Produkty kredytowe dla firm

Opublikowano: 26 Gru 2022 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o kredycie obrotowym, inwestycyjnym, linii kredytowej, faktoringu oraz leasingu? Dziś postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, przedstawiając Wam najważniejsze informacje na ten temat.

Z tego artykułu dowiesz się:

Produkty kredytowe dla firm

Produkty finansowe dla firm — co je wyróżnia?

Głównie na rynku istnieją liczne kredyty i pożyczki. Wśród nich można wyróżnić produkty bankowe i pozabankowe. W przypadku kredytów bankowych kredytodawcami są tylko banki. Natomiast czasem bywa tak, że ryzyko banku związane z udzieleniem zobowiązania będzie zbyt duże. Wówczas pozostają nam do wyboru inne formy finansowania.

W przypadku przedsiębiorstw banki odgrywają istotną rolę. To właśnie tam najczęściej znajdziemy oferty dedykowane dla działalności gospodarczej. Jeżeli z danych BIK wynika, że właściciel firmy jest rzetelnym klientem, regulującym zobowiązania w terminie, a jego zdolność kredytowa jest wystarczająco wysoka, wówczas bank wyda pozytywną decyzję. Środki finansowe wkrótce zasilą konto firmowe.

Najpopularniejsze produkty finansowe dla firm to:

  • kredyty obrotowe,
  • kredyty inwestycyjne,
  • linie kredytowe.

Teraz omówimy sobie szerzej każdy z tych produktów finansowych.

Kredyt obrotowy

Jest on podobny do kredytu gotówkowego, bo tu również pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel, jednak z tym zastrzeżeniem, że w przypadku kredytu obrotowego mają to być cele związane z działalnością gospodarczą. Kredyt obrotowy jest przeznaczony dla firm, które już działają. Nie otrzymają go podmioty, które dopiero planują czy są w trakcie zakładania działalności. Wyróżniamy dwa rodzaje kredytu obrotowego: kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (tzw. overdraft) oraz kredyt obrotowy w rachunku kredytowym.

Kredyt obrotowy w rachunku bankowym przedsiębiorcy jest przyznawany na dowolny cel, kredytobiorca może sięgać po pieniądze w dogodnym dla siebie czasie, a po roku odnowić zobowiązanie. Natomiast kredyt obrotowy w rachunku kredytowym udzielany jest na konkretny cel, jaki kredytobiorca zadeklarował we wniosku. Ten kredyt spłacany jest w ratach kapitałowo-odsetkowych zgodnie z harmonogramem spłat.

Na rynku dostępne są różne oferty kredytów obrotowych. W większości są to kwoty nieprzekraczające 500 tys. złotych dla kredytów bez zabezpieczenia rzeczowego, oczywiście uzależnione od zdolności kredytowej. Czas spłaty to okres od 12 do 36 miesięcy. Oprócz kredytu w złotówkach przedsiębiorcy mają szanse na uzyskanie kredytu walutowego np. w euro albo w dolarach amerykańskich. 

Kredyt inwestycyjny

Jest to rodzaj kredytu, udzielanego przedsiębiorcom na sfinansowanie konkretnej inwestycji. Choć zdarzają się kredyty na rozwój bez zabezpieczenia, to jednak należy podkreślić, że takie kredyty w większości jednak wymagają zabezpieczenia. W zdecydowanej większości wnioski o kredyt inwestycyjny są zabezpieczane głównie przedmiotem finansowania np. wpisem do hipoteki budowanej/ modernizowanej nieruchomości. Stosuje się również zastaw rejestrowy albo przewłaszczenie środków trwałych finansowanych kredytem inwestycyjnym. Dość często spotykamy również weksel in blanco, zabezpieczenie hipoteczne na mieszkaniu, cesję polisy ubezpieczeniowej na życie czy poręczenie osób trzecich. Jednym z podstawowych warunków otrzymania kredytu inwestycyjnego jest napisanie i przedłożenie bankowi dobrego biznesplanu.

Polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z ofert kredytów inwestycyjnych dostępnych w większości banków. Kwota kredytu jest powiązana z wartością inwestycji i może wynieść nawet kilka milionów złotych z okresem spłaty nawet do 20 lat. Możliwe jest również uzyskanie karencji w spłacie kapitału.

Linia kredytowa

Polega na zwiększeniu salda na koncie firmowym. Środki można wypłacać w dowolnym momencie, w miarę potrzeb, bez dokumentowania celu przeznaczenia. Każda wpłata przedsiębiorcy na jego konto zmniejsza wysokość zobowiązania. Działa na zasadzie kredytu odnawialnego. Trzeba ją spłacić po pewnym okresie, jaki został określony w umowie. 

Kwota linii kredytowej będzie uzależniona od zdolności kredytowej oraz ewentualnego zabezpieczenia tego produktu kredytowego. Linię kredytową można uzyskać w złotówkach oraz w walucie obcej. Część banków nie stosuje opłat zwanych prowizjami za gotowość, czyli opłaty uzależnionej od kwoty przyznanego limitu.

Alternatywne produkty kredytowe dla firm

Faktoring polega na tym, że firma faktoringowa wykupuje od przedsiębiorcy te faktury VAT, które nie są przeterminowane i za które kontrahent nie zapłacił. Faktoring pozwala zachować płynność finansową po wystawieniu faktury i jest jego kilka rodzajów. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne szczególnie dla małych i średnich firm.

Natomiast leasing to taka sytuacja, w której przedsiębiorca wynajmuje samochód lub inny przedmiot leasingu od firmy leasingowej. Potem właściciel firmy spłaca raty leasingowe. Podobnie jak w przypadku faktoringu istnieje kilka rodzajów leasingu i pozwala to na zachowanie płynności finansowej w firmie. Często firmy decydują się na leasing operacyjny.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości dla firm

Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z pożyczki hipotecznej pod zastaw nieruchomości. Na czym to polega? Niektórzy utożsamiają ten produkt z kredytem hipotecznym, co jest błędem. W przypadku kredytu hipotecznego pieniądze przeznaczane są na zakup nieruchomości, na której ciąży hipoteka. Natomiast w przypadku pożyczki pod zastaw, zabezpieczeniem jest nieruchomość, która już należy do przedsiębiorcy. Dzięki temu otrzymuje on pieniądze, które może przeznaczyć na dalszą działalność firmy.

Tagi: kredyty dla przedsiębiorców

Dodano: 09.12.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top