Jakie są opłaty notarialne przy zakupie domu lub mieszkania?

Opublikowano: 29 Paź 2021 Sylwia Chrószcz 5 min. czytania

Kategoria: Poradnik Hipoteczny

Zakup domu lub mieszkania jest równoznaczny z koniecznością poniesienia przez Ciebie różnych kosztów. Oprócz kosztu związanego z ceną samej nieruchomości, musisz się jeszcze liczyć z faktem opłat około transakcyjnych.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są opłaty notarialne przy zakupie domu lub mieszkania?

Z jakimi opłatami notarialnymi możesz się spotkać?

To w jakiej wysokości poniesiesz koszty około transakcyjne związane z zakupem nieruchomości zależy od kilku czynników. Może to być na przykład fakt czy kupujesz nieruchomość na rynku pierwotnym czy wtórnym, czy korzystasz z usług pośrednika nieruchomości czy też nie. Ponadto znaczenie oczywiście ma wartość Twojej nieruchomości oraz to czy finansujesz jej zakup kredytem hipotecznym czy ze środków własnych. Im wyższa wartość nieruchomości, tym z wyższymi kosztami musisz się liczyć.

Co oznacza „taksa notarialna”?

Taksa notarialna to wynagrodzenie dla notariusza za sporządzenie umowy kupna – sprzedaży, a wylicza się ją zgodnie z zapisami obowiązującego od 28 czerwca 2004 roku Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że wspomniane rozporządzenie ogranicza maksymalną kwotę taksy notarialnej do kwoty nie wyższej niż 10 000 zł, a dla osób z I grupy podatkowej do kwoty 7 500 zł.

Jak wyliczyć wysokość taksy notarialnej?

W rozporządzeniu określonych zostało siedem przedziałów wartości, od których może być liczona określona stawka taksy notarialnej. Najniższa taksa wynosi 100 zł za wartość nieruchomości do 3 tys. zł.

Jak to policzyć? To proste. Działanie wygląda tak: od kwoty wartości nieruchomości - 400 000 zł odejmujemy dolny próg przedziału 60 000. Wynik 340 000 mnożymy razy 0,4%. W ten sposób otrzymujemy kwotę 1360 zł i dodajemy do niej stałą kwotę z przedziału czyli 1010 zł co daje nam kwotę taksy notarialnej netto w wysokości 2370 zł. Musimy do tego dodać VAT 23%, zatem mnożymy tę kwotę razy 23% i otrzymujemy ostateczną kwotę taksy do zapłaty w wysokości 2915,10 zł.

Jakie są jeszcze inne opłaty, które przyjdzie nam ponieść?

Każda nieruchomość, zgodnie ze stanem prawnym w Polsce, musi mieć założoną księgę wieczystą. Jeśli Twoja nieruchomość jej nie ma, będziesz musiał ponieść koszt jej założenia, jak również koszt wpisu do księgi wieczystej. W obu przypadkach koszty te są stałe niezależnie od wartości nieruchomości i wynoszą 60 zł za założenie księgi i 200 zł za dokonanie wpisu do niej.

Najprawdopodobniej będziesz również potrzebował co najmniej jeden odpis aktu notarialnego, a jego koszt wynosi 6 zł za każdą stronę dokumentu. W naszym przykładzie policzyliśmy dla ułatwienia 50 zł.

Jeśli kupujesz nieruchomość na rynku wtórnym to dodatkowo zapłacisz podatek od czynności cywilno – prawne, który wynosi 2% od wartości nieruchomości, zaś taki podatek od czynności cywilno – prawne  od hipoteki stanowi stały koszt 19 zł.

Czy maksymalne stawki taksy notarialnej mogą być mniejsze?

Tak. Wynika to po pierwsze z zapisów rozporządzenia, ale też wysokość taksy zależy od danej kancelarii. Rozporządzenie określa maksymalne stawki, z kolei kancelaria może oferować w swoim cenniku mniejsze kwoty opłat.

Zatem warto, abyś wiedział, że paragraf 6 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek notarialnych, wskazuje 19 sytuacji, w których maksymalna stawka wynosi połowę maksymalnej stawki taksy.

Na przykład połowę stawki można zapłacić za umowę dotyczącą zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo, gdy umowa dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Dlatego warto sięgnąć do rozporządzenia i zobaczyć czy Twoja umowa nie kwalifikuje się do objęcia ½ stawki taksy notarialnej.

Z kolei w paragrafie 7, w punkcie 1, znajdziesz czynności za które zapłacisz 25% maksymalnej taksy, a jest nią na przykład ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu hipotecznego udzielonego na: budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą.

Ostatecznie to, czy taksa notarialna za czynność, którą potrzebujesz wykonać w kancelarii notarialnej, będzie niższa niż maksymalna stawka określona w rozporządzeniu – zależy od decyzji samej kancelarii i jej cennika. Zdecydowanie warto zapytać notariusza o możliwość negocjacji ceny, najlepiej przed rozpoczęciem obsługi Twojej sprawy, ewentualnie zweryfikować i porównać z cennikami pozostałych kancelarii dostępnych w Twojej okolicy.

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Top