Gwarancje de minimis BGK - na czym polegają?

Opublikowano: 19 Sie 2022 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Czy udzielenie kredytu firmowego: kredytu obrotowego lub kredytu inwestycyjnego wiąże się z tym, że bank zawsze ma pewność, iż takie zobowiązanie zostanie spłacone? Wydawać by się mogło, że takiej pewności nie ma. Jednakże BGK przewiduje ochronę interesów banków poprzez udzielenie gwarancji spłaty kredytu. Jest to tzw. gwarancja de minimis.

Z tego artykułu dowiesz się:

gwarancje de minimis BGK

Czym jest BGK?

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK ) to polski bank państwowy i jedyny tego rodzaju podmiot w Polsce należący w całości do Skarbu Państwa. Został powołany ustawą do wspierania rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Pozostałe banki istniejące na polskim rynku muszą być zorganizowane w formie spółki akcyjnej.  Wyjątkiem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Działa on w formie banku państwowego. Jest najdłużej działającym w Polsce bankiem. Powstał w 1924 roku na mocy fuzji trzech banków. 

Kolejnym aspektem, który odróżnia go od banków komercyjnych jest ilość oddziałów. Obecnie jest to 16 placówek, po jednej w każdym z województw. 

Główne zadania BGK to:

 • wsparcie programów rządowych i samorządowych, również z udziałem środków z Unii Europejskiej, 
 • jest stroną współpracującą z Ministerstwem Finansów, 
 • prowadzi obsługę zadłużenia zagranicznego, 
 • obsługuje fundusze zadaniowe. 
 • obsługuje pod kątem bankowym samorządy, przedsiębiorstwa i klientów indywidualnych. 

Co to jest gwarancja de minimis?

To jedna z form pomocy, która jest udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu firmowego dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis nie jest dotacją i nie jest związana z bezpośrednim przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, co oznacza, że nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Gwarancja de minimis jest to narzędzie zabezpieczenia kredytu na okoliczność, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się z okresów spłaty przewidzianych umową. Dla banku udzielającego kredytu jest to większa pewność spłaty. Gwarancje de minimis jest to zaakceptowana przez Unię Europejską forma pomocy publicznej - nie wymaga zgody Komisji Europejskiej na udzielenie finansowania. 

Program gwarancji de minis

Program gwarancji de minimis to program utworzony przez Rząd RP pod nazwą: "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Celem gwarancji de minimis jest zwiększenie dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw funkcjonująych w Polsce. Ponadto gwarancje, które są dostępne powszechnie wpływają na rozwój przedsiębiorstw. Zasady gwarancji de minimis są następujące:

 • jest ona udzielana maksymalnie na 27 miesięcy,
 • maksymalna kwota gwarancji obejmuje do 60% kwoty kredytu obrotowego i nie może przekroczyć 3,5 mln złotych,
 • nie odnosi się do odsetek oraz kosztów udzielenia kredytu (np. prowizji czy opłat za konto firmowe),
 • musi być zabezpieczona wekslem własnym in blanco wystawionym przez przedsiębiorcę. 

Obecnie zostały wprowadzone zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK tj.:

 • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytów obrotowych,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji,
 • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US. Firmy mogły skorzystać z tej formy pomocy do 31 grudnia 2020 r. z możliwością przedłużenia. Wdrożenie tych zmian w bankach kredytujących zależy od decyzji tych banków.

W jaki sposób dzielimy przedsiębiorstwa?

 1. Mikroprzedsiębiorstwo. To przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.
 2. Małe przedsiębiorstwo. To przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR.
 3. Średnie przedsiębiorstwo. To przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

wsparcie de minimis

Dodatkowe warunki do spełnienia przez przedsiębiorstwo

 1. Firma nie może posiadać negatywnego  wpisu w Bankowym Rejestrze lub bazie BIK. Taki wpis wyklucza możliwość udzielenia kredytu przez bank. 
 2. Wobec firmy nie jest prowadzona egzekucja i postępowanie  egzekucyjne.
 3. Firma nie może posiadać  zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS.
 4. W okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o gwarancję, firma nie posiadała wypowiedzianej żadnej umowy kredytowej . Nie posiada kredytów z nieterminowa spłatą  ani zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł.
 5. Przedsiębiorstwo nie jest  zobowiązane do zwrotu pomocy publicznej.

Korzyści dla firm z gwarancji de minis

Firma korzystając z gwarancji de minis może mieć  krótką historią kredytową lub nie posiadać  wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu. Firma może elastycznie dysponowania własnym majątkiem, ponieważ w  części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przedsiębiorca oszczędza czas, gdyż wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu.

Korzystając z gwarancji de minis obniżają się koszty ustanowienia zabezpieczenia. Brak wtedy opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji. Dodatkowo obniżony jest całkowity koszt kredytu polegające np. niższa marża lub prowizja.

Tagi: de minimispostępowanie egzekucyjnebgk

Dodano: 28.04.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Finansowanie pojazdu w firmie - jaką formę wybrać?

Finansowanie pojazdu w firmie - jaką formę wybrać?

12 Sie 2023Autor: Agnieszka Kłak

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą często zastanawiamy się, w jaki sposób sfinansować pojazd niezbędny do prowadzenia biznesu. Wśród najpowszechniejszych opcji wymienia się: zakup za gotówkę, kredyt, najem długoterminowy, a także leasing.  Z tego artykułu dowiesz się: j(...)

Czytaj więcej
Kiedy warto brać kredyt firmowy?

Kiedy warto brać kredyt firmowy?

09 Maj 2021Autor: Sylwia Chrószcz

Prowadząc firmę musimy trzymać rękę na pulsie. Firmy mogą osiągać spektakularne sukcesy, ale również może spotkać je niespodziewany upadek. Może nadejść taki czas gdy będziemy potrzebować dodatkowych środków. Pieniędzy będziemy potrzebować z różnych powodów. Ale kiedy warto brać kredyt firmowy? Jaki(...)

Czytaj więcej
Top