Taksa notarialna - co to jest, ile wynosi, kiedy jest płacona?

Opublikowano: 08 Paź 2019 Agnieszka Kłak 8 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Umowa zakupu nieruchomości jest zaliczana do grona umów szczególnych, zawieranych w obecności notariusza. Oznacza to, że strony muszą udać się do kancelarii notarialnej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i tam podpisać dokument umowy. Usługa notariusza jest usługą płatną. Strony ustalają między sobą w jakich proporcjach lub która ze stron opłaci tzw. taksę notarialną. Sporządzenie aktu notarialnego może dotyczyć wielu czynności cywilnoprawnych. Dziś skupimy się na zakupie nieruchomości.

Z tego artykułu dowiesz się: 

 • ile wynosi taksa notarialna dla umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu, 
 • kiedy płacona jest taksa notarialna, 
 • kiedy notariusz nie pobierze opłat albo pobierze niższą opłatę. 
Taksa notarialna - co to jest, ile wynosi, kiedy jest płacona?

Co to jest taksa notarialna?

Taksa notarialna to wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności notarialnej. Usługi notariusza dotyczą głównie zakupu nieruchomości i zmian w własności, często po uzyskaniu kredytu hipotecznego, ale równie często możemy się z nimi spotkać w poniższych przypadkach:

 • sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego,
 • sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego,
 • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników,
 • zmiany spółdzielczego własnościowego prawa nieruchomości.

Warto wiedzieć, że notariusze nie pobierają opłat za informacje dotyczące czynności notarialnych. Cyklicznie organizowane są także inicjatywy pod nazwą: "Dni Otwarte Notariatu" przez Krajową Radę Notarialną, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę w swojej sprawie.

Kto ustala wysokość maksymalnych stawek taksy notarialnej?

Wysokość maksymalnych stawek taksy notarialnej zawiera rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy. Notariusz nie może pobrać większej opłaty, niż ta w rozporządzeniu.

Jakie są maksymalne stawki taksy notarialnej?

Maksymalna stawka taksy notarialnej uzależniona jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości zawiera wartości podane w poniższej tabeli:

Wartość przedmiotu czynności notarialnej Maksymalna stawka taksy notarialnej
do 3 000 zł 100 zł
powyżej 3 000 zł do 10 000 zł 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł; w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi nie więcej niż 7500 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.

Ponadto rozporządzenie ministra sprawiedliwości wyróżnia też czynności notarialne, w których maksymalna stawka określona jest w wartości konkretnej kwoty. Do tych czynności zaliczamy m.in.:

 • sporządzenie pełnomocnictwa: 30 zł dla jednej czynności, 100 zł dla więcej niż jednej czynności,
 • sporządzenie testamentu: 50 zł,
 • sporządzenie testamentu zawierającego zapis windykacyjny: 200 zł,
 • sporządzenie testamentu zawierającego zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku: 150 zł,
 • odwołanie testamentu: 30 zł,
 • akt przyjęcia albo odrzucenia spadku: 50 zł,
 • akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego: 50 zł,
 • akt poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym: 100 zł,
 • sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej (intercyza): 400 zł. 

Do każdej z czynności notarialnych należy doliczyć również kwotę opłatę za sporządzenie wypisu aktu notarialnego. Maksymalna stawka wynosi 6 zł plus VAT za każdą rozpoczętą stronę.

Taksa notarialna a podatek VAT

Czynności notarialne podlegają pod opodatkowanie 23% stawką podatku VAT. Ustalając taksę notarialną z notariuszem należy ustalić, czy podana przez kancelarię notarialną kwota zawiera ten podatek, czy też nie.

Jeśli w ramach wykonywanej czynności notariusz będzie pobierał podatki albo opłaty sądowe do tych wartości VAT nie będzie doliczany.

Czy wysokość taksy notarialnej można ustalić indywidualnie?

Znając maksymalne stawki za czynność notarialną i mając świadomość konieczności opłacenia podatku VAT za czynność należy mieć na uwadze również to, że czynność notarialna może kosztować mniej niż wynika to z przepisów.

Po pierwsze może to wynikać z ustaleń w trakcie negocjacji ceny z kancelarią notarialną. Zwykle podane wynagrodzenie za czynność jest maksymalnym wynikającym z rozporządzenia więc dobrą wolą kancelarii może być jego obniżenie np. w przypadku, gdy czynność nie jest skomplikowana albo nie występuje wiele stron czynności.

Po drugie przepisy przewidują katalog czynności dla których notariusz może pobrać tylko 50% stawki maksymalnej. Do tych czynności zaliczymy m.in.:

 • umowy przedwstępne,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego,
 • umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste w wykonaniu umowy przedwstępnej. 

Czy taksa notarialna może być opłaconą kartą?

Kancelarie notarialne mogą przyjmować płatności kartą. Jednak, czy tak będzie w kancelarii notarialnej w której mamy dokonać czynności zależy tylko od danej kancelarii.

Przed wizytą na dokonanie czynności notarialnej należy ustalić z kancelarią, czy taka płatność jest możliwa. Ważne jest także ustalenie, czy cała kwota transakcji może być opłacona kartą. Czasami zdarza się tak, gdy notariusz przy czynności pobiera dodatkowe podatki czy opłaty sądowe. Niewiele kancelarii umożliwia także płatność przelewem za czynności.

Ile wynosi taksa notarialna? Podajemy przykład

Głównym czynnikiem, który deterlinuje wielkość taksy notarialnej jest wartość nieruchomości będącej przedmiotem transakcji. Im droższa nieruchomość, tym więcej zapłacimy u notariusza. Najpopularniejszy przedział to wartość między 60 000 a 1 000 000 zł. Opłata dla takiej nieruchomości wynosi 1 010 złotych plus 0,4% nadwyżki ponad 60 000 zł. Jak to przekłada się na realne kwoty? Spójrzymy na przykład: 

taksa notarialna przykład

Zakup nieruchomości to nie tylko wkład własny

Jak chce kupić nieruchomość, którą sfinansuje kredyt hipoteczny, to muszę posiadać co najmniej 10% wkładu własnego. Ale to nie jedyny element, na pokrycie którego przyda mi się gotówka. Opłata za akt przenoszący własność jest bowiem z reguły po stronie kupującego nieruchomość. To kupujący pokryje koszty obsługi notarialnej oraz wpisów do księgi wieczystej. Te muszą zostać dokonane ponieważ dochodzi do zmiany struktury własności nieruchomości.

Gotówka niezbędna na pokrycie taksy notarialnej! Pamiętajmy, aby przygotowując się do zakupu nieruchomości posiadać gotówkę niezbędną do opłacenia taksy notarialnej. Opłata ta nie może zostać skredytowana kredytem hipotecznym, czyli wchodzi w skład tych opłat, na które musimy posiadać własne środki.

Taksa notarialna to nie jedyny koszt. Ile musze posiadać gotówki, aby kupić nieruchomość w kredycie hipotecznym?

Zaktualizowano: 24.11.2021

Dodano: 08.10.2019

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Podatek od spadków i darowizn 2022

Podatek od spadków i darowizn 2022

31 Paź 2022Autor: Agnieszka Kłak

Niektóre osoby, które słyszą słowo "spadek" wyobrażają sobie pieniądze, dom, samochód albo inne rzeczy, którą przechodzą na spadkobiercę. I tak – przedmiotem spadku mogą być różne dobra, które pozostawił po sobie spadkodawca, ale wiąże się też z tym obowiązek podatkowy.  Z tego artykułu dowi(...)

Czytaj więcej
Jakie są zasady dziedziczenia spadku w Polsce?

Jakie są zasady dziedziczenia spadku w Polsce?

15 Paź 2021Autor: Sylwia Chrószcz

W artykule poruszymy kwestie prawa spadkowego w Polsce, a także odpowiemy na pytanie jak wyglądają poszczególne procesy spadkowe. Co można zrobić, aby nie odziedziczyć długów i gdzie szukać informacji na temat wysokości potencjalnych długów spadkodawcy. Z tego artykułu dowiesz się: co oznac(...)

Czytaj więcej
Co to jest kredyt hipoteczny?

Co to jest kredyt hipoteczny?

14 Lis 2020Autor: Ewelina Grzegorczyk

Wielu z nas planując swoją przyszłość pragnie posiadać swój wymarzony dom lub mieszkanie. Wtedy zaczynamy się zastanawiać jak zrealizować ten plan i jakich środków do tego potrzebujemy. Większość osób przymierzających się do takiego celu już posiada oszczędności na koncie lub w gotówce. Idąc do bank(...)

Czytaj więcej
Wkład własny, czyli ile muszę posiadać gotówki, aby kupić nieruchomość

Wkład własny, czyli ile muszę posiadać gotówki, aby kupić nieruchomość

25 Wrz 2019Autor: Agnieszka Kłak

Czy do zakupu własnej nieruchomości w kredycie hipotecznym wystarczy posiadanie zdolności kredytowej? Niestety nie wystarczy. Potencjalny kredytobiorca musi bowiem posiadać co najmniej 10% wkładu własnego. To jeszcze nie wszystko. Jest kilka opłat, które w procesie będziemy musieli pokryć w gotówce.(...)

Czytaj więcej
Top