Podatek od spadków i darowizn 2021

Opublikowano: 26 Paź 2021 Sylwia Chrószcz 5 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Niektóre osoby, które słyszą słowo "spadek" wyobrażają sobie pieniądze, dom, samochód albo inne rzeczy, którą przechodzą na spadkobiercę. I tak – przedmiotem spadku mogą być różne dobra, które pozostawił po sobie spadkodawca, ale wiąże się też z tym obowiązek podatkowy. 

Z tego artykułu dowiesz się:

Podatek od spadków i darowizn 2021

Co to jest darowizna i czym się ona różni od spadku?

Spadek to wszystkie prawa i obowiązki majątkowe, jakie spadają na spadkobiercę. Przekazanie spadku następuje po śmierci spadkodawcy, a spadkobiercą może być osoba, która dziedziczy albo na podstawie ważnego prawnie testamentu, albo na podstawie ustawowego dziedziczenia. Spadek ma umocowanie prawne w księdze czwartej kodeksu cywilnego.

Darowizna są to dobra, przekazane dobrowolnie przez darczyńcę na rzecz obdarowanego. Spadek jest konieczny z racji ustawy, darowizna może, ale nie musi zaistnieć. Darowizna następuje między osobami, które żyją, spadek następuje dopiero po śmierci jednej ze stron, czyli tutaj konkretnie: spadkodawcy.

Opodatkowanie spadków i darowizn jest opisane w ustawie o tym samym  tytule. Darowizny oraz spadki mają takie same stawki podatkowe, takie same kwoty wolne od podatku, a strony należą do grup podatkowych, określonych tak samo dla spadków, jak i dla darowizn.

Jak wyglądają grupy podatkowe? Kto do jakiej grupy należy?

Do pierwszej grupy podatkowej należy najbliższa rodzina:

 • obecny małżonek;
 • wstępni, którymi są rodzice oraz dziadkowie;
 • zstępni, którymi są potomkowie, czyli dzieci biologiczne, wnuki, prawnuki, dzieci adoptowane, dzieci uznane za własne i dzieci pozamałżeńskie;
 • pasierbowie;
 • rodzeństwo;
 • zięciowie, synowe;
 • ojczym;
 • macocha;
 • teściowie.

Trzeba powiedzieć, że w ramach I-ej grupy podatkowej wyróżnia się tak zwaną grupę zerową. Zaliczymy do niej:

 • małżonków,
 • wstępnych,
 • zstępnych,
 • pasierbów,
 • rodzeństwo,
 • ojczyma i macochę.

Aby znaleźć się w tej grupie, wymienione przed chwilą osoby muszą w ciągu 6-ciu miesięcy od dnia otrzymania spadku bądź darowizny zgłosić ten fakt do Urzędy Skarbowego na specjalnym formularzu oraz przedstawić dokument przekazania darowanych pieniędzy na rachunek bankowy. Jeżeli dane osoby nie wypełnią tego obowiązku, odpowiadają tak, jakby należeli do grupy pierwszej.

Druga grupa podatkowa obejmuje:

 • zstępnych rodzeństwa, czyli siostrzeńców, siostrzenice, bratanków i bratanice;
 • wujów, ciotki, stryjów i stryjenki - czyli rodzeństwo rodziców;
 • dzieci i małżonków pasierbów;
 • małżonków rodzeństwa, czyli np. mąż siostry lub żona brata;
 • rodzeństwo małżonków, czyli to może być np. brat żony czyli szwagier;
 • małżonków rodzeństwa małżonków, czyli np. mąż siostry męża;
 • małżonków innych zstępnych, czyli np. mąż wnuczki;

W trzeciej grupie podatkowej znajdą się wszyscy inny nabywcy, którzy nie zostali wymienieni w poprzednich grupach. Oznacza to, że nabywcą może być osoba niespokrewniona, darowiznę można przekazać np. sąsiadowi, a w testamencie jako spadkodawcę wskazać przyjaciela.

Wysokość kwoty wolnej od podatku zależy od grupy. I tak: przy grupie zerowej kwota wolna od podatku nie jest ograniczona. To znaczy, że nabywca nie płaci w ogóle podatku od spadku i darowizn, niezależnie do wysokości wartości dobra, które otrzymał. Ci, którzy należą do I-ej grupy są zwolnieni do kwoty 9 637 zł. Nabywcy zaliczani do II-giej grupy nie zapłacą podatku do kwoty 7 276 zł. Natomiast trzecia grupa jest zwolniona do kwoty 4 902 zł.

Jak wyglądają stawki podatkowe dla trzech grup podatkowych?

To zależy od całkowitej wartości darowizny, lub spadku.

Przy pierwszej grupie podatkowej, jeśli cała wartość wynosi kwotę do 10 278,00 złotych, podatek wynosi 3%. Jeśli ta kwota spadku lub darowizny jest do 20 556,00 złotych, podatek w tym przypadku wyniesie 308,30 złotych + 5% nadwyżki od kwoty ponad 10 278 zł. Kiedy jest to kwota powyżej 20 556 złotych trzeba zapłacić 822,20 złote + 7% nadwyżki od kwoty powyżej 20 556 zł.

Dla grupy II-iej i III-iej wartości nabytego dobra wyrażone są tak samo, ale zmienia się kwota i stawka podatku. . Ci, co należą do II-giej grupy zapłacą odpowiednio: 7% w najniższym progu; 719,50 złotych + 9% nadwyżki oraz 1 644,50 złotych + 12%.

A jeśli  ktoś zalicza się do III-ciej grupy to podatek wyniesie dla niego odpowiednio: 12% w pierwszym progu; 1 233,40 złotych + 16%; oraz 2 877,90 złotych + 20%.

Zaktualizowano: 29.10.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Top