Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - co to jest i kto może skorzystać pomocy?

Opublikowano: 12 Kwi 2022 Agnieszka Kłak 9 min. czytania

Kategoria: Poradnik Hipoteczny

Decydując się na kredyt hipoteczny podpisujemy zobowiązanie na bardzo długi czas. Zazwyczaj jest to kilkadziesiąt lat, w tym czasie mogą zdążyć się różne nieprzewidziane sytuacje w życiu. Możemy stracić pracę, zachorować bądź mogą zmniejszyć się nasze miesięczne zarobki. Przez sytuacje losowe możemy nie być w stanie spłacać miesięcznych rat za mieszkanie, a w trudnej sytuacji finansowej może przejść nam z pomocą Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Dzięki temu można uzyskać pewną formę pożyczki na spłatę zadłużenia oferowaną przez bank gospodarstwa krajowego.

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, w skrócie FWK, jest to państwowy program pomocy dla kredytobiorców. Dotyczy osób, których nie stać na spłatę kredytu mieszkaniowego ponieważ znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. O wsparcie z FWK mogą ubiegać się osoby z problemami z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego wtedy, gdy miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego były możliwe do regularniej spłaty rat kredytu mieszkaniowego, a które chcą uniknąć sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

Na mocy jakich przepisów działa FWK?

FWK powstał na mocy artykułu 14 Ustawy o wsparciu kredytobiorców. Precyzyjniej należy podać, że Fundusz wprowadziła nowelizacja tej ustawy z 4 lipca 2019 roku, a aktualizacja zapisów dotyczących zasad korzystania z funduszu miała miejsce 1 stycznia 2021 roku.

Struktura FWK

FWK ma swoją Radę, w skład której wchodzą:

  • przedstawiciel ministra finansów,
  • przedstawiciel przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • przedstawiciel prezesa BGK,
  • przedstawiciel Rzecznika Finansowego,
  • przedstawiciel kredytodawców.

FKW jest prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ale aby uzyskać pomoc nie trzeba zgłaszać się bezpośrednio do BGK. Aktualnie banki informują swoich klientów o istnieniu Funduszu oraz dają możliwość złożenia wniosku w swoich oddziałach. Należy przy tym pamiętać, że bank może mieć swoje placówki, które są uprawnione do przyjmowania wniosku o pomoc z Funduszu. Trzeba to sprawdzić, zanim wybierzemy się do najbliższego oddziału.

W jaki sposób FKW jest finansowany?

Środki Funduszu pochodzą z paru źródeł, ale głównym źródłem są składki, które na Fundusz wpłacą kredytodawcy, czyli banki. Wysokość składki określa przewodniczący KNF i wartość ta jest proporcjonalna do wartości portfela kredytów hipotecznych, przy których klienci zalegają ze spłatą rat co najmniej 3 miesiące. Fundusz może również inwestować swoje środki, co przy dobrych inwestycjach generuje dodatkowy zysk. Ponadto pomoc od Funduszu podlega zwrotowi, więc to również na bieżąco zasila budżet tej instytucji.

Jakie kwoty można uzyskać, ubiegając się o wsparcie z Funduszu?

Maksymalnie będzie to 2 tysiące złotych miesięcznie, wypłacane przez okres maksymalnie 36 miesięcy. Te 3 lata to okres udzielonego wsparcia. Można otrzymać najwięcej łącznie 72 tysiące złotych. W momencie wypłaty ostatniej raty wsparcia kredytobiorców rozpoczynają się maksymalnie dwa lata karencji, po których kredytobiorca musi zacząć spłacać pożyczkę – uzyskane wcześniej wsparcie w nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Maksymalny czas spłaty wynosi 12 lat, czyli 144 raty. Istnieje opcja, że na wniosek klienta, po stu spłaconych terminowo ratach, Fundusz umorzy część albo nawet całość należności pozostałej do spłacenia.

Kto może ubiegać się o pomoc z FWK?

Aby ubiegać się o otrzymanie wsparcia, trzeba spełnić szereg warunków.

Po pierwsze, co jest bardzo ważne, dotyczy to klientów, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Fundusz nie pomoże konsumentom, którzy mają trudności w spłacaniu kredytu konsumenckiego, inwestycyjnego czy jakiegokolwiek innego zobowiązania.

Po drugie w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego.

Po trzecie miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa kredytu nie może być niższa niż 50% dochodów gospodarstwa domowego albo miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o koszty kredytu nie przekracza ustawowych kwot. Na moment publikacji artykułu, zgodnie z zapisami na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego będzie to 922 zł, dla gospodarstwa wieloosobowego 632 zł na osobę. 

Przy składaniu wniosku nie można zapomnieć o podaniu następujących danych:

  • numer PESEL wnioskującego,
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer dowodu osobistego, 
  • numer identyfikacyjny umowy kredytowej. 

A kto nie może skorzystać z pomocy Funduszu?

Jeżeli jest więcej niż jeden kredytobiorca, na przykład w przypadku małżeństwa będzie to mąż i żona, to wówczas z pomocy może skorzystać równocześnie tylko jeden z małżonków. Jeżeli jeden współmałżonek korzystał z pomocy przez mniej niż 18 miesięcy, a z jakichś powodów wypłacanie świadczenia ustało, wówczas drugi ze współmałżonków może się ubiegać się o pomoc. Nie jest to możliwe, jeżeli okres wypłacania świadczenia na pierwszego z małżonków przekroczył 18 miesięcy, ponieważ łączny maksymalny czas przyznawania pomocy dla kredytobiorców nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

Pomocy nie dostanie ten, kto stracił pracę poprzez rozwiązanie umowy o pracę z własnej inicjatywy albo z własnej winy. Dotyczy to również kredytobiorców, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami innej nieruchomości w dniu złożenia wniosku, albo na 6 miesięcy przed tym faktem. Dotyczy to też spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu. Pomocy nie dostaną także osoby uprawnione do świadczeń z polis związanych z kredytem, a obejmujących ryzyko utraty pracy.

Wsparcie FWK w przypadku całkowitej spłaty kredytu - kiedy jest możliwe?

Wsparcie funduszu to nie tylko dopłaty do rat kredytu osób, które są w trudnej sytuacji finansowej. FWK oferuje także pożyczkę na spłatę zadłużenia dla osób, które w transakcji sprzedaży domu czy mieszkania uzyskały kwotę niewystarczającą do zamknięcia kredytu. Wsparcie wynosi maksymalnie 72 tys. złotych, które Fundusz kieruje bezpośrednio do banku, w którym ma nastąpić zamknięcie kredytu. Istotne jest także, że wsparcie lub pożyczka na spłatę̨ zadłużenia, nie mogą̨ być́ przyznane, jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku.

 

Pomoc Funduszu Wsparcia Kredytobiorców - czy to realne wsparcie?

Obecnie jako uczestnicy rynku kredytów obserwujemy serię podwyżek stóp procentowych, a przewidywania analityków mówią, że to nie nie koniec serii. Dziś trudno dywagować, na jakim poziomie stóp zakończą się podwyżki.

Niestety dla części kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny w okresie najniższych stóp procentowych spodziewający się niskich rat kredytu mieszkaniowego mogą się teraz boleśnie zaskoczyć. W okresie historycznie najniższego oprocentowania kredytów większa również była ich dostępność, ze względu na łagodniejsze kryteria obliczania zdolności kredytowej. Z jednej strony można powiedzieć, że ci kredytobiorcy dobrze trafili - udało im się uzyskać kredyt na który dziś mieliby bardzo małe szanse albo nie uzyskaliby go wcale.

Jednak galopujące stopy procentowe i rosnące za nimi raty kredytu stanowią dziś realne zagrożenie dla budżetów domowych. Może się okazać, że pomoc Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będzie im potrzebne szybciej niż się tego spodziewali. Dlatego jeśli rata kredytu mieszkaniowego stanowi istotną część budżetu albo jesteś jako kredytobiorca w trudnej sytuacji finansowej np. z tytułu utraty pracy nie czekaj i zgłoś się do swojego banku, aby poszukać sposobu na wyjście z kryzysu finansowego.

Zaktualizowano: 26.04.2022

Dodano: 25.01.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top