W pierwszym kwartale roku zyski sektora bankowego mocno w górę

Opublikowano: 2023-05-19 11:00 Dagmara Konik 5 min. czytania

W pierwszym kwartale roku zyski sektora bankowego mocno w górę

W pierwszym kwartale roku zyski sektora bankowego mocno w górę

Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego zysk netto sektora bankowego w pierwszym kwartale 2023 wzrósło o 42 procent w porównaniu rok do roku i wyniósł w sumie 8,83 mld zł.

Tylko w samym marcu zysk wyniósł 2,64 mld zł a to o 26,3 procent więcej niż w analogicznym miesiącu rok temu.

Na koniec marca 2023 roku działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 493 banki spółdzielcze, 34 oddziały instytucji kredytowych i banków zagranicznych.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do marca 2023 roku wzrosły o 22,6 procent w porównaniu rok do roku i wyniosły 28,06 mld zł.

Wynik odsetkowy wzrósł o 38,8 procent i wyniósł 23,5 mld zł, w tym przychody z tytułu odsetek wzrosły 100 procent rdr, a koszty odsetkowe wzrosły o 376 procent.

Wynik z tytułu prowizji w okresie od stycznia do marca 2023 roku wyniósł 4,6 mld zł, spadając o 1,9 procent w porównaniu rok do roku.

Koszty działania banków były na poziomie 12,16 mld zł, czyli o 10,3 procent wyższe niż przed rokiem.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości wyniosły w I kwartale 2023 roku 1,78 mld zł, rosnąc w porównaniu rok do roku o 3,1 procent.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości) wyniosły 1,78 mld zł (wzrost o 3,1 procent w porównaniu rok do roku).

Na koniec stycznia wskaźnik ROE (Wskaźnik rentowności kapitału własnego) sektora bankowego wyniósł 8,02 procent co dało wzrost o 3,07 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego roku i wzrost o 0,18 pkt proc. w porównaniu miesiąc do miesiąca. ROA ( Wskaźnik rentowności aktywów) z kolei sięgnął 0,54 procent co dało wzrost o 0,16 pkt proc. w porównaniu rok do roku, i wzrost o 0,02 pkt proc. w porównaniu miesiąc do miesiąca.

Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w marcu 2023 roku wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym spadł o 5,6 mld zł do 1 182,2 mld zł. W ujęciu rocznym jest to spadek o 2,7 procent a w ujęciu miesięcznym spadek o 0,5 procent.

Wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła w marcu 2023 roku o 4,7 mld zł do 1 693,9 mld zł. To wzrost o 0,3 procent w stosunku do poprzedniego miesiąca i wzrost o 10,5 procent w porównaniu rok do roku.

W przedstawionej prezentacji podano, że należności od gospodarstw domowych spadły do kwoty 737,2 mld zł czyli o 7,8 procent w porównaniu rok do roku, zaś od przedsiębiorstw wzrosły do kwoty  436,6 mld zł czyli o 7,4 procent r/r.

Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w marcu 2023 roku obniżył się o 5,1 mld zł do poziomu 459,9 mld zł (spadek o 1,1 procent m/m i o 9,6 procent r/r)

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w marcu 2023 roku zmniejszył się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2 mld zł do poziomu 182 mld zł (spadek o 0,1 procent m/m i o 2,0 procent r/r), podano.

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w marcu 2023 roku wzrósł o 2,2 mld zł do 179,9 mld zł (wzrost o 1,2 procent m/m i o 11,4 procent r/r).

Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w marcu 2023 roku spadł o 2,4 mld zł do 154,5 mld zł (spadek o 1,5 procent m/m i wzrost o 5,1 procent r/r).

W prezentacji  czytamy również, że wskaźnik kredyty/depozyty na koniec marca br. obniżył się do poziomu 67 procent co oznacza spadek o 0,5 pkt proc. w porównaniu miesiąc do miesiąca i -spadek o 9,3 pkt proc. w porównaniu rok do roku.

Zaktualizowano: 19.05.2023

Dodano: 19.05.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top