IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

Opublikowano: 07 Wrz 2022 Agnieszka Kłak 6 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Indywidualne Konta Emerytalne to powszechnie znany sposób na oszczędzanie na swoją przyszłość. Jednakże skąd się wzięły IKE i czy każdy może z nich skorzystać? Wszelkie informacje i podstawy prawne dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jednakże, jak to często bywa w takich przypadkach nie jest to opisane językiem, który będzie od razu zrozumiały dla osoby nie zajmującej się na co dzień tego typu aspektami. Dlatego też przedstawiamy IKE w prosty i klarowny sposób.

Z tego artykułu dowiesz się:

IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

Czym jest IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne jest to produkt emerytalny, który zaliczany jest do tzw. III filaru zabezpieczenia emerytalnego. Założenie tego konta jest w pełni dobrowolna, a IKE prowadzone są przez uprawnione do tego instytucje. Każda osoba może posiadać tylko jedno IKE. Prowadząc IKE dokonujemy wpłat na to konto, a gdy przechodzimy na emeryturę możemy wypłacić te pieniądze, które dodatkowo przez lata zostały pomnożone.

Kto może założyć sobie IKE?

Generalnie rzecz biorąc IKE może założyć sobie każdy. Minimalny dopuszczalny wiek osoby, która zostanie posiadaczem IKE wynosi 16 lat. Jednakże, w przypadku osób niepełnoletnich warunkiem dokonywania wpłat jest posiadanie umowy o pracę i wpłacanie środków właśnie z dochodów z tego tytułu.

Ile pieniędzy można wpłacać na IKE?

Obowiązuje roczny limit wpłat na IKE. W 2022 roku wynosi on 17 766 zł. Dlaczego akurat tyle? Otóż wartość ta się zmienia, ponieważ limit jest uzależniony od średniego miesięcznego wynagrodzenia. Stanowi on 300% przeciętnej pensji. Dlatego też, przykładowo w 2021 roku mogliśmy maksymalnie wpłacać na IKE 15 777 zł.

Brak podatku – największy atut IKE

Największym plusem IKE jest to, że produkt ten nie jest obciążony podatkiem od zysków kapitałowych. Podatek ten obowiązuje wówczas, gdy ktoś zarabia na lokatach, depozytach bankowych, papierach wartościowych czy obligacjach. Wówczas musi zapłacić 19% od swoich dochodów kapitałowych, ale w przypadku IKE nie ma takich obciążeń.

Na IKE możesz sporo zyskać

Kolejną zaletą IKE jest to, że możesz inwestować zgromadzone tam środki. Dzięki czemu dodatkowo pomnożysz swój kapitał. To, ile ostatecznie zyskać będzie zależało od uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, który sobie wcześniej określisz. Pamiętaj jednak, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Nie odzyskasz środków z IKE, które stracisz w wyniku nieudanej inwestycji.

IKE – gdzie założyć?

IKE może być prowadzone przez:

  • instytucje bankowe,
  • dobrowolne fundusze emerytalne,
  • fundusze inwestycyjne,
  • domy maklerskie,
  • zakłady ubezpieczeniowe.

Przy tych ostatnich podmiotach warto dodać, że niekiedy zapewniają one wypłatę dodatkowych środków członkom rodziny osoby prowadzącej IKE na wypadek jej śmierci. Więcej na temat za każdym razem zawierają ogólne warunki ubezpieczenia, które znajdują się w umowie o prowadzenie konta IKE.

W przypadku funduszy inwestycyjnych możemy tu mówić tylko o takich podmiotach jak otwarty fundusz inwestycyjny bądź specjalistyczny fundusz inwestycyjny.

Wypłata środków z IKE

Według ogólnej zasady wypłata pieniędzy z IKE wymaga ukończenia przez właściciela 60 roku życia oraz nabycia przez niego uprawnień emerytalnych. Jeżeli ktoś chce wypłacić środki z IKE wcześniej, to wówczas będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych, ale jest jeden wyjątek. Mianowicie, jeżeli właściciel ukończy 55 lat i nabędzie uprawnienia emerytalne wówczas będzie mógł wypłacić pieniądze bez podatku.

Różnice między IKE a IKZE

Oprócz IKE istnieje także Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, w skrócie IKZE. Niekiedy te dwa produkty są ze sobą mylone. Dlatego też poniżej wyszczególniliśmy kilka najbardziej istotnych różnic między tymi kontami:

  1. Rozliczanie wpłat w formie PIT. IKE ma to do siebie, że nie możemy odliczyć wpłat dokonywanych na konto od podatku dochodowego. Natomiast w przypadku IKZE, jeżeli uwzględnimy to w PIT-cie to na pewno odzyskamy część środków z wpłat przy rozliczeniu rocznym.
  2. Limity wpłat. Na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego obowiązują niższe limity wpłat rocznych, a mianowicie 7106,40 zł oraz 10 659,60 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
  3. Podatek zryczałtowany. Przy wypłacie pieniędzy z IKZE będziemy musieli zapłacić 10% podatku zryczałtowanego. Nie obowiązuje on przy IKE.
  4. Wiek, uprawniający do wypłaty. W przypadku IKZE jest nieco wyższy, gdyż wynosi 65 lat.
  5. Wcześniejsza wypłata środków. Jeśli zdecydujemy się na wcześniejszą wypłatę środków, to w przypadku IKE możemy wypłacić tylko część kapitału, natomiast z IKZE musimy od razu wypłacić całość kapitału.

Gwoli ścisłości musimy powiedzieć, że można posiadać zarówno konto IKE jak i konto IKZE. Jest to rozwiązanie korzystne szczególnie dla tych, którzy chcąc wpłacać więcej na rzecz swojego zabezpieczenia emerytalnego niż pozwalają obowiązujące na obu kontach limity.

Dodano: 12.07.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top