Jakie dokumenty musi przygotować przedsiębiorca, gdy stara się o kredyt firmowy?

Opublikowano: 13 Lis 2023 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytów Firmowych

Jeśli jesteśmy osobami fizycznymi, czyli nasz dochód uzyskujemy np. z tytułu umowy o pracę na pewno znaczniej łatwiej uzyskać wymagane do kredytu dokumenty. Może zdarzyć się tak, że o dokumenty finansowe nie zostaniemy poproszeni wcale. W takiej sytuacji otrzymamy kredy na oświadczenie, a jeśli już nasz dochód trzeba będzie udokumentować często wystarczy wyciąg z konta czy zaświadczenie od naszego pracodawcy. Zgoła inaczej przedstawia się już sytuacja osób które posiadają własną działalność gospodarczą, ponieważ w tym  wypadku sposób dokumentowania dochodu jest bardziej rygorystyczny. Jednak pamiętajmy, że nie taki diabeł straszny jak go malują, w poniższym artykule postaramy się pokazać jak przygotować się  do takiego procesu, aby go usprawnić i szybko poznać decyzję instytucji finansowej, czy też banku.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakich dokumentów trzeba, aby wziąć kredyt dla firm,
 • jakie są potrzebne podatkowe dokumenty do kredytu firmowego,
 • jakie są potrzebne inne dokumenty do kredytu firmowego,
 • kto udzieli korzystnego kredytu firmowego.
dokumenty kredyt firmowy

Jakie są podstawowe dokumenty dotyczące firmy?

Podstawowym dokumentem, jaki należy dostarczyć na samy początku procesu starania się o kredyt firmowy jest wniosek kredytowy w którym często szczegółowo opisać należy działalność firmy w kategoriach dotyczących wniosku np. dane firmy, dane właściciela firmy, dane finansowe.

Zazwyczaj wymagane są jeszcze takie dokumenty, jak:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/ wydruk z bazy CEIDG – dokument ten potwierdza prowadzenie działalności, taki dokument możemy zdobyć samodzielnie, odnajdując własny wpis w wyszukiwarce CEIDG, a następnie pobierając PDF lub drukując szczegóły wpisu. Banki mogą weryfikować również ten wpis samodzielnie poprzez sprawdzenie powyższej bazy,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) przez urząd skarbowy - wniosek o takie potwierdzenie należy złożyć na formularzu NIP-5 we właściwym dla wnioskodawcy, według miejsca zamieszkania lub siedziby, urzędzie skarbowym. Wypełnione i podpisane przez  formularze składa się w dwóch identycznych egzemplarzach bezpośrednio w siedzibie urzędu skarbowego lub przesyła za pośrednictwem poczty na adres urzędu. Jeden egzemplarz z odpowiednią adnotacją zostanie nam zwrócony. Większość przedsiębiorców prowadzących już działalność taki formularz posiada w swoich dokumentach dotyczących działalności. Ewentualnie taki dokument może być również w dyspozycji biura rachunkowego,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON - potwierdzeniem nadania numeru REGON jest natomiast wydruk z wyszukiwarki podmiotów gospodarki narodowej, znajdującej się na stronie internetowej GUS. Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 2 ustawy o statystyce publicznej, udostępnienie danych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego jest potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze podmiotów.

Dla przedsiębiorców zorganizowanych w formie spółki:

 • zaświadczenie KRS - Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia na swojej stronie wyszukiwarkę podmiotów w KRS – znajduje się ona pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/. Po podaniu, np. numeru KRS czy NIP danej organizacji można sprawdzić jej dane oraz pobrać odpis i wydrukować go na własny użytek,
 • umowa spółki wraz z załącznikami i aneksami,
 • statut spółki.

Jakie wyróżniamy dokumenty finansowe?


Dokumenty dochodowe o jakie zostaniemy poproszeni, mogą się różnic w zależności od tego jak rozliczamy się z Urzędem Skarbowym. Poniżej wskazujemy najczęściej występujące typy dokumentów w zależności od formy rozliczeń:

Pełna Księgowość:

- bilans, 
- rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy, 
- deklaracje podatkowe za koniec poprzedniego roku. 

Księga przychodów i rozchodów:

- deklaracje podatkowe na koniec poprzedniego roku, 
- wykaz z księgi przychodów i rozchodów za poszczególne miesiące lub narastająco od początku roku. 

Karta podatkowa:

- decyzja US w sprawie wysokości podatku a bieżący rok, 
- roczna deklaracja PIT, 
- deklaracja VAT od początku bieżącego roku. 

Ryczałt ewidencjonowany:

- roczne zeznanie podatkowe za poprzedni rok
-deklaracja VAT za miesiące bieżącego roku

Niezależnie od formy rozliczania się możemy zostać poproszeni również o wyciąg z naszego konta firmowego, zazwyczaj wykazać musimy dochód z ostatnich 6 lub 12  miesięcy. Nie jest to jednak reguła. Jeśli nie posiadamy konta firmowego lub jest równoważne z prywatnym wtedy instytucja może prosić nas o stosowne oświadczenie.

Jakie dodatkowe dokumenty możemy wyróżnić?

Bank lub instytucja finansowa może chcieć również sprawdzić, czy uczciwie rozliczamy się z Urzędem Skarbowym czy ZUS lub czy rzetelnie spłacamy zaciągnięte przez nas zobowiązania. Dlatego mogą być wymagane jeszcze inne dokumenty np.:

 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS,
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami,
 • opinia innych banków dotycząca posiadanego tam zadłużenia,
 • opinie banków prowadzących rachunki firmy. 

Kredyt firmowy - gdzie uzyskać najlepszy?

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek, może uzyskać kredyt firmowy na platformie wnioskomat.com, po zapoznaniu się z aktualnymi ofertami. Obecnie, jeśli chodzi o produkty firmowe, to przedsiębiorcom proponujemy:

Platforma wnioskomat dostarczy Ci efektywnych rozwiązań finansowych, które będą niezbędne do dalszego prowadzenia firmy albo jej rozwoju. 

Podsumowanie

Starając się o kredyty na rozwój firmy, wiedzieć musimy, że jeśli nasza księgowość prowadzona jest rzetelnie i dokładnie nie powinniśmy mieć problemów ze skompletowaniem wymaganej dokumentacji. Ważne jest również, aby do rozmowy z doradcą dobrze się przygotować i zabrać ze sobą możliwie jak najwięcej dokumentów, aby przedstawić swoją firmę w jak najkorzystniejszym świetle i zrobić to kompleksowo. To my musimy spełnić wszystkie procedury – doradca kredytowy nie nagnie ich dla nas ani nie zmieni zakresu dokumentów. Dlatego im szybciej i sprawniej dostarczymy komplet dokumentów i będziemy postępować zgodnie z zaleceniami, to jest duża szansa, że otrzymamy oczekiwany kredyt firmowy.

Tagi: kredyty dla przedsiębiorcówkrsryczałtprzedsiębiorca

Dodano: 05.11.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top