Co to jest forfaiting?

Opublikowano: 03 Marzec 2024 Agnieszka Kłak 9 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Forfaiting jest jednym z rodzajów usług finansowych i zachodzi najczęściej na rynku międzynarodowym. O forfaitingu można mówić wtedy, kiedy wiemy, że zaistniały pewne wierzytelności do spłacenia oraz pojawił się podmiot chętny do ich odkupienia - jest to wówczas forfaiter. Choć nazwa może brzmieć odrobinę podobnie jest to inny rodzaj instrumentu niż faktoring. De facto pozwala on wierzycielowi na zaspokojenie swoich roszczeń. Dobrze jest wiedzieć, jak skutecznie wykorzystać forfaiting, zwłaszcza w biznesie prowadzonym także poza granicami naszego kraju.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co należy rozumieć przez forfaiting,
 • jak forfaiting w praktyce pomaga zniwelować dług,
 • jak skutecznie doprowadzić do świadczenia usługi forfaitingu,
 • jakie są mocne i słabe strony forfaitingu.
forfaiting

Co kryje się pod pojęciem forfaitingu?

Samo słowo można tłumaczy z języka francuskiego - forfaitage - albo z niemieckiego - forfaitierung - jako: przepadek albo porzucenie. Polega to na tym, że bank dyskontuje albo redyskontuje wierzytelności, które zaistniały w handlu międzynarodowym. Chodzi tutaj o te wierzytelności, które posiadają odroczony termin płatności. Skutkiem forfaitingu jest to, że dług tak naprawdę przestaje być długiem, a staje się wekslem in blanco. Forfaiter, czyli bank nabywający wierzytelność przejmuje na siebie ryzyko zmiany kursu walut. Dłużnik, czyli kontrahent może opłacić wierzytelność w odroczonym terminie - jeśli wtedy zmieni się kurs danej waluty, to łączna wartość wierzytelności może wzrosnąć lub zmaleć. 

Jak należy klasyfikować forfaiting?

Forfaiting jest różnie kalsyfikowany, ale można mówić o kilku jego podstawowych rodzajach:

 • właściwy - forfaiter bierze na siebie całą odpowiedzialność i ryzyko, przedsiębiorca nie musi się tym martwić,
 • niewłaściwy - forfaiter nie bierze na siebie odpowiedzialności, przedsiębiorca ponosi wszystkie koszty transakcji,
 • otwarty - dłużnik otrzymuje informację o tym, że jego dług zmienił wierzyciela,
 • tajny - dłużnik nie jest informowany o tym, że miał miejsce forfaiting,
 • poszerzony - forfaiter ma w swojej ofercie dodatkowe usługi dla zbywcy,
 • bezpośredni - wierzytelności są sprzedawane przez przedsiębiorcę forfaiterowi,
 • pośredni - wierzytelności są sprzedawane przez forfaitera.

Jak więc widać gołym okiem, każdy typ forfaitingu dotyczy nieco innej sytuacji. 

Czym jest umowa forfaitingu?

Ten dokument to w praktyce umowa pośrednictwa, występująca w obrocie gospodarczym. Stronami umowy są:

 • forfaiter - bank albo wyspecjalizowana instytucja, czyli podmiot wykupujący wierzytelności,
 • forfaitysta - przedsiębiorca, najczęściej eksporter, czyli podmioty zbywający wierzytelności z odroczonym terminem płatności.

W kwestii dopełnienia formalności zazwyczaj wygląda to tak, że najpierw forfaitysta podpisuje umowę z forfaiterem. Następnie forfaiter bierze na siebie wierzytelność, pobierając przy tym odsetki. W międzyczasie forfaier dostarcza towar bądź wykonuje usługi na rzecz kontrahenta, który u niego dany produkt bądź usługę zamówił. Potem wierzytelność jest zabezpieczana przez poręczenie lub awal, a w następnym kroku forfaiter wypłaca należność forfaityście. 

Kto najkorzystniej wyjdzie na forfaitingu?

Forfaiting jest prostym technicznie instrumentem finansowym, na wykorzystaniu którego w największym stopniu skorzystają te firmy, które regularnie dokonują transakcji na rynku międzynarodowym i w ramach współpracy zawierają umowy z rozmaitymi kontrahentami, ale przy tym nie zawsze utrzymują płynność finansową w firmie. Warto jednak zaznaczyć, że w praktyce beneficjantami forfaitingu są najczęściej duże przedsiębiorstwa. Wykupienie wierzytelności od małej firmy jest często w oczach instytucji nieopłacalna. 

Czym różni się forfaiting od faktoringu?

Zapewne niejeden przedsiębiorca, który borykał się już z problemami płynności finansowej korzystał osobiście albo przynajmniej słyszał o faktoringu. Skoro tak, to może zadawać sobie pytanie czym w takim razie różni się to od forfaitingu? Choć z pozoru mogłoby się wydawać, że nie ma różnic, to jednak oba te narzędzia finansowe różnią się od siebie w wielu ważnych aspektach:

Forfaiting Faktoring
- opiera się na wekslach, - opiera się na fakturach,
- obejmuje pojedynczą transakcję,            - może obejmować grupy należności,
- nie ma ryzyka walutowego, - częściowe ograniczenie ryzyka walutowego,
- brak regresu, - może być z regresem,
- ograniczenie ryzyka płatności, - manipulowanie ryzykiem płatności,
- dotyczy umów międzynarodowych. - dotyczy transakcji krajowych i zagranicznych.

Jeśli, jako przedsiębiorca jesteś zainteresowany faktoringiem, to serdecznie polecamy Ci tę usługę, z której możesz skorzystać za pośrednictwem firmy Helikon: Faktoring online.

Ile kosztuje forfaiting?

Forfaiting jest oczywiście usługą odpłatną. Decydując się na ten instrument finansowy przedsiębiorca musi wliczyć korzystanie zeń w koszty. Jak już zdążyliśmy wspomnieć bank, tudzież inna instytucja forfaitingowa będzie pobierać odsetki dyskontowe. Opłata ta obowiązuje przez cały okres świadczenia usługi. W związku z tym, im dalej w czasie posunięty jest odroczony termin płatności wierzytelności, tym forfaitysta więcej zapłaci za usługę. Co więcej na koszty wpływ mają również: suma całego zadłużenia, spóźnienie ze spłatą ze strony kontrahenta czy oszacowanie stopnia ryzyka. 

Jakie są mocne i słabe strony forfaitingu?

Do plusów forfaitungu niewątpliwie możemy zaliczyć:

 • przedsiębiorca bardzo szybko otrzymuje swoją wierzytelność,
 • eliminacja ryzyka walutowego z punktu widzenia przedsiębiorcy,
 • nie może być prawa regresu,
 • finansowanie może objąć nawet do 100% wartości wierzytelności,
 • jasne wyliczenie kosztów - wg stopy dyskontowej,
 • minimum formalności.

Jeśli zaś chodzi o wady, to trzeba wymienić następujące:

 • jedynie transakcje na rynku międzynarodowym,
 • relatywnie wysokie koszty usługi,
 • możliwość finansowania tylko jednej transakcji,
 • małe firmy mają nikłe szanse na forfaiting. 

Oczywiście, zestawiając wady i zalety forfaitingu należy też brać pod uwagę zmienną sytuację, w zależności od tego, który z rodzajów tej usługi wybierzemy jako forfaityści. 

Forfaiting - kiedy to się opłaca?

Jeśli posiadasz dużą firmę, której całość działalności albo jej znakomita część opiera się na handlu zagranicznym, a oprócz tego jesteś w tym stosunku polskim eksporterem towarów bądź usług, to forfaiting może Ci się opłacić i realnie uchronić Cię przed utratą płynności finansowej. Przy dużych obrotach, częstych transakcjach i sporej liczbie kontrahentów, z którymi współpracujesz, nawet przy niemałych opłatach za usługę forfaiting na dłuższą metę się opłaci. Inaczej będzie, jeśli Twoje transakcje międzynarodowe stanowią tylko ułamek działalności i z powodu odroczenia płatności w tym segmencie nie grożą Ci kłopoty finansowe. Wówczas lepiej skorzystać z faktoringu, który obejmie także wierzytelności krajowe. Również, jeżeli masz średnie lub małe przedsiębiorstwo, to nawet jeśli bank spojrzy przychylnie na Twój wniosek i udzieli forfaitingu, to przy dużych kosztach może to nie być dla Ciebie opłacalne. 

Dodano: 03.03.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top