Na czym polega faktoring?

03 Kwi 2020 Anna Szuberla 10 min. czytania

Kategoria: FirmaFaktoring

Faktoring to usługa, która obecna jest na polskim rynku od blisko 20 lat. Pierwotnie korzystały z nich głównie przedsiębiorstwa generujące duże obroty i wystawiające wiele faktur. Wraz z rozwojem rynku i oferowanych usług, również tych pozabankowych, pojawiły się firmy faktoringowe, które udzielają finansowania bez względu na branżę, czas prowadzenia działalności oraz jej skalę.

Do tego pojawiło się wiele nowych rodzajów faktoringu, dzięki czemu również małe i średnie przedsiębiorstwa mogą dobrać usługę odpowiednią do specyfiki swojej działalności, czy też konkretnej sytuacji biznesowej.

Definicja faktoringu

Faktoring, w prostych słowach, polega na zamianie faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę. Przedsiębiorca realizuje zamówienie, wystawia fakturę i przesyła ją do firmy faktoringowej. Firma faktoringowa – faktor, przekazuje mu pełną lub częściową zapłatę w ciągu 24 godzin. Nabywca dokonuje zapłaty do faktora zgodnie z terminem płatności (np. po 60 dniach). Dzięki temu przedsiębiorstwo, które korzysta z faktoringu może zaoferować swoim kontrahentom długie terminy płatności, a zarazem uniknąć oczekiwania na środki finansowe do dnia wymagalności faktur.

Podmioty uczestniczące w transakcji

  1. Przedsiębiorca: firma lub organizacja, która dostarczyła towar lub usługę i wystawia kontrahentowi fakturę. W faktoringu to właśnie faktura jest dokumentem będącym podstawą wierzytelności, której obsługę przejmuje firma faktoringowa, a przedsiębiorcy wypłaca gotówkę.
  2. Kontrahent: odbiorca towarów i usług, dostarczonych przez przedsiębiorcę, zobowiązany do dokonania zapłaty. W faktoringu kontakty z nim, związane z należnościami, w imieniu przedsiębiorcy, przejmuje firma faktoringowa.
  3. Faktor: firma faktoringowa, która na podstawie faktur wystawionych przez przedsiębiorcę, udziela mu finansowania, zamieniając na gotówkę należności wynikające z zobowiązań kontrahenta.

Rożne rodzaje faktoringu

FAKTORING PEŁNY – zapewnia przedsiębiorcy finansowanie działalności na podstawie bieżących faktur oraz ochronę przed ryzykiem braku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów współpracujących z klientem. Jest to forma szczególnie polecana tym przedsiębiorcom, którzy dynamicznie rozwijają swoją działalność w szybko zmieniających się warunkach rynkowych. Zabezpieczeniem jest polisa ubezpieczeniowa. Zawrzeć może ją faktor, któremu przedsiębiorca powierza należności. Jeśli przedsiębiorca wykupił ubezpieczenie już wcześniej, również może ono stanowić formę zabezpieczenia w faktoringu pełnym.

FAKTORING NIEPEŁNY – zapewnia przedsiębiorcy uzyskanie finansowania działalności na podstawie faktur. Jednak w tym przypadku nie pozbywa się on ryzyka niewypłacalności swoich kontrahentów. Bierze tym samym na siebie odpowiedzialność za wykup należności, w przypadku, gdy jej uzyskanie od kontrahenta nie będzie możliwe.

faktoring

Z tej usługi korzystają przedsiębiorcy dobrze znający rynki zbytu, na które dostarczają swoje towary lub usługi. Dzięki rozpoznaniu panujących na nich warunków oraz sytuacji swoich kontrahentów, a także dynamicznie rozwijającej się sprzedaży towarów lub usług, mogą sobie pozwolić na zachowanie części ryzyka.

FAKTORING MIESZANY – usługa zawierająca w sobie zarówno elementy faktoringu pełnego, jak i niepełnego. Przedsiębiorca może w niej skorzystać z przeniesienia ryzyka niewypłacalności kontrahentów na firmę faktoringową. Dotyczy ono jednak wierzytelności na określoną w umowie kwotę. Po jej przekroczeniu – ryzyko ponosi przedsiębiorca. Oznacza to, że do wysokości ustalonego limitu usługa pozostaje faktoringiem pełnym, a powyżej niej – faktoringiem niepełnym.

Taki kształt usługi powoduje rozłożenie ryzyka pomiędzy przedsiębiorcą a firmą faktoringową.

FAKTORING JAWNY – w ramach faktoringu jawnego (otwartego, notyfikowanego) dłużnik zostaje zawiadomiony o zawarciu umowy faktoringu niezwłocznie po jej podpisaniu. W praktyce to firma faktoringowa informuje kontrahentów (dłużników) swojego klienta objętych umową faktoringu o przelewie obecnych i przyszłych wierzytelności na faktora i wskazuje numer rachunku faktora, na który kontrahent ma dokonać zapłaty. Kolejnym krokiem jest wyrażenie przez dłużnika zgody na cesję praw do wierzytelności. Faktoring jawny jest najpopularniejszą formą faktoringu na polskim rynku i ma zastosowanie w obsłudze zarówno transakcji krajowych, jak i międzynarodowych.

FAKTORING TAJNY – inaczej rzecz wygląda w przypadku faktoringu tajnego (nienotyfikowanego). Dłużnik nie zostaje powiadomiony o zawarciu umowy faktoringu i dalej dokonuje płatności na rachunek faktoranta. Po otrzymaniu zapłaty faktorant zobowiązany jest przekazać pieniądze nowemu wierzycielowi, czyli faktorowi. Ta forma faktoringu ma zastosowanie tylko w przypadku faktoringu niepełnego (z regresem), gdzie firma faktoringowa nie przejmuje ryzyka wypłacalności dłużnika. Brak zawiadomienia o dokonaniu przelewu wierzytelności powoduje bowiem, że faktor nie ma prawa dochodzić zapłaty od dłużnika. Z tego względu faktoring tajny zwykle bywa stosowany względem kontrahentów o dobrej sytuacji finansowej oraz wysokim morale płatniczym. Powodem, dla którego firma decyduje się na faktoring tajny jest najczęściej brak zgody dłużnika na cesję praw do wierzytelności.

FAKTORING KRAJOWY – to propozycja dla przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce, tu prowadzących działalność i oferujących swoje towary i usługi kontrahentom także zarejestrowanym w naszym kraju. Dynamicznie rozwijające się polskie firmy niejednokrotnie poszukują finansowania bieżącej działalności, aby utrzymać swój wzrost. Poszukują gotówki niezależnie od wskazanych na wystawianych przez nich fakturach terminów płatności, które bywają wydłużone, a sytuacja finansowa kontrahentów – niepewna. Ponadto ofertą tą interesują się działające w Polsce oddziały firm zagranicznych.
Faktoring krajowy może być oferowany w formie faktoringu pełnego, niepełnego, jak i mieszanego.

FAKTORING EKSPORTOWY – to usługa dla krajowych przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową, czyli wysyłają swoje towary na rynki zagraniczne. Rozwiązanie to pozwala doskonale zabezpieczyć płynność finansową firmy. W międzynarodowych kontaktach handlowych bardzo często występuje ryzyko związane przedłużającym się oczekiwaniem na realizację płatności. Dlatego możliwość przyspieszenia wpływu środków z wystawianych faktur jest w takim przypadku szczególnie pożądana przez przedsiębiorców.
Faktoring eksportowy, podobnie jak krajowy, jest dostępny w formie faktoringu pełnego, niepełnego i mieszanego.

FAKTORING IMPORTOWY – jest to rozwiązanie dla krajowych firm, zajmujących się importem towarów z rynków zagranicznych do Polski. W tym przypadku usługa opiera się na współpracy polskiej firmy faktoringowej z jej odpowiednikiem w kraju, z którego sprowadzane są produkty. Krajowy faktor wystawia gwarancje ochrony należności przysługujących zagranicznym dostawcom. Zapewnia tym samym wiarygodność i wypłacalność polskiego importera. Jest to przy tym sposób na podniesienie pozycji negocjacyjnej wobec zagranicznych, zwłaszcza dużych, kontrahentów.

FAKTORING ODWRÓCONY – to rozwiązanie, choć dedykowane jest przedsiębiorcy oferującemu towary czy usługi, może znacząco przysłużyć się także jego kontrahentowi. Umożliwia ono uzyskanie przez wystawcę faktury szybkiego finansowania, ale także daje nabywcy dodatkowy czas na zapłatę. Jest to rozwianie szczególnie polecane tym przedsiębiorcom, którym zależy na uzyskaniu środków w możliwie najkrótszym czasie, a których kontrahenci oczekują długich terminów płatności.

FAKTORING KREDYT

Poprawa płynności finansowej             

Analiza Klienta (Klient idealny)

Analiza Kontrahentów (słaby rating klienta) Wzrost zadłużenia, jest w bilansie, Pogorszenie ratingu
Brak wzrostu zadłużenia/ niewidoczny w bilansie Zmniejszenie zdolności kredytowej/ widoczny w bilansie
Poprawa zdolności kredytowej          Często wymaga zabezpieczenia
Nie wymaga zabezpieczeń     
Wzrost konkurencyjności – rabaty/dłuższe terminy  
Poprawa skuteczności zarządzania należnościami – outsourcing usługi  
Ograniczenie kosztów administracyjnych  
Możliwość przeniesienia kosztu na odbiorców  
Elastyczność  
Czas kredytowania – naturalne odnowienie  
Finansowanie zależne od potrzeb (sezonowość, zamówienia)  

 

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena artykułu / gł.

Komentarze (0)


Artykuły powiązane

Kredyt dla przedsiębiorcy w banku

Kredyt dla przedsiębiorcy w banku

17 Gru 2019Autor: Wojciech Zieliński

Konsument zaciąga zobowiązanie, aby konsumować. Przedsiębiorca natomiast po to, aby rozwijać swój biznes, czyli inwestować. Cel finansowania będzie zatem podstawową różnicą w zadłużeniu się konsumenta i przedsiębiorcy. Podobnie jak Klient indywidualny ma kilka produktów (...)

Czytaj więcej
O rodzajach kredytów dla przedsiębiorców

O rodzajach kredytów dla przedsiębiorców

22 Lip 2019Autor: Urszula Sokół

Zabrzmiało filozoficznie, prawda? Dylematy i zagadnienia z jakimi spotykają się w codziennym życiu gospodarczym nie są samą filozofią. Są indywidualną kombinacją: ekonomii, finansów, marketingu a także trochę psychologii i stosunków międzyludzkich. (...)

Czytaj więcej
Top