Jak poradzić sobie w przypadku trudności ze spłatą kredytów?

Opublikowano: 05 Maj 2021 Anna Kopańska 11 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Jak poradzić sobie w przypadku trudności ze spłatą kredytu, gdy nie masz na spłatę raty? Niektórzy mówią, że jeśli jest problem to istnieje również jego rozwiązanie. Jeśli nie ma rozwiązania, to nie ma problemu. W sytuacji kiedy nie masz na spłatę raty, to jest to niewątpliwie problem. W tym artykule powiemy o tym, jakie są dostępne rozwiązania dla sytuacji, gdy nie masz możliwości uregulowania raty, lub co gorsza, nie masz na uregulowanie większej ilości rat. Zaciągając kredyt lub pożyczkę, na ogół zdajemy sobie sprawę, że w trakcie okresu kredytowania, mogą zdarzyć się różne nieprzewidziane okoliczności, które następnie mogą utrudnić spłatę naszego zobowiązania.

Co w sytuacji, jeśli jednak wydarzyło się coś co utrudnia Ci dzisiaj spłatę rat kredytowych?

Istnieje kilka rozwiązań, z których możesz skorzystać w zależności od tego na jakim poziomie zaawansowania jest Twój problem. Takie sytuacje najczęściej zaczynają się niewinnie. Najpierw nie masz na ratę, w konsekwencji ktoś z banku do Ciebie dzwoni, potem wysyła monit czy wezwanie do zapłaty. Następnie otrzymujesz wypowiedzenie umowy, dalej sprawa wchodzi na drogę sądową, a potem już tylko windykacja sądowa i komornicza.

Od czego zacząć proces wychodzenia z trudności?

Najważniejsze abyś ustalił, w którym jesteś obecnie miejscu. Czy dopiero podejrzewasz, że będziesz mieć problem ze spłatą raty? Czy właśnie minął już termin płatności a Ty jej wciąż nie zapłaciłeś.... Czy uważasz, że to jednorazowy problem, który nie powinien się powtórzyć... Czy raczej zapowiada się na kłopoty każdego miesiąca. Od tego powinna zależeć dalsza droga Twojego postępowania.

Jakie są możliwości, z których możesz skorzystać w obliczu problemów ze spłatą rat?

Jeśli jesteś jeszcze na etapie terminowego regulowania rat, ewentualnie nieznacznie opóźniłeś spłatę raty, ale wiesz już, że dotknął Cię problem, który utrudni Twoje płatności w przyszłości – rozważ skorzystanie z oferty kredytu konsolidacyjnego. Podstawowym celem takiego kredytu jest połącznie wszystkich posiadanych przez Ciebie zobowiązań kredytowych i obniżenie wysokości Twojej miesięcznej raty.

Jeśli Twoja zdolność kredytowa na to pozwoli, taki kredyt może być jednocześnie sposobem na obniżenie wysokości raty wraz z opcją dodatkowej gotówki, która może spowodować, że złapiesz oddech i wszystko wróci do normy. Z kolei, gdy Twoja rata jest już po terminie to z pewnością jednym z pierwszych i najważniejszych działań jakie powinieneś podjąć jest kontakt z kredytodawcą w celu zgłoszenia problemu z płatnością i próby ustalenia rozwiązania.

Unikanie kontaktu z Twojej strony na pewno nie pomoże w rozwiązaniu trudnej sytuacji, a jedynie odsunie Cię od niej na krótką chwilę, po to, by za niedługi czas wrócić ze zdwojoną siłą. Pamiętaj, że inicjatywa jaką się wykażesz, i tym samym sam poinformujesz firmę o problemie ze spłatą,  jest  dobrze odbierana przez instytucje finansowe. Zawsze warto być o krok przed instytucją finansową i nie dopuszczać do sytuacji, w której to bank upomina się o dług.

W sytuacji, gdy problem z płatnością raty zapowiada się na co najmniej kilka miesięcy możesz skorzystać z takiego rozwiązania jak karencja w spłacie kapitału. Wówczas spłacasz tylko odsetki lub ubezpieczenie. Możesz skorzystać również z wakacji kredytowych – wtedy Twoja płatność zostaje wtrzymana w zależności od decyzji banku na okres od 3 do 6 miesięcy.

Ubezpieczenie kredytu to jedno z kolejnych możliwych rozwiązań Twojej sytuacji. W zależności od powodu pojawienia się problemów, możliwe, że to właśnie zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego i wypłata tym samym sumy ubezpieczenia, przyczyni się do rozwiązania Twojego problemu. Najczęściej kredyty ubezpieczone są od takich zdarzeń jak śmierć ubezpieczonego, częściowa lub całkowita utraty zdolności do wykonywania pracy w skutek choroby lub po prostu utrata pracy.

Kolejnym rozwiązaniem Twojego problemu może być ugoda z bankiem w formie restrukturyzacji kredytu. Zgodnie z art. 75c Prawa Bankowego, masz prawo do złożenia wniosku o restrukturyzację kredytu. To jakie ostatecznie rozwiązanie zaproponuje Ci bank, zależy od tego co przedstawisz we wniosku restrukturyzacyjnym. Najczęściej restrukturyzacja kredytu polega na wydłużeniu okresu kredytowania. Dzięki temu będziesz płacić niższą ratę. Może to być również czasowe zawieszenie spłaty rat kredytowych, znajdujące zastosowanie jeśli Twoje problemy wydają się być krótkotrwałe.

Oprócz omówionych rozwiązań, możesz jeszcze poszukać rozwiązania samodzielnie. Jedną z częstych prób rozwiązania problemu spłaty raty u klientów jest fakt  poszukania oszczędności w swoim budżecie domowym lub pożyczenie  pieniędzy od rodziny o ile jest to oczywiście możliwe. W sytuacji, gdy masz problem ze spłatą raty warto przeanalizować swoje dochody i wydatki, następnie zastanowić się czy jest coś z czego możesz zrezygnować lub przesunąć do realizacji w innym terminie.

Za przykład może posłużyć zerwanie długoterminowych lokat czy poliso-lokat. Niestety w obliczu problemów z płatnością zobowiązań kredytowych, czasem musisz wybrać tak zwane mniejsze zło i zerwać oszczędności na poczet spłaty swojego zadłużenia. Są to dobre rozwiązania, gdy robisz to wszystko po to, by zminimalizować konsekwencje braku spłaty rat i wyeliminować ryzyko wypowiedzenia umowy kredytowej.

Jeśli z kolei próbujesz sobie radzić samodzielnie i bierzesz „chwilówkę” na spłatę miesięcznych rat to jest to przykład na to jak absolutnie nie należy postępować. Taka sytuacja doprowadzi do tego, że w kolejnym miesiącu będziesz musiał spłacić bieżącą ratę plus zaciągniętą chwilówkę. Doprowadzisz w ten sposób tylko do spirali zadłużenia, z której można wyjść najczęściej już tylko za pomocą ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Pamiętaj, że gdy dojdzie do egzekucji komorniczej, Twój majątek i tak zostanie sprzedany, a kwota uzyskana ze zbycia tego majątku najpewniej będzie niższa i pokryje w niższej wartości Twoje zobowiązanie z uwagi na koszty egzekucji komorniczej. Dlatego jeśli posiadasz jakiś majątek, zastanów się jak możesz go wykorzystać dla celów spłaty Twojego zadłużenia, tak aby działania pozostały po Twojej stronie, a nie po stronie instytucji.

Istnieje jeszcze jedno rozwiązanie problemów ze spłatą zadłużenia. Jest to upadłość konsumencka. W naszej ocenie jest to rozwiązanie, do którego należy się uciekać w ostateczności, gdyż oprócz uwolnienia się od problematycznego zadłużenia, upadłość konsumencka pociągnie za sobą inne konsekwencje takie jak: utrata majątku, publiczne ujawnienie sytuacji finansowej dłużnika, wykluczenie z ofert kredytów bankowych, długą i żmudną procedurę upadłościową oraz to, że może się okazać, że nie wszystkie długi będą podlegały upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to oddłużenie osoby fizycznej poprzez upłynnienie jej majątku i zaspokojenie wierzycieli. Kwestię upadłości konsumenckiej reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 Prawo Upadłościowe.

W obecnym stanie prawnym, chcąc złożyć wniosek o upadłość konsumencką musisz spełnić dwa główne wymogi. W chwili składania wniosku musisz mieć status osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a po drugie trwale utraciłeś zdolność do spłaty wymagalnych zobowiązań i sytuacja ta utrzymuje się od co najmniej 3 miesięcy.

Podsumowanie

Niezależnie od tego, w której z opisanych sytuacji się odnajdujesz i z którego punktu startujesz, pamiętaj, że warto rozmawiać i szukać rozwiązań. Im szybciej zajmiesz się odpowiedzialnym podejściem do rozwiązania Twojego problemu, tym będzie mniejsze ryzyko, że instytucje finansowe będą musiały względem Ciebie podjąć środki prawne w celu wyegzekwowania płatności zadłużenia.

Poradź się profesjonalisty, skonsultuj się z osobą, która najlepiej się na tym zna czyli z agentem lub doradcą finansowym. Nie bój się rozmawiać o problemach pamiętając przy tym, że instytucja finansowa na pewno nie zapomni o Twoim długu, a odwlekanie sprawy w czasie będzie działać tylko na Twoją niekorzyść. Zapoznaj się z zaprezentowanymi  możliwościami postępowania w przypadku problemów ze spłatą rat kredytowych i pamiętaj, że na większość problemów znajdzie się rada  bez konieczności stosowania radykalnych rozwiązań.

Zaktualizowano: 19.12.2021

Dodano: 05.05.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top