Faktoring z regresem, faktoring pełny, faktoring cichy, czyli o rodzajach faktoringu

Opublikowano: 07 Lis 2022 Agnieszka Kłak 10 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytów Firmowych

W dzisiejszym artykule zagłębimy się w temat faktoringu oraz skupimy się na jego rodzajach. Pozwoli to lepiej zrozumieć specyfikę produktu oraz ułatwi dobranie odpowiedniego rodzaju faktoringu dla wybranej firmy. Jeśli poznamy rodzaje faktoringu, lepiej dobierzemy produkt dla swojej firmy. 

Z tego artykułu dowiesz się:

  • z jakimi rodzajami faktoringu możemy mieć styczność na rynku, 
  • jak dzieli się faktoring, 
  • co to jest faktoring globalny, 
  • poznasz przykład faktoringu mieszanego. 

Podział faktoringu ze względu na miejsce transakcji 

Na blogu zaczęliśmy już opowiadać sobie o faktoringu. Mówiliśmy o tym, że chroni on płynność finansową firm, poprzez gwarancje ochrony należności przysługujących podmiotom wystawiającym faktury. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj. A teraz zaczniemy omawiać kolejne rodzaje faktoringu. W pierwszej kolejności przyjrzymy się faktoringowi, ze względu na miejsce, gdzie ta operacja się odbywa. 

Co to jest faktoring krajowy?

I tak możemy wyróżnić faktoring eksportowy, nazywany inaczej krajowym i faktoring importowy, inaczej: międzynarodowym. Faktoring krajowy to taki, gdzie faktorant i kontrahent działają na terenie jednego państwa, na przykład Polski. Jest to dość szybki sposób pozyskania przez faktoranta potrzebnych pieniędzy. Faktor może dokonać przelewu środków na konto faktoranta od razu po przyjęciu faktur. Nie ma potrzeby długiego czekania na spłatę należności.

Faktorant, który pilnie potrzebuje środków, na przykład na spłatę rat kredytu inwestycyjnego, nie musi na łeb, na szyję szukać dodatkowych finansów. Jeżeli faktorantem jest na przykład duży zakład produkcyjny, który potrzebuje sporych środków na bieżącą działalność, faktoring krajowy jest bardzo dobrym rozwiązaniem. W takim przypadku ryzyko niewypłacalności kontrahenta nie będzie rzutowało na ryzyko utraty płynności finansowej.

Co to jest faktoring międzynarodowy?

W przypadku faktoringu międzynarodowego faktorantem jest przedsiębiorca zajmujący się importem lub eksportem towarów. Faktorant-importer dzięki swojemu faktorowi staje się w oczach zagranicznych partnerów solidnym współpracownikiem, co wynika z jego płynności finansowej. Faktorant-eksporter może czuć się bezpiecznie w sytuacji, gdyby termin płatności faktur w innych państwach był bardzo długi.

Warto tutaj wspomnieć, że jeśli dochodzi to faktoringu międzynarodowego, pojawia się zazwyczaj dwóch faktorów – importowy i eksportowy. Przykładowo, jeżeli firma A jest polskim importerem, a firma B hiszpańskim eksporterem, to wówczas faktor importowy przesyła należność faktorowi eksportowemu, który od razu przekazuje te pieniądze firmie B. W takim przypadku podmiotów umowy faktoringu może być co najmniej czterech.

Jak faktoring dzieli się ze względu na ryzyko niewypłacalności?

Wyróżniamy tutaj faktoring pełny, niepełny oraz mieszany.

Co to jest faktoring pełny?

Faktoring pełny, nazywany inaczej właściwym albo faktoringiem bez regresu, to taka sytuacja, w której to faktor bierze na siebie całą odpowiedzialność, związaną z monitorowaniem płatności. Przykładowo, faktorant wystawił kontrahentowi faktury na łączną kwotę 10 tysięcy złotych. Faktor wykupił te faktury od faktoranta za 85% całej wartości, czyli za 8 i pół tysiąca złotych. Ta suma, 8 500 zł jest zaliczką, jaką otrzymał faktorant. W przypadku, gdy kontrahent w ogóle nie zapłaci za fakturę, faktorant nie musi zwracać tej zaliczki ani też nie ciążą na nim żadne dodatkowe koszty. Nie oznacza to jednak, że dług przepadł. W tej sytuacji faktor może wszcząć windykację przeciw kontrahentowi. Jeżeli chodzi o rynek faktoringu to faktoring właściwy jest najdroższą usługą.

Co to jest faktoring niepełny?

Faktoring niepełny to przeciwieństwo poprzedniego faktoringu. Nazywamy go również faktoringiem z regresem albo niewłaściwym. W przypadku faktoringu niepełnego faktor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, że kontrahent nie wywiązał się ze spłaty zobowiązań. Gdyby tak się stało, to odpowiedzialność ponosi faktorant. Musi on zwrócić całą zaliczkę, jaką wcześniej dostał od faktora. Jeśli tego nie zrobi, to faktor właśnie w stosunku do niego może wszcząć postępowanie windykacyjne. Brzmi niezbyt atrakcyjnie? Jak to się mówi: coś za coś. Faktem jest, że firmy faktoringowe są zazwyczaj skłonne pomóc faktorantom w wyegzekwowaniu płatności od dłużnika. Drugim plusem jest to, że jest to tańszy rodzaj usług faktoringowych.

Co to jest faktoring mieszany?

Faktoring mieszany łączy w sobie elementy faktoringu pełnego i niepełnego. Firma faktoringowa i przedsiębiorca zawierają umowę, w której widnieje zapis, do jakiej kwoty odpowiedzialność ponosi faktor. Przykładowo, niech to będzie suma 50-ciu tysięcy złotych. Jeżeli kontrahent nie zapłaci za faktury o wartości, powiedzmy 49-ciu tysięcy złotych, wszystko odbywa się jak w faktoringu właściwym i faktorant nie oddaje żadnych zaliczek. W przypadku, gdy zaległości opiewają już na 60 tysięcy złotych, wówczas wkracza faktoring niewłaściwy. Przedsiębiorca musi oddać całą zaliczkę. Oczywiście w obu przypadkach mówimy o sytuacji, kiedy kontrahent wcale nie ureguluje należności.

Rodzaje faktoringu w zależności od sposobu korzystania z usługi 

I tak wyróżniamy: faktoring pojedynczy, globalny oraz limit faktoringowy.

Co to jest faktoring pojedynczy?

Faktoring pojedynczy występuje wówczas, kiedy faktorant wybiera i decyduje, jakie faktury przekaże faktorowi. Ten rodzaj usługi jest wygodny dla faktorantów, którzy nie są zainteresowani ciągłym korzystaniem z tych usług, a jedynie czasami potrzebują szybszego uzyskania pieniędzy z faktur.

Co to jest faktoring globalny?

Faktoring globalny to zjawisko, w którym przedsiębiorca podpisuje umowę z faktorem, w której wskazuje kontrahentów. Następnie, przekazuje faktorowi wszystkie faktury tych kontrahentów, aż do końca trwania umowy. Z tej metody korzystają ci przedsiębiorcy, którzy mają wielu współpracowników, przewidują trudności w przyszłym odzyskaniu należności i którzy wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności.

Co to jest limit faktoringowy?

Limit faktoringowy zaś to odmiana faktoringu globalnego. W tym przypadku firmy faktoringowe weryfikują uwarunkowania finansowe przedsiębiorcy. W zależności od oceny sytuacji, faktor wyznacza pewien pułap, do którego będzie płacił przedsiębiorcy za faktury. Jednak, jeśli kontrahenci nie będą się wywiązywać z zobowiązań, wówczas faktor ma prawo nie płacić faktur, nawet jeśli będą one opiewać na sumę niższą, niż ustalony limit.

Rodzaje faktoringu w zależności od momentu zawiadomienia o usłudze 

Mowa więc tu będzie o faktoringu jawnym, tajnym oraz półotwartym.

Co to jest faktoring jawny?

W faktoringu jawnym kontrahent wie od razu o zaistnieniu faktoringu. Obowiązek poinformowania go o tym spoczywa na faktorze albo na faktorancie, w zależności od tego, jak to zostało zapisane w umowie. Faktor może zweryfikować dłużnika pod kątem niewypłacalności. Faktoring jawny jest tanią i popularną usługą na rynku.

Co to jest faktoring tajny?

Faktoring tajny, jak łatwo się domyślić, to taki, gdzie kontrahent nie wie o stosunku, jaki zaistniał pomiędzy faktorantem a faktorem. Kiedy kontrahent wpłaca pieniądze za fakturę na konto faktoranta, ten musi przekazać środki na konto faktora. Faktoring cichy przydaje się wtedy, kiedy istnieje obawa, że kontrahent przestraszy się cesji wierzytelności. Może być również tak, że kontrahent nie wyrazi zgody na cesję wierzytelności w umowie, którą podpisał z przedsiębiorcą. Faktoring cichy ma swoje szersze zastosowanie w sektorze handlowym.

Co to jest faktoring półotwarty?

Natomiast faktoring półotwarty, to taki, w którym kontrahent uzyskuje wiedzę o cesji wierzytelności, ale dopiero w momencie, kiedy otrzymuje wezwanie do zapłaty. Takie wezwanie wysyła firma faktoringowa, gdyż faktorant nie przejmuje ryzyka wypłacalności dłużnika, a czyni to faktor.

Tagi: faktoring

Dodano: 28.09.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top