Co to jest podatek CIT?

Opublikowano: 06 Lip 2023 Agnieszka Kłak 4 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Obowiązek złożenia zeznania rocznego ciąży na każdym, kto uzyskuje legalnie dochody w Polsce. Dotyczy to nie tylko osób fizycznych, ale też każdego, kto prowadzi przedsiębiorstwo. Ważna jest wiedza nie tylko o istnieniu samego obowiązku podatkowego, ale też wysokości daniny oraz podstaw prawnych opodatkowania. Dlatego dziś opowiemy sobie o podatku CIT.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jaka jest definicja CIT-u,
 • kiedy należy odprowadzać podatek CIT,
 • jak wysoki jest podatek CIT,
 • czy istnieją okoliczności, w których nie trzeba płacić CIT-u.
podatek CIT

Czym jest podatek CIT?

Skrót CIT pochodzi z języka angielskiego, a jego rozwinięcie to: Corporate Income Tax. Jest to podatek dochodowy od osób prawnych. Ta danina publiczna jest jednym z głównych źródeł finansowania Skarbu Państwa. Jak łatwo wydedukować podatek CIT będzie najogólniej obejmował różne podmioty gospodarcze, które osiągają dochody, a swoją działalność prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Przedmiot opodatkowania CIT

Przedmiotem opodatkowania CIT jest dochód przedsiębiorstwa pozyskany w ciągu trwania całego roku podatkowego. Dochód jest to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Podstawę opodatkowania oblicza się w sposób następujący:

dochód objęty podatkiem = dochód z zysków kapitałowych + dochód z pozostałych źródeł

Warto wiedzieć, że mogą zaistnieć przypadki, w których to przychód będzie przedmiotem opodatkowania.

Podatek CIT – kto musi płacić?

Przede wszystkim trzeba mocno podkreślić, że przy ustalaniu istnienia obowiązku podatkowego ważna jest rezydencja podatkowa – tzw. jakim kraju rozlicza się dany podmiot. Jeśli przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę albo zarząd na terytorium RP, wówczas odprowadza CIT od całości swoich dochodów. Natomiast jeśli podmiot nie ma swojej siedziby albo zarządu na terenie Polski, to wówczas podatkiem CIT objęty jest dochód, który jest uzyskiwany w Polsce.

Zgodnie z Ustawą o CIT podatkiem objęte są:

 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • spółki akcyjne,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • spółdzielnie,
 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne.

CIT płacą podmioty, które prowadzą pełną księgowość. Termin płatności PIT to 31 marca roku następnego po roku podatkowym – chociaż w 2023 roku termin został wydłużony do końca czerwca.

Jaka jest stawka podatku CIT?

Stawki podatku dochodowego PIT są następujące:

 • 19% podstawy opodatkowania,
 • 9% podstawy opodatkowania od dochodów innych niż zyski kapitałowe.

Stawka 9% obowiązuje w przypadku tzw. małych podatników – są to podmioty, których przychód w całym roku podatkowym nie był większy niż 2 mln euro – oraz przedsiębiorstw, które w danym roku podatkowym rozpoczęły działalność.

Czy można być zwolnionym z CIT-u?

W Ustawie wyszczególnione zostały podmioty, które nie są objęte podatkiem CIT. Będą to: Skarb Państwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Bank Polski, jednostki budżetowe, międzynarodowe podmioty gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami. Będą to także fundusze emerytalne i inwestycyjne, organizacje pożytku publicznego i spółki, prowadzące działalność w specjalnych strefach ekonomicznych, a także kościoły i związki wyznaniowe. Ponadto CIT nie obejmuje przychodów z działalności rolniczej, gospodarki leśnej, przychodów firm okrętowych i żeglugowych oraz przychodów, które zostały uzyskane wskutek działań, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Jeśli jesteś osobą fizyczną, nie prowodzącą działalności gospodarczej, to koniecznie przeczytaj ten artykuł: Co to jest podatek PIT?

Dodano: 06.07.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top