Jak się przygotować do kredytu firmowego? Jakie formalności, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt firmowy?

Opublikowano: 22 Lis 2020 Urszula Sokół 11 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Prowadząc działalność gospodarczą może zdarzyć się sytuacja, kiedy potrzebujemy gotówki na dalszy rozwój firmy lub chwilowe problemy zmuszają nas do szukania dodatkowego źródła  finansowania. W tym wypadku oprócz kredytów gotówkowych zaciąganych na osobę prywatną mamy możliwość wnioskowania o kredyt firmowy. Jeśli obawiasz się takiego rozwiązania ten artykuł rozwieje wszystkie wątpliwości i obawy.

Zobacz nasz wideo poradnik pt.: "Jak się przygotować do kredytu firmowego? Jakie formalności, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt firmowy?"

Jakie są różnice pomiędzy kredytem na firmę a kredytem konsumenckim?

Kredyt gotówkowy jest kredytem, z którego skorzystać może zarówno konsument, jak i przedsiębiorca. Jedynym warunkiem, jaki musi spełnić klient jest status osoby fizycznej. Tym samym kredyt główkowy nie zostanie udzielony przedsiębiorcy, który posiada osobowość prawną.

Podstawową różnicą jest fakt, iż każdy z tych kredytów regulowany jest inną ustawą. Kredyt gotówkowy określany jest przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Zaś kredyt firmowy Prawem Bankowym. Ta różnica niesie za sobą dla przedsiębiorcy zarówno korzyści, jak i ograniczenia. Poniżej prezentujemy kilka różnic pomiędzy ofertami.

Odstąpienie od umowy

W kredycie konsumenckim na odstąpienie o umowy klient ma 14 dni. Jednak w przypadku kredytu firmowego takiej możliwości wprost nie ma. Oczywiście może zdarzyć się, że taki zapis na umowie zostanie wprowadzony przez naszego kredytodawcę. Jednak takie sytuacje są niezmiernie rzadkie. Niektóre z banków wprowadzają zapisy w umowie dające takie uprawnienie. Warto więc zapytać o taką możliwość przy zawieraniu umowy kredytowej i negocjowaniu oferty.

Wcześniejsza spłata zadłużenia

Tutaj również sytuacja jest zgoła różna. W kredycie konsumenckim  kredytobiorca ma prawo do częściowej lub całkowitej spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie. W kredytach firmowych ta kwestia regulowana jest indywidualnie przez danego kredytodawcę. W niektórych przypadkach nawet może się zdarzyć, że przy wcześniejszej spłacie klient ponosi dodatkowe koszty. Podobnie, jak w przypadku odstąpienia szczegóły będą znajdować się z umowie.

Maksymalna kwota

W wypadku kredytów, które zaciągane są na firmę kwota, którą możemy otrzymać jest znacznie wyższa niż przy kredycie konsumenckim. Bardzo często na nowe inwestycje potrzebne nam są ogromne kwoty. Tutaj możemy być pewni żaden bank nie udzieli nam tak wysokiej pożyczki konsumenckiej. Kredyty dla firm mogą opiewać na kwoty rzędu kilku milionów złotych. Wszystko zależy od kondycji firmy i przedmiotu zabezpieczenia (jeśli występuje). Pożyczki pod zastaw nieruchomości to bardzo popularne produkty wśród przedsiębiorców. 

Koszty

Kredyty konsumenckie muszą mieć niskie oprocentowanie. Zazwyczaj do całkowitej kwoty do spłaty kredytu doliczane są jeszcze prowizje czy obowiązkowe ubezpieczenia. Kredyt firmowy bardzo często udzielany jest na indywidualnych warunkach. Dlatego w zależności od kwoty i celu kredytowania możemy uzyskać kredyt na bardzo korzystnych zasadach.

Jakie są rodzaje kredytów firmowych?

Jeśli zdecydujemy się na kredyt firmowy pamiętać trzeba, że mamy do wyboru kilka opcji. Poniżej przedstawiamy przegląd podstawowych ofert i typów kredytów.

  • kredyt obrotowy: ta forma kredytu powinna zostać przeznaczona  na pokrycie bieżących zobowiązań i wydatków naszej działalności gospodarczej. Za otrzymany kredyt możemy sfinansować: zakup materiałów, surowców, narzędzi niezbędnych do funkcjonowania działalności. Ponadto możemy opłacać składki do urzędu skarbowego oraz ZUS-u, wypłacać pensje, spłacać inne zaciągnięte kredyty. Zazwyczaj okres kredytowania jest krótki do 36 miesięcy. Kwota pożyczki jest ściśle określona na podstawie zdolności kredytowej i nie rzadko szczegółowo badana jest kondycja firmy i obroty na koncie.
  • kredyt inwestycyjny: taka forma kredytu pozwala przedsiębiorcy na finansowanie potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych. Mamy szanse na wyższą kwotę i długi okres kredytowania, ponieważ jego głównym celem jest finansowanie inwestycji, by zwiększyć skalę działalności. Cel kredytu zostaje ściśle określony w warunkach umowy kredytowej. Dodatkowo możemy zostać poproszeni o dołączenie do wniosku finansowego i biznesowego planu inwestycji.
  • inne formy wsparcia: każdy przedsiębiorca ma do wyboru ogromny wachlarz różnych form finansowania: limit kredytowy w rachunku firmowym, karty kredytowe, pożyczki hipoteczne, pożyczki pod zastaw, kredyt kupiecki, leasing czy faktoring.  Najważniejsze, aby wybrać produkt najlepiej dopasowany do naszych potrzeb i możliwości finansowych.

Jakie są warunki ubiegania się o kredyt gotówkowy?

Oczywiście każdy bank udzielając nam kredytu, czy to obrotowego, czy inwestycyjnego ma swoje regulacje. W naszym interesie leży, żeby zapoznać się z warunkami i wymaganiami, jakie stawia przed nami instytucja finansowa. Na pozytywną opinię banków wpływa wiele czynników do najczęstszych należą:

  • okres prowadzenia działalności gospodarczej (minimum 6 lub 12 miesięcy). Jeśli nie staramy się o kredyt dla nowych firm na start musimy liczyć się z tym, iż wymagany okres prowadzenia działalności może wynosić nawet pół roku czy rok,
  • pozytywna historia kredytowa w BIK, KRD i BIG. Bank musi mieć pewność, że na bieżąco spłacamy raty naszych zaciągniętych już kredytów. Jeśli nie stać nas na spłatę obecnych zobowiązań to jaką bank ma pewność, że kolejna rata będzie opłacana?
  • otrzymywanie wpływów na konto w ciągu ostatnich sześciu lub dwunastu miesięcy. Bank musi potwierdzić, czy jesteśmy wypłacalni. Najlepiej naszą płynność finansową zweryfikować analizując nasz wyciąg z rachunku bankowego.
  • uregulowane płatności z ZUS i Urzędem Skarbowym. Może się zdarzyć, że niektóre banki będą akceptowały krótkie opóźnienia. Do takich banków należy np. Nest Bank, gdzie akceptowalny termin opłacenia należnych zaliczek podatku do US oraz składek do ZUS to nie więcej niż 30 dni od daty wymagalności, bez względu na kwotę kredytu. Jednak trzeba pamiętać, że spore opóźnienia w opłacaniu wszystkich składek mogą działać na naszą niekorzyść.

Liczyć musimy się również z innymi obostrzeniami. Wymogiem może być brak ogłoszeń o rozpoczętych licytacjach dotyczących naszej firmy. Do uzyskania kredytu może być wymagany także poręczyciel lub zastaw nieruchomości. Wszystko zależy od kondycji naszej firmy i kwoty kredytu, jaką chcemy otrzymać.

Jakie są formalności przy kredycie dla firm?

Ilość formalności zależy od tego o jaką kwotę wnioskujemy oraz od rodzaju kredytu. Jednak zazwyczaj możemy oczekiwać, że wymagane będą od nas takie rodzaje dokumentów jak:

  • dokumenty potwierdzające działalność naszej firmy np. wpis  z CEIDG, czy zaświadczenia o nadaniu nr NIP i REGON,
  • dokumenty dochodowe: wszystko zależy od formy prowadzonej działalności i sposobu rozliczania się. Czasem do uruchomienia kredytu wystarczy tylko  PIT za ubiegły rok. Oczywiście liczyć musimy się również z sytuacjami, kiedy bank poprosi nas o większą ilość dokumentów np. wyciąg z konta firmowego,
  • inne dokumenty: do kredytu firmowego wymagany będzie od nas wniosek kredytowy, w którym szczegółowo opisać będziemy musieli naszą firmę, możemy również zostać poproszeni o dokumenty potwierdzające niezalegania ze składkami do ZUS czy urzędu skarbowego.

Szczegółowe informacje o dokumentach wymaganych do kredytu firmowego znajdziesz w artykule: Jakie dokumenty musi przygotować przedsiębiorca, gdy stara się o kredyt firmowy

Podsumowanie

Pamiętać musimy, że „nie taki diabeł straszny jak go malują”. Uzyskanie kredytu dla firmy nie jest aż tak trudne. Warto wiedzieć, że uzyskanie finansowania zależy od wielu czynników. Zaczynając od aktualnej sytuacji naszej firmy po weryfikacje naszej historii kredytowej. Ważna jest również kwota i rodzaj kredytu, na jaki się zdecydujemy. Kredyt firmowy może być dużo tańszy, zwłaszcza, gdy jest produktem pod zabezpieczenie. Pieniądze, jakie zaoszczędzimy możemy zainwestować w nasza firmę i jej rozwój. Jeśli więc myślimy o kredycie warto udać się do doradcy finansowego i złożyć wniosek.

Zaktualizowano: 04.11.2022

Dodano: 22.11.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top