Czy można złożyć skargę na firmę windykacyjną?

Opublikowano: 06 Kwi 2023 Agnieszka Kłak 8 min. czytania

Kategoria: Poradnik windykacyjny

Problemy ze spłatą długu mogą przerodzić się w prawdziwy dramat. Konsument, który z różnych powodów nie będzie w stanie regulować należności otrzyma od swoich wierzycieli wezwanie do zapłaty. Jeśli nadal nie będzie w stanie spłacić długu, wówczas wierzyciel może skorzystać z usług firmy windykacyjnej. Zazwyczaj na tym etapie obie strony mają jeszcze pole do dyskusji i mogą się dogadać. Dodatkowym kłopotem dla dłużnika mogą być nieuczciwie działania windykatora, na które można złożyć skargę.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co leży w uprawnieniach firm windykacyjnych,
 • czy dopuszczalna jest windykacja w domu dłużnika,
 • czy windykator może wydzwaniać do dłużnika,
 • kto przyjmuje skargi na firmy windykacyjne,
 • jak napisać skargę na firmę windykacyjną,
 • o czym trzeba pamiętać, chcąc zaskarżyć działania windykatorów.
skarga na firmę windykacyjną

Co jest dozwolone w ramach prowadzenia windykacji?

Każda firma windykacyjna musi działać w ramach przysługujących jej uprawnień i jest kontrolowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podejmują działania na zlecenie wierzycieli, którzy nie uzyskali swoich należności od dłużników – windykacja nie odbywa się więc z urzędu. W rzeczywistości pracownicy firm windykacyjnych mają do dyspozycji dość ograniczone możliwości. Praktyka pokazuje, że najczęściej windykacja polega na:

 • przekazywaniu dłużnikowi informacji o wysokości długu,
 • przekazywaniu dłużnikowi informacji o wysokości odsetek,
 • wysyłaniu monitów i przypomnień o konieczności uregulowania długu,
 • przekazywaniu dłużnikowi informacji o konsekwencjach braku zapłaty.

Nieraz i nie dwa zdarza się, że konsumenci bardzo negatywnie patrzą na pracę windykatorów. Uznają ich za kogoś, kto chce im zaszkodzi. Jednakże współcześnie windykator jest zazwyczaj otwarty na rozmowę z dłużnikiem i chętnie służy pomocą w rozwiązaniu problemów ze spłatą. W niektórych sytuacjach może nawet pośredniczyć w rozmowach z wierzycielem wcielając się rolę swoistego negocjatora.

Co jest przekroczeniem praw windykatora?

Każdy dłużnik jest zobowiązany do uregulowania należności na rzecz windykatora, ale to nie znaczy, że osoba zadłużona może być traktowana jak obywatel drugiej kategorii. Dłużnik posiada swoje prawa i warto je znać. Pamiętaj o tym, że windykator nie może prowadzić takich działań wobec Ciebie jak:

 1. Wchodzenie do domu. Nachodzenie dłużnika w jego miejscu zamieszkania jest naruszeniem miru domowego. Jeśli windykator odwiedza dłużnika, to może wprawdzie wejść do środka, ale tylko na dobrowolne zaproszenie dłużnika. Również usilne próby wejścia do domu nie są dopuszczalne.
 2. Wydzwanianie do sąsiadów albo do miejsca pracy. Windykator nie ma prawa pozyskiwać informacji o dłużniku od pracodawcy albo od sąsiadów. Gdyby coś takiego miało miejsce, trzeba to niezwłocznie zgłaszać.
 3. Zbyt częste dzwonienie do dłużnika. Teoretycznie windykator ma możliwość zadzwonienia do dłużnika. Jeśli więc posiadasz dług, którego nie spłacasz, to wówczas nie zdziw się, jeśli otrzymasz jeden czy drugi telefon. Jednakże jeśli takich telefonów otrzymujesz kilkanaście czy kilkadziesiąt dziennie, wówczas jest to nękanie.
 4. Stosowanie gróźb karalnych. Firmy windykacyjne mogą informować dłużnika o konsekwencjach nie spłacania długu, ale nie wolno im grozić dłużnikowi. Warto wiedzieć, że wystarczy, aby dłużnik poczuł się zagrożony, a już można mówić o użyciu groźby karalnej.

Absolutnie niedopuszczalne jest także naruszenie nietykalności cielesnej dłużnika. Gdyby jakiś windykator poszedł tą drogą, stosując np. pobicie, to wówczas popełnia przestępstwo zagrożone wieloletnim więzieniem.

Gdzie składać skargę na firmę windykacyjną?

W przypadku, kiedy dłużnik ma uzasadnione argumenty, przemawiające za tym, że firma windykacyjna przekroczyła swoje uprawnienia, może złożyć skargę. Dobrą informacją jest fakt, że istnieje co najmniej kilka instytucji, które są powołane do rozpatrywania skarg zadłużonych konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UOKiK czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem powołanym do tego, by chronić zbiorowe interesy konsumentów przed nieuczciwymi praktykami podmiotów rynkowych. To właśnie UOKiK najczęściej rozpatruje skargi, również te, które składane są na firmy windykacyjne. Taką skargę należy przesłać pod adresem:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Jeśli UOKiK rozpatrzy skargę pozytywnie, to może nałożyć na firmę windykacyjną karę pieniężną.

Powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta

Bardzo często osobą świadczącą pomoc pierwsze kontaktu dla pokrzywdzonych dłużników jest powiatowy albo miejski rzecznik praw konsumenta. Powinien on mieć gabinet w urzędzie miasta albo starostwie powiatowym. Można udać się do niego osobiście, przynosząc skargę.

Policja

Zdążyliśmy już sobie wymienić niektóre hipotetyczne działania, które mogą grozić odpowiedzialnością karną. W takim przypadku należy udać się na policję, gdzie możemy złożyć skargę ale powinniśmy pamiętać koniecznie o wniosku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Co powinno znaleźć się w skardze?

Prawidłowo napisana skarga powinna zawierać kilka podstawowych elementów, takich jak:

 • miejscowość i data,
 • imię i nazwisko dłużnika,
 • adres i dane kontaktowe dłużnika,
 • nazwa i adres organu, do którego kierowana jest skarga,
 • nazwa i adres firmy windykacyjnej, której skarga dotyczy,
 • opis przedmiotu skargi – trzeba tu opowiedzieć o metodach stosowanych przez firmę windykacyjną, a także uzasadnić fakt, że działania windykatora przekraczają jego uprawnienia – np. można zgłosić nękanie albo wykazać, że windykator próbował dostać się do domu czy też wydzwaniał do sąsiadów lub pracodawcy,
 • opis żądania – należy wystosować prośbę o wszczęcie w sprawie postępowania wyjaśniającego,
 • miejsce na odręczny podpis dłużnika,
 • załączniki – mogą to być np. wiadomości, w których windykator stosował groźby karalne.

Taką skargę należy koniecznie wysłać pocztą, listem poleconym. Można także dodatkowo wysłać skan skargi na adres mailowy instytucji.

Gdzie znaleźć wzór skargi?

Jeśli nie czujesz się na siłach albo wciąż masz wątpliwości jak powinna wyglądać skarga na firmę windykacyjną, to możesz znaleźć wzór na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pamiętaj też o tym, że zawsze możesz uzyskać pomoc w swojej sprawie dzwoniąc na infolinię.

Dodano: 06.04.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Uprawnienia windykatora

Uprawnienia windykatora

26 Lip 2021Autor: Dagmara Konik

Kontynuujemy tematykę dotyczącą windykacji. Po uprawnieniach komornika dziś napiszemy o uprawnieniach windykatora. Tutaj również działania tego zawodu spotykają się czasami z doniesieniami medialnym w jaki to sposób zachował się windykator. Dziś, aby być bardziej świadomym uczestnikiem rynku finanso(...)

Czytaj więcej
Windykacja należności, czyli osobisty dramat dłużnika

Windykacja należności, czyli osobisty dramat dłużnika

24 Lip 2021Autor: Dagmara Konik

W tym wpisie chcemy wprowadzić Was w niewątpliwie szeroki temat, jakim jest windykacja. Oprócz definicji i podstawy prawnej, wspomnimy krótko o pochodzeniu tego pojęcia. Dla wielu ludzi zjawisko to wiąże się z osobistą tragedią. Postaramy się pokazać Wam na przykładach jak postępowanie windykacyjne (...)

Czytaj więcej
Top