WIBOR zawieszony wyrokiem sądu.

Opublikowano: 2022-11-18 10:00 Dagmara Konik 2 min. czytania

WIBOR zawieszony wyrokiem sądu.

WIBOR zawieszony wyrokiem sądu.

Przełomowym postanowieniem Sąd Okręgowy w Katowicach zawiesił pobieranie przez bank odsetek opartych o wskaźnik WIBOR. W wydanym wyroku jest postanowienie o zabezpieczeniu powództwa poprzez usunięcie z treści umowy parametru WIBOR i pozostawienie w umowie jedynie stałej marży banku. Po całkowitym pozbawieniu złotówkowego kredytu hipotecznego Wibor-u kredytobiorca spłaca tylko kapitał i oprocentowanie kredytu oparte o marżę banku. Należna do tej pory rata ma spaść z blisko 6,7 do około 1,7 tysięcy złotych.

To pierwsze takie postanowienie sądu w sporze o wskaźnik WIBOR wykorzystywany do ustalania oprocentowania kredytów w złotych.

Sąd uznał, że bank nieprawidłowo poinformował konsumenta o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania oraz o faktycznej skali ryzyka związanego ze zmienną stopą procentową.

Wydane właśnie orzeczenie sądu nie jest jednak wyrokiem a opisane rozstrzygnięcie jest jedynie postanowieniem wydanym w postępowaniu zabezpieczającym. Cały proces o pozbawienie umowy kredytu klauzul niedozwolonych dopiero będzie miał miejsce.

Według danych Biura Informacji Kredytowej za poprzedni miesiąc, w Polsce jest aktywnych ok. 2,6 mln kredytów mieszkaniowych udzielonych na łączną kwotę ok. 530 mld złotych więc usuwanie WIBOR-u z umów kredytowych spowodowałoby prawdziwe trzęsienie ziemi w całym systemie finansowym.

Na wskaźniku WIBOR opierają się praktycznie wszystkie aktywne kredyty hipoteczne w Polsce a jego wysokość jest mocno uzależniona od wysokości stóp procentowych banku centralnego. Banki traktują ten wskaźnik jako „koszt pieniądza” pożyczanego kredytobiorcom i właśnie na nim opierają wyliczanie odsetek od kredytów.

Zaktualizowano: 18.11.2022

Dodano: 18.11.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top