Czy można zmniejszyć podatek PIT za 2023 rok?

Opublikowano: 12 Sty 2024 Agnieszka Kłak 5 min. czytania

Kategoria: Domowe finanse

Rozliczenie podatku dochodowego PIT jest czynnością, której musi dokonać każdy, kto legalnie pracuje, uzyskuje dochody, a tym samym jest podatnikiem. Również w 2024 roku musimy dokonać rozliczenia swojego podatku za rok 2023. Zawsze przy tym zagadnieniu pojawiają się pytania o możliwy zwrot nadpłaconego podatku, co niekiedy może okazać się konkretnym zasileniem naszego budżetu. Jednakże, aby móc liczyć na spory zwrot, trzeba najpierw poznać kilka skutecznych sposobów na obniżenie podatku.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czy w 2024 roku można realnie zmniejszyć podatek za 2023 rok,
 • z jakich ulg można skorzystać przy rozliczeniu PIT,
 • jakie są terminy złożenia deklaracji rocznej do US.
podatek PIT

Podatek należało realnie zmniejszyć w 2023 roku

To, ile wyniesie sumarycznie PIT w 2023 r. jest uzależnione od tego, jakie realne działania podjęliśmy w minionym roku. Istnieje bardzo wiele ulg i odliczeń, które przy deklaracji podatkowej będą przysługiwały podatnikowi. Jednakże nie każda z nich będzie przysługiwała każdemu obywatelowi. Ważne jest to, aby przypomnieć sobie, jakie wydatki i operacje finansowe poczyniliśmy w ciągu minionych 12 miesięcy, a następnie sprawdzić, czy jest to objęte ulgą tudzież odliczeniem. 

Nie należy zapominać o ulgach

Kluczowe jest to, żeby w trakcie rozliczania się z Urzędem Skarbowym nie zapomnieć o uwzględnieniu ulg, które nam się należą. PIT za 2023 r. może zostać rozliczony wraz z następującymi ulgami:

 1. Ulga termomodernizacyjna. Każdy, kto ocieplał swoją nieruchomość może uwzględnić tę ulgę w rozliczeniu za 2023 r. i zyskać całkiem spory zwrot. Pamiętaj, że kwota remontu do 53 000 zł jest odliczania od dochodu. Natomiast jeśli wydasz więcej niż wyniósł Twój roczny dochód, to wówczas ulga przechodzi na kolejne lata.
 2. Rozliczenie wraz z małżonkiem. Jest najbardziej opłacalne wtedy, kiedy jeden z małżonków nie pracuje wcale, albo pracuje, lecz zarabia bardzo mało. Wówczas ulga będzie do wykorzystania przez lepiej zarabiającego małżonka, co pozwoli uzyskać wyższy zwrot.
 3. Ulga za dobroczynność. Darowizny, które w 2023 roku zostały przekazane dla organizacji dobroczynnych, kościołów lub na edukację również skutecznie obniżą dochód podatnika, co będzie stanowiło podstawę do naliczenia ulgi.
 4. Ulga na dziecko. Jeżeli rodzice mają władzę rodzicielską, to niezależnie od tego czy pozostają w związku małżeńskim, czy też nie mogą obniżyć podatek dochodowy z racji wychowywania i utrzymywania dziecka. W przypadku rodzin wielodzietnych ulga może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
 5. Rozliczenie honorowych krwiodawców. Jeśli jesteś honorowym krwiodawcą, to skorzystać z tej właśnie ulgi. Za każdy 1 litr oddanej krwi możesz odliczyć 130 zł.
 6. Ulga na internet. Każdy kto skorzysta z tej ulgi może może odliczyć nawet do 760 zł w skali roku. Z ulgi można korzystać przez 2 następujące po sobie lata podatkowe, ale w kolejnych latach ulga już nie przysługuje. 
 7. Ulga rehabilitacyjna. Pacjent, który płacił za turnusy rehabilitacyjne oraz zabiegi ma prawo odliczyć to od podatku. Ulgę stosuje się również w odniesieniu do wszystkich czynności, które dążą do przeprowadzenia rehabilitacji - np. dojazdy. 

Jak widać dla każdego może się znaleźć jakaś ulga. Im więcej ulg będzie Ci przysługiwać, tym korzystniej wypadnie dla Ciebie rozliczenie podatkowe. 

Czy wpłaty na emeryturę zmniejszają PIT?

Mowa jest tutaj o wpłatach na konta IKE i IKZE - Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. W przypadku IKE zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przysługuje osobom po 60 roku życia i tylko w momencie wypłaty środków. Natomiast w IKZE można odliczyć podatek od wpłat, które miały miejsce w 2023 roku. Osoby fizyczne mogą zyskać nawet 2663 zł, natomiast samozatrudnieni nawet 3994 zł.

Do kiedy trzeba rozliczyć podatek dochodowy za 2023 rok?

Obowiązują dwa terminy składania rozliczeń rocznych do Urzędu Skarbowego:

 • 28 lutego 2024 r. - dotyczy: PIT-16, PIT-16A,
 • 30 kwietnia 2024 r. - dotyczy: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Jeżeli przekroczysz ww. terminy, to wówczas US będzie od Ciebie żądał zapłaty odsetek za zwłokę. 

Dodano: 12.01.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top