Co to jest JPK?

Opublikowano: 04 Sty 2022 Sylwia Chrószcz 4 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to narzędzie dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli prowadzimy własna firmę warto wiedzieć jak działa ten system i do czego jest on stosowany.

Z tego artykułu dowiesz się:

JPK co to

JPK - Jednolity Plik Kontrolny

Jest to elektroniczny system prowadzenia dokumentacji księgowej.

Można powiedzieć, że JPK jest rodzajem międzynarodowego systemu SAF-T, czyli Standard Audit File for Tax. Jeśli przetłumaczymy to jeden do jednego na język polski to wyjdzie nam: Jednolity Kontrolny Plik Podatkowy. JPK został wdrożony i działa na mocy artykułu 193, a ustawy o zmianie ustawy ordynacja podatkowa. JPK został wprowadzony z inicjatywy Ministerstwa Finansów w dwóch krokach. Najpierw w ustawie w dniu 10 września 2015 roku, a następnie został wprowadzony w życie 13 maja 2016 roku.

I tym oto sposobem postanowiono elektronicznie zbierać od przedsiębiorców ujednolicone dane księgowe, które interesują Urząd Skarbowy. JPK umożliwia więc państwu prosty wgląd do naszej księgowości oraz zestawianie i porównywanie ich w dowolny sposób.

Jakie dane zawiera JPK?

Generalnie rzecz ujmując są to elektroniczne księgi podatkowe oraz dowody księgowe. W formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, czyli JPK trzeba co miesiąc składać ewidencję zakupów i sprzedaży VAT. Pozostałe dokumenty składa się na żądanie organów państwowych i dotyczy to:

  • faktur VAT,
  • faktur VAT RR,
  • dokumentów magazynowych,
  • ksiąg rachunkowych,
  • wyciągów bankowych,
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w przypadku rozliczania ryczałtowego – ewidencji przychodów.

Kto musi składać dokumenty do JPK?

Aktualnie dotyczy to wszystkich przedsiębiorców. Obowiązek raportowania w formie JPK był wdrażany stopniowo i dotyczył:

  • dużych przedsiębiorstw od 1 lipca 2016 roku,
  • małych i średnich przedsiębiorstw od 1 stycznia 2017, 
  • mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 roku.

Jak złożyć dokumenty w systemie JPK?

Od strony technicznej nie jest to takie trudne. Pierwszym krokiem jest wejście na stronę e-Dokumenty Ministerstwa Finansów i za jej pośrednictwem należy przesłać niezbędną dokumentację. Następnie trzeba stamtąd pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru. Dokument ten jest dowodem na to, że przekazaliśmy wymaganą dokumentację, musi być opatrzony datą i godziną odebrania przez urząd dokumentu, a także daje pewność, że wszystkie księgi zachowują integralność z systemem.

Jednakże, przed wysłaniem jakichkolwiek dokumentów należy zawrzeć je w odpowiednim pliku. Aby to zrobić można pobrać aplikację KLIENT JPK ze strony Ministerstwa Finansów, która umożliwia stworzenie pliku JPK po wcześniejszym pobraniu danych pliku CSV oraz pozwala na wysyłanie plików JPK do Ministerstwa Finansów. Pliki JPK można również wysyłać za pośrednictwem programów rachunkowych na których na co dzień pracuje księgowość albo biuro rachunkowe i w którym prowadzone są księgi rachunkowe firmy.

Co się stanie, jeśli przedsiębiorca nie złożył dokumentów JPK?

Kary za to przewiduje w artykule 80 kodeks karny skarbowy. Sankcje wyglądają różnie, w zależności od tego, czy przedsiębiorca nie wysłał dokumentacji w terminie, czy też podał fałszywe informacje, jak zostanie zakwalifikowany taki czyn. Otóż, gdyby byłoby to wykroczenie skarbowe, to przeliczając w roku 2021 stawki widniejące w kodeksie karnym skarbowym moglibyśmy zapłacić karę wynoszącą od 280,00 do 56 000,00 złotych. Natomiast w przypadku przestępstwa skarbowego mówimy już o karach od 933,33 zł  do 26 879 040,00 złotych. Stawki kar powiązane są z minimalnym wynagrodzeniem za pracę obowiązującym w danym roku.

Dodano: 04.01.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top