Na czym polega faktoring?

Opublikowano: 03 Kwi 2020 Urszula Sokół 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Faktoring to usługa, która obecna jest na polskim rynku od wielu lat. Pierwotnie była to usługa, która dostępna była tylko dla dużych firm, z dużą ilością faktur. Kolejne lata istnienia usługi na rynku sprawiły, że faktoring stał się bardziej dostępny, niezależnie od branży czy okresu prowadzenia działalności. Faktoring stał się dostępny również dla mniejszych firm. 

 

na czym polega faktoring

Definicja faktoringu

Faktoring polega na zamianie faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę. Przedsiębiorca realizuje zamówienie, wystawia fakturę i przesyła ją do firmy faktoringowej. Firma faktoringowa (faktor) przekazuje mu pełną lub częściową zapłatę w ciągu 24 godzin. Nabywca dokonuje zapłaty do faktora zgodnie z terminem płatności (np. po 60 dniach). Dzięki temu przedsiębiorstwo, które korzysta z faktoringu, może zaoferować swoim kontrahentom długie terminy płatności, a zarazem uniknąć oczekiwania na środki finansowe do dnia wymagalności faktur.

Podmioty uczestniczące w transakcji

  1. Przedsiębiorca: firma lub organizacja, która dostarczyła towar lub usługę i wystawia kontrahentowi fakturę. W faktoringu to właśnie faktura jest dokumentem będącym podstawą wierzytelności, której obsługę przejmuje firma faktoringowa, a przedsiębiorcy wypłaca gotówkę.
  2. Kontrahent: odbiorca towarów i usług, dostarczonych przez przedsiębiorcę, zobowiązany do dokonania zapłaty. W faktoringu kontakty z nim związane z należnościami, w imieniu przedsiębiorcy, przejmuje firma faktoringowa.
  3. Faktor: firma faktoringowa, która na podstawie faktur wystawionych przez przedsiębiorcę, udziela mu finansowania, zamieniając na gotówkę należności wynikające z zobowiązań kontrahenta.

Rodzaje faktoringu

FAKTORING PEŁNY – zapewnia finansowanie na bazie bieżących faktur i ochronę przed ryzykiem braku zapłaty przez kontrahenta. Faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów współpracujących z klientem. Transakcje zabezpiecza polisa ubezpieczeniowa zawierana przez faktora. Jeśli przedsiębiorca posiada ubezpieczenie, może ono również być przydatne w tym rodzaju faktoringu. 

FAKTORING NIEPEŁNY – w tym wypadku nadal na przedsiębiorcy ciąży ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Pozostaje odpowiedzialny za wykup należności, gdy kontrahent jej nie opłaci. 

faktoring

FAKTORING MIESZANY – usługa ta łączy elementy faktoringu pełnego i niepełnego. W umowie usługi dla części kwoty ryzyko niewypłacalności kontrahentów przejmuje na siebie firma faktoringowa, a powyżej tej kwoty ryzyko przechodzi  na przedsiębiorcę. Część umowy objęta jest więc faktoringiem pełnym, a część niepełnym.

FAKTORING JAWNY (otwarty, notyfikowany) 
Dłużnik zostaje powiadomiony o zawarciu umowy faktoringu. Zwykle firma faktoringowa przekazuje taką informację, aby podać nowy numer rachunku do przelewu środków. W tym wypadku jest to numer rachunku bankowego faktora. Następnie dłużnik musi wyrazić zgodę na cesję praw do wierzytelności. Ten rodzaj faktoringu występuje najczęściej. 

FAKTORING TAJNY (nienotyfikowany) 
W tym wypadku dłużnik nie będzie poinformowany o zawarciu umowy faktoringu. Płatności odbywają się na rachunek przedsiębiorcy, który jest stroną umowy faktoringu. Przekazanie środków odbywa się pomiędzy przedsiębiorcą a faktorantem. Ten rodzaj faktoringu stosuje się w faktoringu niepełnym. W przypadku braku przekazania środków faktor dochodzi swoich praw do środków od przedsiębiorcy. Firmy mogą wykorzystywać ten rodzaj faktoringu, gdy wiadomo, że dłużnik nie zgodzi się na cesję praw do wierzytelności.

FAKTORING KRAJOWY
Ten rodzaj faktoringu dedykowany jest dla firm, które prowadzą obrót krajowy. Jest dedykowany dla firm, które poszukują środków na rozwój działalności. Niestety polską przypadłością są wydłużone terminy płatności oraz czasami kiepska sytuacja finansowa kontrahentów. Faktoring ten występuje w wielu rodzajach zarówno pełnym, jak i niepełnym. 

FAKTORING EKSPORTOWY
Jest to faktoring adresowany dla firm, które zajmują się eksportem. Chroni on przed ryzykiem niewypłacalności firmy, ponieważ w kontraktach zagranicznych często występuję przedłużenie terminów płatności. Również dostępny jest w każdym rodzaju (pełny, niepełny, mieszany). 

FAKTORING IMPORTOWY 
Jest to faktoring adresowany do firm, gdzie działalność opiera się na imporcie towarów. Polska filia firmy faktoringowej działa w kooperacji z firmą faktoringową z kraju, z którego przedsiębiorca dostarcza towary. Firma faktoringowa staje się niejako gwarantem wypłacalności i wiarygodności firmy zajmującej się importem. 

FAKTORING ODWRÓCONY
To rodzaj faktoringu, w którym przedsiębiorca (wystawca faktury) ma możliwość uzyskania finansowania, a nabywca zyskuje dodatkowy termin na zapłaty. Jest to usługa szczególnie polecana tym firmom, gdzie jedna strona oczekuje szybkiego uzyskania środków, a druga długiego terminu płatności. Ta usługa pozwala połączyć z pozoru sprzeczne interesy.  

Faktoring a kredyt bankowy 

Poniższa tabela prezentuje najważniejsze cechy faktoringu oraz kredytu bankowego. Przedsiębiorcy stający przed wyborem finansowania w swojej firmie powinni zwrócić uwagę na te cechy: 

FAKTORING KREDYT

Poprawa płynności finansowej             

Analiza wnioskującego o kredyt 

Analiza Kontrahentów (akceptowany słaby rating klienta) Wzrost zadłużenia firmy 
Brak wzrostu zadłużenia/ niewidoczny w bilansie Zmniejszenie zdolności kredytowej/ widoczny w bilansie
Poprawa zdolności kredytowej          Często wymaga zabezpieczenia
Nie wymaga zabezpieczeń    Nie wpływa w długim terminie na poprawę ściągalności wierzytelności 
Wzrost konkurencyjności  Mniejsza zdolność kredytowa w przyszłości 
Poprawa skuteczności zarządzania należnościami   
Ograniczenie kosztów administracyjnych  
Możliwość przeniesienia kosztu na odbiorców  
Elastyczność  
Czas kredytowania – naturalne odnowienie  
Finansowanie zależne od potrzeb (sezonowość, zamówienia)  

 

Zaktualizowano: 06.09.2021

Dodano: 03.04.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Kredyt dla przedsiębiorcy w banku

Kredyt dla przedsiębiorcy w banku

17 Gru 2019Autor: Urszula Sokół

Konsument zaciąga zobowiązanie, aby konsumować. Przedsiębiorca natomiast po to, aby rozwijać swój biznes, czyli inwestować. Cel finansowania będzie zatem podstawową różnicą w zadłużeniu się konsumenta i przedsiębiorcy. Podobnie jak Klient indywidualny ma kilka produktów w banku, tak samo przedsiębiorca również będzie miał wybór. Będą to jednak zupełnie inne produkty dostosowywane w zależności od oczekiwań firmy i dokładnego celu, który chce zrealizować.

Czytaj więcej
O rodzajach kredytów dla przedsiębiorców

O rodzajach kredytów dla przedsiębiorców

22 Lip 2019Autor: Urszula Sokół

Zabrzmiało filozoficznie, prawda? Dylematy i zagadnienia z jakimi spotykają się w codziennym życiu gospodarczym nie są samą filozofią. Są indywidualną kombinacją: ekonomii, finansów, marketingu a także trochę psychologii i stosunków międzyludzkich. Dobre i skuteczne finansowanie przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych czynników jego sukcesów. Czasami w trakcie prowadzenia firmy przychodzi moment w którym należy rozważyć zewnętrzne finansowanie, czy w to w formie kredytu czy też leasingu. Jedną z form finansowania działalności firmy jest również faktoring. Dziś skupimy się jednak na jednym z najpopularniejszych narzędzi w zakresie finansowania firm – kredytach dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej
Top