Gwarancje de minimis BGK - na czym polegają?

Opublikowano: 28 Kwi 2020 Katarzyna Dzierżęga - Wiśniewska 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK ) to polski bank państwowy i jedyny tego rodzaju podmiot w Polsce należący do Skarbu Państwa. Został powołany ustawą do wspierania rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego . Każdy bank istniejący na polskim rynku musi być spółką akcyjną. Oznacza to, że akcje takich podmiotów gospodarczych mogą być notowane (kupowane i sprzedawane) na giełdzie. Wyjątkiem, który tego wymogu nie spełnia jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Posiada on swoją unikalną formą prawną - działa jako bank państwowy. Powstał z fuzji trzech banków publicznych i jest najstarszym bankiem w Polsce działającym od 1924 roku. W porównaniu do banków komercyjnych, BGK nie posiada dużej sieci oddziałów . W całej Polsce jest ich zaledwie 27. BGK zajmuje się głównie wspieraniem programów rządowych jak i samorządowych z udziałem środków publicznych w tym środków z Unii Europejskiej. Jako pewnego rodzaju agent z ramienia ministra finansów, prowadzi obsługę zadłużenia zagranicznego oraz obsługę funduszy zadaniowych. Poza wspieraniem i prowadzeniem różnych państwowych programów i funduszy, BGK prowadzi własną działalność w zakresie obsługi przedsiębiorstw, samorządów jak i również klientów indywidualnych.

gwarancje de minimis BGK

Co to jest Gwarancja de minimis

To jedna z form pomocy , która jest udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy , co oznacza , ze nie rodzi żadnych skutków podatkowych . Gwarancja de minimis jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Dzięki gwarancji de minimis bank udzielający kredytu ma pewność, że zobowiązanie zostanie spłacone. Gwarancja de minimis to najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona prawem Unii Europejskiej, jakiej państwo może udzielić bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej.

Program Gwarancji de minis

Program gwarancji de minimis jest realizowany w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostę.pu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw. Od lipca 2018 r., dzięki wdrożeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, program gwarancji de minimis funkcjonuje jako instrument wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Zasady gwarancji de minimis są następujące:

 • jest ona udzielana maksymalnie na 27 miesięcy,
 • obejmuje do 60% udzielonego kredytu obrotowego  i nie może przekroczyć 3,5 mln złotych,
 • nie odnosi się do odsetek oraz kosztów udzielenia kredytu (np. prowizji czy opłat za konto firmowe ),
 • musi być zabezpieczona wekslem własnym in blanco wystawionym przez przedsiębiorcę,
 • jeśli jest udzielana w 2013 r., przedsiębiorca nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów, w kolejnym roku zapłaci 0,5% wartości gwarancji tytułem prowizji.

Obecnie zostały wprowadzone zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK tj.:

 • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji,
 • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US. Zmiany będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r. z możliwością ich przedłużenia. Wdrożenie tych zmian w bankach kredytujących zależy od decyzji tych banków.

W jaki sposób dzielimy przedsiębiorstwa

 1. Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.
 2. Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR.
 3. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

wsparcie de minimis

Dodatkowe warunki do spełnienia przez przedsiębiorstwo

 1. Firma nie może posiadać negatywnego  wpisu w Bankowym Rejestrze lub bazie BIK . Taki wpis wyklucza możliwość udzielenia kredytu przez Bank Kredytujący zgodnie z jego procedurami,
 2. Firma nie może posiadać  zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS,
 3. Wobec firmy nie jest prowadzona egzekucja i postępowanie  egzekucyjne.
 4. W okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o gwarancję, firma nie posiadała wypowiedzianej żadnej umowy kredytowej . Nie posiada kredytów z nieterminowa spłatą  ani zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł.
 5. Przedsiębiorstwo nie jest  zobowiązane  do zwrotu pomocy publicznej.

Korzyści dla firm z Gwarancji de minis

Firma korzystając z Gwarancji de minis może mieć  krótką historią kredytową lub nie posiadać  wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu . Firma może elastycznie dysponowania własnym majątkiem , ponieważ w  części objętej Gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego .

Przedsiębiorca oszczędza czas , gdyż wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu .

Korzystając z Gwarancji de minis obniżają się koszty ustanowienia zabezpieczenia .Brak wtedy opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji. Dodatkowo obniżony jest całkowity  koszt kredytu polegające np. niższa marża lub prowizja .

Zaktualizowano: 09.09.2021

Dodano: 28.04.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Artykuły powiązane

Kiedy warto brać kredyt firmowy?

Kiedy warto brać kredyt firmowy?

09 Maj 2021Autor: Sylwia Chrószcz

Prowadząc firmę musimy trzymać rękę na pulsie. Firmy mogą osiągać spektakularne sukcesy, ale również może spotkać je niespodziewany upadek. Może nadejść taki czas gdy będziemy potrzebować dodatkowych środków. Pieniędzy będziemy potrzebować z różnych powodów. Ale kiedy warto brać kredyt firmowy? Jaki rodzaj kredytu firmowanego wziąć? Czy istnieją sytuacje na które opłaca się wziąć kredyt na firmę?

Czytaj więcej
Finansowanie pojazdu w firmie - jaką formę wybrać?

Finansowanie pojazdu w firmie - jaką formę wybrać?

08 Kwi 2020Autor: Katarzyna Dzierżęga - Wiśniewska

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą często zastanawiamy się, w jaki sposób sfinansować pojazd niezbędny do prowadzenia biznesu. Wśród najpowszechniejszych opcji wymienia się: zakup za gotówkę, kredyt, najem długoterminowy, a także leasing.Na czym polega każda z tych form? Czym się różnią? Którą najlpeiej wybrać i w jakiej sytuacji? Zapraszamy do lektury artykułu.

Czytaj więcej
Top