Umowa rezerwacyjna – co trzeba o niej wiedzieć?

Opublikowano: 03 Sty 2022 Sylwia Chrószcz 5 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Dziś w artykule przedstawimy najważniejsze informacje o umowie rezerwacyjnej. Być może ta wiedza przyda się każdemu z nas podczas zakupu nieruchomości czy innego przedmiotu np. samochodu.

Z tego artykułu dowiesz się:

Umowa rezerwacyjna – co trzeba o niej wiedzieć?

Umowa rezerwacyjna - co to jest?

Jest to rodzaj umowy nienazwanej. W polskim prawie nie ma konkretnych przepisów, regulujących ten konkretny typ umowy. Zasada swobody zawierania umów, według której istnieją wszystkie umowy nienazwane ma swoje umocowanie w artykule 353 z indeksem jeden kodeksu cywilnego. Umowa rezerwacyjna jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem jakiegoś przedmiotu przed sprzedaniem go komuś innemu niż osobie rezerwującej. Daje to nabywcy możliwość weryfikacji decyzji nabycia danej rzeczy, rozważenia wszystkich plusów i minusów, a nawet rezygnację z transakcji. W praktyce umowa rezerwacyjna dotyczy najczęściej nieruchomości albo ruchomości. 

Z jakimi rodzajami umów rezerwacyjnych możemy się spotkać?

W pierwszej kolejności powiedzmy, czego konkretnie taka umowa może dotyczyć. Wyróżniamy umowy rezerwacyjne:

  • zakupu lub wynajmu nieruchomości,
  • kupna samochodu lub innego pojazdu.

Jeżeli zaś chodzi o bardziej formalną stronę, to wyróżniamy umowę rezerwacyjną z elementami umowy przedwstępnej oraz umowę rezerwacyjną zwykłą.

Czym różni się umowa rezerwacyjna wstępna od umowy rezerwacyjnej z elementami umowy przedwstępnej?

Po pierwsze, umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej nie przewiduje bezkarnej rezygnacji z transakcji. Zrywając taką umowę można na przykład stracić zaliczkę albo zadatek, na zasadach określonych przepisami prawa. Zwykła umowa rezerwacyjna przewiduje możliwość zrezygnowania z transakcji w każdej chwili przed podpisaniem umowy właściwej bez dodatkowych konsekwencji.

Po drugie, umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej zobowiązuje strony do podpisania umowy właściwej, zaś zwykła nie nakłada na żadną ze stron takiego obowiązku.

Po trzecie, brak finalizacji transakcji wiąże się z tym, że winę ponosi albo jedna ze stron, albo obie strony, albo żadna ze stron. Tak jest w przypadku umowy rezerwacyjnej z elementami umowy przedwstępnej. Natomiast przy umowie rezerwacyjnej zwykłej nikt nie jest obarczony winą za upadek transakcji.

W jakich okolicznościach umowa rezerwacyjna jest zawierana?

Dzieje się tak najczęściej, kiedy potencjalny klient nie jest do końca pewien, czy chce zainwestować w kupno danej rzeczy. Dla ułatwienia weźmy za przykład nieruchomość. Może być tak, że dana firma planuje budowę osiedla w malowniczej, atrakcyjnej dla klienta okolicy. Mimo, że osiedle jeszcze nie powstało, klient już może zarezerwować mieszkanie dla siebie. Uczyni tak, jeśli pomyśli, że być może równie atrakcyjna oferta nie trafi mu się ponownie. Może tak zrobić nawet, jeśli w tej chwili nie posiada wystarczających środków do zakupu nieruchomości. W czasie trwania umowy może na przykład sprawdzić swoje szanse na uzyskanie kredytu. Czas trwania umowy rezerwacyjnej to zwykle kilka tygodni. Po tym czasie albo klient podpisuje umowę deweloperską albo mieszkanie jest wystawiane ponownie na sprzedaż.

Co znajdzie się w takiej umowie rezerwacyjnej?

Prawidłowo skonstruowana umowa rezerwacyjna zawiera: 

  • data i miejsce zawarcia umowy;
  • opis i wartość przedmiotu rezerwacji;
  • kwota wpłaconego zadatku albo zaliczki, jeśli były uwzględniane;
  • oświadczenie właściciela o stanie prawnym przedmiotu rezerwacji;
  • dane osobowe stron umowy;
  • data, z którą zostanie zawarta umowa właściwa, jeśli było to uwzględnione.
  • skutki braku wywiązania się z umowy.

Jakie są skutki zawarcia umowy rezerwacyjnej?

Umowa rezerwacyjna nie nakłada na żadną ze stron żadnego obowiązku wywiązania się z warunków transakcji, chyba, że jest traktowana podobnie jak umowa przedwstępna. Zawarcie umowy rezerwacyjnej nie jest zatem jednoznaczne z zakupem danego przedmiotu. Nie ma żadnych odgórnie ustalonych ram czasowych trwania takiej umowy. Wprawdzie wspominaliśmy o okresie kilku tygodni, jednak bardziej jest to czas, który występuje w praktyce. Termin strony ustalają między sobą. Należy uważać, czy przy umowie rezerwacyjnej wpłacamy zadatek. Jeżeli tak, to w przypadku rezygnacji z transakcji stracimy zadatek w całości.

Tagi: umowakupno mieszkania

Dodano: 03.01.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top