Co to jest KYC?

Opublikowano: 04 Paź 2023 Agnieszka Kłak 5 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Kiedy starasz się o kredyt lub pożyczkę, zakładasz konto w banku, otwierasz lokatę, podajesz swój rachunek, na którym spodziewasz się znaczniejszych wpływów, np. z tytułu wynagrodzenia za pracę, to za każdym razem nad Twoim bezpieczeństwem finansowym czuwają procedury stanowione prawem międzynarodowym. Jedną z najważniejszych procedur jest KYC, stosowana m.in. przez instytucje finansowe. Dzięki temu można zapobiegać przestępstwom kradzieży środków pieniężnych, przestępstwom skarbowym, a nawet aktom terrorystycznym.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak w praktyce wygląda procedura KYC,
 • czy klient banków i firm pożyczkowych zawsze jest bezpieczny dzięki KYC,
 • czy KYC jest procedurą bezpieczną w sieci.
KYC

Na czym polega procedura KYC?

KYC to skrót od angielskich słów: Know Your Customer, co się tłumaczy jako: poznaj swojego klienta. Procedura ma wymiar międzynarodowy i jest stosowana zarówno w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, jak i w innych państwach na świecie, takich jak np. Kanada, Indie, RPA czy Nowa Zelandia. KYC ma na celu zidentyfikowanie klienta w sposób jak najbardziej staranny i należyty, w celu uniknięcia działalności przestępczej. Do przeprowadzenia procedury zobowiązane są prawnie instytucje finansowe oraz inne wskazane podmioty. Na gruncie polskim KYC działa na podstawie dyrektyw unijnych, w tym Dyrektywy AML (przeciwdziałanie terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy) oraz rozporządzeń Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz FATF (Financial Action Task Force). 

Kto przeprowadza procedurę KYC wobec klientów?

Procedurę KYC muszą stosować:

 • banki komercyjne,
 • banki spółdzielcze,
 • firmy pożyczkowe,
 • kasyna,
 • instytucje sprzedające wysokiej wartości produkt, np. złoto,
 • serwisy transferowe,
 • wszelkie firmy i podmioty świadczące usługi finansowe lub pośredniczące w świadczeniu takowych usług.

Mówiąc najprościej - za każdym razem, kiedy klient składa wniosek o produkt finansowy albo chce otworzyć depozyt, jego tożsamość musi zostać potwierdzona i właśnie po to jest KYC. 

Jacy klienci przechodzą przez procedurę KYC?

Znamy już podmioty, które muszą przeprowadzać wyżej opisany proces, ale czy wobec wszystkich klientów? Otóż procedura KYC, znana jako: poznaj swojego klienta dotyczy każdej osoby i każdego podmiotu, który jest de facto klientem instytucji. Na przykład bank zbiera, analizuje, weryfikuje i przetwarza informacje dotyczące zarówno klienta, który jest osobą fizyczną jak i tego, który jest osobą prawną (klient firmowy). Za klienta banku uważa się nie tylko osoby, które już w przeszłości otwierały rachunek albo brały kredyt, ale też tych, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać z bankowej usługi lub produktu. 

Jakie dane są przetwarzane w ramach KYC?

Podstawą do weryfikacji KYC jest dokument tożsamości klienta. Na tej podstawie można stwierdzić rzetelność weryfikacji. Sprawdzane będą takie dane jak:

 • imię i nazwisko klienta albo nazwa firmy,
 • nr PESEL,
 • nr dowodu osobistego,
 • data wydania i data ważności dowodu osobistego,
 • adres zamieszkania,
 • nr NIP w przypadku firmy.

Podmiot weryfikujący może poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego. Często też klient musi wykonać przelew weryfikacyjny z posiadanego już konta bankowego, gdzie już kiedyś miała miejsce procedura KYC. W ostatnich latach na popularności zyskała weryfikacja za pomocą wideorozmowy.

W ramach KYC sprawdzana jest także historia kredytowa klienta. W tym celu sięga się do baz BIK oraz KRD. Jeżeli wnioskodawca w przeszłości spłacał długi terminowo, to wówczas okaże się wiarygodnym klientem. Natomiast jeśli nie wywiązywał się z wierzytelności, to wówczas będzie uchodził za nieuczciwego kredytobiorcę.

Warto też dodać, że wszystkie instytucje zobowiązane prawnie do przeprowadzania weryfikacji KYC muszą także sprawować nadzór nad transakcjami klienta. Oznacza to w praktyce tyle, że muszą one przechowywać przez określony czas dane dotyczące wszelkich operacji finansowych, wykonywanych przez klienta. 

Czy weryfikacja klienta, odbywająca się w internecie jest bezpieczna?

Niekiedy można spotkać głosy poddające w wątpliwość bezpieczeństwo weryfikacji internetowej. Otóż niezależnie od tego, czy klient chce otworzyć konto lub stara się o kredyt stacjonarnie w oddziale banku czy na drodze online, procedura KYC gwarantuje 100% bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o dane osobowe. Weryfikacja online przebiega bardzo sprawnie i wygodnie dla klienta, a dzięki zautomatyzowanym procesom mnóstwo spraw można załatwić w zaledwie kilka minut. Jeśli tylko masz pewność, że znajdujesz się na oficjalnej stronie internetowej instytucji, a takie dane jak Twój login i hasło pozostają tylko w Twojej wiedzy i żadna osoba trzecia nie pozyskała tych poufnych danych, to możesz spokojnie, bez obaw o swoje pieniądze zakładać konta i lokaty, dokonywać przelewów czy zaciągać pożyczki. 

Dodano: 04.10.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top