Produkty kredytowe dla firm

Opublikowano: 09 Gru 2021 Sylwia Chrószcz 4 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o kredycie obrotowym, inwestycyjnym, linii kredytowej, faktoringu oraz leasingu? Dziś postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, przedstawiając Wam najważniejsze informacje na ten temat.

Z tego artykułu dowiesz się:

Produkty kredytowe dla firm

Kredyt obrotowy

Jest on podobny do kredytu gotówkowego, bo tu również pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel, jednak z tym zastrzeżeniem, że w przypadku kredytu obrotowego mają to być cele związane z działalnością gospodarczą. Kredyt obrotowy jest przeznaczony dla firm, które już działają. Nie otrzymają go podmioty, które dopiero planują czy są w trakcie zakładania działalności. Wyróżniamy dwa rodzaje kredytu obrotowego: kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (tzw. overdraft) oraz kredyt obrotowy w rachunku kredytowym.

Kredyt obrotowy w rachunku bankowym przedsiębiorcy, jest przyznawany na dowolny cel, kredytobiorca może sięgać po pieniądze w dogodnym dla siebie czasie, a po roku odnowić zobowiązanie. Natomiast kredyt obrotowy w rachunku kredytowym udzielany jest na konkretny cel, jaki kredytobiorca zadeklarował we wniosku. Ten kredyt spłacany jest w ratach kapitałowo-odsetkowych zgodnie z harmonogramem spłat.

Na rynku dostępne są różne oferty kredytów obrotowych. W większości są to kwoty nie przekraczające 500 tys. złotych dla kredytów bez zabezpieczenia rzeczowego, oczywiście uzależnione od zdolności kredytowej. Czas spłaty to okres od 12 do 36 miesięcy. Oprócz kredytu w złotówkach przedsiębiorcy mają szanse na uzyskanie kredytu walutowego np. w euro albo w dolarach amerykańskich. 

Kredyt inwestycyjny

Jest to rodzaj kredytu, udzielanego przedsiębiorcom na sfinansowanie konkretnej inwestycji. Choć zdarzają się kredyty na rozwój bez zabezpieczenia to jednak należy podkreślić, że takie kredyty w większości jednak wymagają zabezpieczenia. W zdecydowanej większości wnioski o kredyt inwestycyjny są zabezpieczane głównie przedmiotem finansowania np. wpisem do hipoteki budowanej/ modernizowanej nieruchomości. Stosuje się również zastaw rejestrowy albo przewłaszczenie środków trwałych finansowaych kredytem inwestycyjnym. Dość często spotykamy również weksel in blanco, zabezpieczenie hipoteczne na mieszkaniu, cesję polisy ubezpieczeniowej na życie czy poręczenie osób trzecich. Jednym z podstawowych warunków otrzymania kredytu inwestycyjnego jest napisanie i przedłożenie bankowi dobrego biznesplanu.

Polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z ofert kredytów inwestycyjnych dostępnych w większości banków. Kwota kredytu jest powiązana z wartością inwestycji i może wynieść nawet kilka milionów złotych z okresem spłaty nawet do 20 lat. Możliwe jest również uzyskanie karencji w spłacie kapitału.

Linia kredytowa

Polega ona za zwiększeniu salda na koncie firmowym. Środki można wypłacać w dowolnym momencie, w miarę potrzeb, bez dokumentowania celu przeznaczenia. Każda wpłata przedsiębiorcy na jego konto zmniejsza wysokość zobowiązania. Działa na zasadzie kredytu odnawialnego.Trzeba ją spłacić po pewnym okresie, jaki został określony w umowie. 

Kwota linii kredytowej będzie uzależniona od zdolności kredytowej oraz ewentualnego zabezpieczenia tego produktu kredytowego. Linię kredytową można uzyskać w złotówkach oraz w walucie obcej. Część banków nie stosuje opłat zwanych prowizjami za gotowość, czyli opłaty uzależnionej od kwoty przyznanego limitu.

Alternatywne produkty kredytowe dla firm

Faktoring polega na tym, że firma faktoringowa wykupuje od przedsiębiorcy te faktury VAT, które nie są przeterminowane i za które kontrahent nie zapłacił. Faktoring pozwala zachować płynność finansową i jest jego kilka rodzajów.

Natomiast leasing to taka sytuacja, w której przedsiębiorca wynajmuje samochód lub inne przedmioty od firmy leasingowej. Podobnie jak w przypadku faktoringu istnieje kilka rodzajów leasingu i pozwala to na zachowanie płynności finansowej w firmie.

Dodano: 09.12.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top