeszcze mi prowizje oddali.

  Odpowiedź
 • Avatar lilka

  lilka
  09.08.2021 21:59:19

  straciłam pracę, nie zapłaciłam 2 rat. Poszłam do banku, wakacje kredytowe załatwiły sprawę. Na szczęście bez wypowiedzenia

  Odpowiedź
 • Avatar Szymek

  Szymek
  07.08.2021 13:04:30

  W sumie to wydaję mi się, że banki nie chcą wypowiadać umów. Zrobią wszystko, żebyś zaczął płacić

  Odpowiedź
Top