Jakie są opłaty notarialne przy zakupie domu lub mieszkania?

Opublikowano: 29 Paź 2021 Sylwia Chrószcz 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Hipoteczny

Zakup domu lub mieszkania jest równoznaczny z koniecznością poniesienia przez Ciebie różnych kosztów. Oprócz kosztu związanego z ceną samej nieruchomości, musisz się jeszcze liczyć z faktem opłat związanych z całą transakcją.

Z tego artykułu dowiesz się:

Z jakimi opłatami notarialnymi możesz się spotkać?

Choć nie ma prawnych restrykcji w tym zakresie to przyjęło się, że to klient ponosi koszty notarialne. To w jakiej wysokości poniesiesz koszty około transakcyjne związane z zakupem nieruchomości zależy od kilku czynników. Może to być na przykład fakt czy kupujesz nieruchomość na rynku pierwotnym czy wtórnym, czy korzystasz z usług pośrednika nieruchomości czy też nie. Ponadto znaczenie oczywiście ma wartość Twojej nieruchomości oraz to czy środki na jej zakup dostarczył kredyt hipoteczny czy ze środków własnych. Im wyższa wartość nieruchomości, tym z wyższymi kosztami musisz się liczyć.

Warto także wiedzieć, co nie wchodzi w skład kosztów notarialnych. Opłaty notarialne przy zakupie mieszkania nie obejmują żadnych dodatkowych kosztów. Czyli, jeśli mówimy o podatku od czynności cywilnoprawnych to wówczas należy pamiętać, iż nie jest to koszt notarialny.

Co oznacza „taksa notarialna”?

Taksa notarialna to wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, obowiązujące od 28 czerwca 2004 roku określa dokładnie, jak się ją wylicza.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że wspomniane rozporządzenie ogranicza maksymalną kwotę taksy notarialnej do kwoty nie wyższej niż 10 000 zł, a dla osób z I grupy podatkowej do kwoty 7 500 zł. Kwoty te ustalone zostały w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jak wyliczyć wysokość taksy notarialnej?

W rozporządzeniu określonych zostało siedem przedziałów wartości, od których może być liczona określona stawka taksy notarialnej. Najniższa taksa wynosi 100 zł za wartość nieruchomości do 3 tys. zł.

Jak to policzyć? To proste. Działanie wygląda tak: od kwoty wartości nieruchomości - 400 000 zł odejmujemy dolny próg przedziału 60 000. Wynik 340 000 mnożymy razy 0,4%. W ten sposób otrzymujemy kwotę 1360 zł i dodajemy do niej stałą kwotę z przedziału czyli 1010 zł co daje nam kwotę taksy notarialnej netto w wysokości 2370 zł. Musimy do tego dodać VAT 23%, zatem mnożymy tę kwotę razy 23% i otrzymujemy ostateczną kwotę taksy do zapłaty w wysokości 2915,10 zł.

Jakie są jeszcze inne opłaty, które przyjdzie nam ponieść?

Każda nieruchomość, zgodnie ze stanem prawnym w Polsce, musi mieć założoną księgę wieczystą. Jeśli Twoja nieruchomość jej nie ma, będziesz musiał ponieść koszt jej założenia, jak również koszt wpisu do księgi wieczystej.W obu przypadkach koszty te są stałe niezależnie od wartości nieruchomości i wynoszą 60 zł za założenie księgi wieczystej nieruchomości. Natomiast za wpisanie w księdze wieczystej prawa własności do nieruchomości będzie kosztowało 200 zł.

Najprawdopodobniej będziesz również potrzebował co najmniej jeden odpis aktu notarialnego, a jego koszt wynosi 6 zł za każdą stronę dokumentu. W naszym przykładzie policzyliśmy dla ułatwienia 50 zł.

Jeśli zakup mieszkania następuje na rynku wtórnym to dodatkowo trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% od wartości nieruchomości, zaś taki podatek od czynności cywilnoprawnych  od hipoteki stanowi stały koszt 19 zł. Przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego nie ma obowiązkowego podatku.

Koszty notarialne pojawią się także przy umowie przedwstępnej. Polega ona na zawarciu zarówno przez kupującego jak i sprzedawcę umowy przyrzeczonej. Zawarcie takiej umowy jest pewnego rodzaju formą zabezpieczenia.

W przypadku, kiedy w wyniku umowy zbycia nieruchomości nastąpi wypłata świadczeń z racji ubezpieczenia społecznego rolników, to wówczas opłata wynosi 600 zł.

80 zł - tyle będzie kosztowało sporządzenie dokumentacji zrzeczenia się własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego.

Czy maksymalne stawki taksy notarialnej mogą być mniejsze?

Tak. Wynika to po pierwsze z zapisów rozporządzenia, ale też wysokość taksy zależy od danej kancelarii. Rozporządzenie określa maksymalne stawki, z kolei kancelaria może oferować w swoim cenniku mniejsze kwoty opłat.

Zatem warto, abyś wiedział, że paragraf 6 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek notarialnych, wskazuje 19 sytuacji, w których maksymalna stawka wynosi połowę maksymalnej stawki taksy.

Na przykład połowę stawki można zapłacić za umowę dotyczącą zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo, gdy umowa dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Dlatego warto sięgnąć do rozporządzenia i zobaczyć czy Twoja umowa nie kwalifikuje się do objęcia ½ stawki taksy notarialnej.

Z kolei w paragrafie 7, w punkcie 1, znajdziesz czynności za które zapłacisz 25% maksymalnej taksy, a jest nią na przykład ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu hipotecznego udzielonego na: budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą.

Ostatecznie to, czy taksa notarialna za czynność, którą potrzebujesz wykonać w kancelarii notarialnej, będzie niższa niż maksymalna stawka określona w rozporządzeniu – zależy od decyzji samej kancelarii i jej cennika. Zdecydowanie warto zapytać notariusza o możliwość negocjacji ceny, najlepiej przed rozpoczęciem obsługi Twojej sprawy, ewentualnie zweryfikować i porównać z cennikami pozostałych kancelarii dostępnych w Twojej okolicy.

Zaktualizowano: 24.03.2022

Dodano: 29.10.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top