Ugody w PKO dopiero jesienią. Wsparcie dla polskich przedsiębiorców działających za granicą. Jak uchronić firmy przed lockdownem? Aktualności 29.07.2021 r.

Opublikowano: 2021-07-29 08:01:33 Urszula Sokół 2 min. czytania

Kategoria: News

Ugody w PKO dopiero jesienią. Wsparcie dla polskich przedsiębiorców działających za granicą. Jak uchronić firmy przed lockdownem? Aktualności 29.07.2021 r.

Ugody w PKO dopiero jesienią

Bank PKO BP poinformował Polską Agencję Prasową (PAP), że ugody z posiadaczami kredytów we frankach będą zawierane dopiero jesienią. Termin został przesunięty z powodu konieczności dopasowania treści ugód do wymogów Komisji Nadzoru Finansowego. Symulacja dla zawieranych ugód musi być oparta także o kredyt ze stałą stopą procentową, a dotychczas przygotowano tylko symulację w oparciu o kredyt ze zmienną stopą procentową. Dyskutowana jest także kwestia ponownego badania zdolności kredytowej.

Wsparcie dla polskich przedsiębiorców działających za granicą

Współpraca Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Ministerstwa Spraw Zagranicznych to jeden z głównych celów zawartego właśnie porozumienia. Dzięki tej współpracy instytucje chcą osiągnąć większe, cytując treść komunikatu, umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorców.

Obie strony porozumienia chcą wykorzystać posiadane zasoby i potencjał, aby promować działalność polskich przedsiębiorców za granicą. Współpraca ta ma opierać się na wspólnym przygotowaniu publikacji i spotkań szkoleniowych. Planowane są także misje gospodarcze i liczne spotkania biznesowe. Działania w zakresie tego porozumienia będą kierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorców, ale także do start-upów.

Jak uchronić firmy przed lockdownem?

Rada Przedsiębiorczości za pośrednictwem serwisu internetowego Związku Banków Polskich (ZBP) przekazała apel o podjęcie szybkich i skutecznych działań mających na celu ograniczenie ewentualnych kolejnych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Coraz więcej doniesień medialnych mówi o czwartej fali pandemii, która może nawiedzić Polskę. Twórcy apelu obawiają się, że wprowadzenie ograniczeń, wzorem poprzednich lockdownów, może przynieść spore koszty dla budżetu i przedsiębiorców. Ponadto podkreślona jest rola szczepień i osób, które szczepionkę przyjęły. Rada wskazuje na rozwiązania wprowadzone w krajach zachodniej Europy, które gwarantują dostęp do wielu sektorów usług tylko dla osób zaszczepionych, nie ograniczając w ten sposób totalnie funkcjonowania gospodarki w sytuacji wzrostu ilości zakażeń.

Zaktualizowano: 2021-07-29 11:05:17

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

News komentarze, Wasze opinie o aktualnościach (0)


Top