Finalne dane o inflacji w październiku

Opublikowano: 2023-11-15 11:30 Dagmara Konik 5 min. czytania

Finalne dane o inflacji w październiku

Finalne dane o inflacji w październiku

Z finalnego odczytu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ujęciu rocznym Inflacja konsumencka w październiku wyniosła 6,6 procent. W porównaniu do września średnie ceny konsumpcyjne urosły natomiast o 0,3 procent (w tym ceny towarów wzrosły o 0,3 procent, usług zwiększyły się w tym samym stopniu).

Ostateczny wynik podany przez GUS jest nieco wyższy od tego wstępnego, przedstawionego przed dwoma tygodniami ale i tak oznacza on, że tempo wzrostu cen w Polsce jednak stale hamuje.

W porównaniu z październikiem roku 2022 wyższe były ceny w zakresie mieszkania (wzrost o 8,2 procent), żywności (wzrost o 7,6 procent), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (wzrost o 10,1 procent), edukacji (wzrost o 10,5 procent) oraz restauracji i hoteli (wzrost o 11,1 procent). Mięso poszło w górę o 6,4 procent, ryby i owoce morza o 9,9 procent, mleko, sery i jaja o 5,6 procent. Owoce podrożały o 5,7 procent, warzywa o 9,3 procent. Cukier potaniał o 3,2 procent, a oleje i tłuszcze o 11,5 procent (ceny masła spadły o 14,3 procent). Napoje bezalkoholowe podrożały rok do roku o 12,7 procent, alkohole o 10,7 procent, a wyroby tytoniowe o 8,3 procent.

Odzież i obuwie podrożały przez rok o 4,4 procent. Kategoria "użytkowanie domu i mieszkania oraz nośniki energii" przyniosły wzrost o 8,3 procent. Same nośniki energii podrożały o 8,3 procent, w tym energia elektryczna o 19,5 procent, gaz o 15,2 procent., a energia cieplna aż o 24 procent (opał potaniał o 25,5 procent).

Niższe w porównaniu rok do roku były natomiast ceny w zakresie transportu (spadek o 7,9 procent). Ceny paliw rok do roku spadły o 14,4 procent, w tym oleju napędowego o 22,4 procent, a benzyny o 11 procent (gaz potaniał o 3,6 procent).

W porównaniu z poprzednim miesiącem w październiku 2023 roku największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (wzrost o 3,3 procent), żywności (wzrost o 0,5 procent), mieszkania (wzrost o 0,3 procent) edukacji (wzrost o 1,6 procent) oraz łączności (wzrost o 1,3 procent).

W ujęciu miesięcznym w październiku 2023 roku napoje bezalkoholowe podrożały o 0,7 procent. W kategorii „żywność” ceny mięsa nie zmieniły się, ryb i owoców morza poszły w górę o 0,3 procent, zaś mleka, serów i jaj o 0,2 procent. Oleje i tłuszcze podrożały o 0,8 procent (w tym masło o 2,9 procent), owoce o 2,1 procent, a warzywa o 2 procent. Cukier natomiast potaniał o 1,1 procent.

W stosunku do września bieżącego roku napoje alkoholowe podrożały o 0,2 procent, a wyroby tytoniowe o 0,7 procent. Użytkowanie mieszkania i nośniki energii przyniosły wzrost cen o 0,3 procent, w takim samym stopniu podrożały same nośniki energii (w tym ceny energii elektrycznej nie zmieniły się, gaz podrożał o 0,3 procent, energia cieplna o 1,2 procent, a opał potaniał o 0,4 procent).

Niższe były ceny w zakresie transportu (spadek o 2,2 procent) oraz rekreacji i kultury (spadek o 0,4 procent). Ceny paliw w porównaniu do września spadły o 4,2 procent, w tym oleju napędowego o 4,3 procent, a benzyny o 5,9 procent (gaz podrożał o 7,2 procent.).

Hamująca inflacja przekłada się także na zachowanie konsumentów. Wolniejsze podwyżki cen usług i produktów przekładają się na wzrost wydatków. To natomiast znalazło odzwierciedlenie we wzroście gospodarczym w trzecim kwartale 2023 roku.

 

Źródło: https://stat.gov.pl/

Zaktualizowano: 15.11.2023

Dodano: 15.11.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top