Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Opublikowano: 04 Sty 2023 Agnieszka Kłak 5 min. czytania

Kategoria: Blog bankowy

Każdy, kto prowadzi własną działalność gospodarczą musi brać pod uwagę wszystkie aktywa i pasywa w ramach swojego przedsiębiorstwa. Właściciele firm niejednokrotnie potwierdzają, że do produkcji towarów bądź świadczenia usług na rynku potrzebne jest finansowanie ze zobowiązań. W związku z tym, że zawsze może pojawić się znacząca potrzeba finansowa warto na bieżąco analizować firmowy kapitał. Przy takiej analizie niezbędny jest m.in. wskaźnik ogólnego zadłużenia.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • skąd się wziął wskaźnik ogólnego zadłużenia,
  • w jakich okolicznościach należy stosować ten wskaźnik,
  • jak wartość wskaźnika ma się do zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.
Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Wskaźnik zadłużenia ogólnego etymologicznie nazywa się debt ratio – z języka angielskiego. Miara ta służy analizie kapitałowej struktury przedsiębiorstwa. Pozwala określić liczbowo udział kapitału obcego w całym kapitale firmy. Tak określony stosunek kapitału obcego jest wyznacznikiem stopnia samodzielności finansowej przedsiębiorstwa oraz pozwala określić stopień wypłacalności firmy. Warto wiedzieć, że oprócz tego parametru w analizie finansowej podmiotu gospodarczego stosuje się także inne miary, chociażby wskaźnik zadłużenia kapitału własnego czy wskaźnik zadłużenia długoterminowego.

Po co stosuje się wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Jeżeli mamy firmę, to w każdej chwili może pojawić się potrzeba zaciągnięcia zobowiązania. Wskaźnik ogólnego zadłużenia pozwoli ocenić, czy dane przedsiębiorstwo będzie wypłacalnym i wiarygodnym klientem. Wszystko będzie zależało od oceny zadłużenia. Chcemy wówczas uzyskać odpowiedź na pytania: w jakim stopniu środki z tytułu zobowiązania będą finansowały aktywa, w jakim stopniu zyski operacyjne przyczynią się do obsługi długu.

Jak obliczyć wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Parametr ten jest obliczany na podstawie wzoru:

wskaźnik ogólnego zadłużenia = ogólna wartość zobowiązań / ogólna wartość aktywów

Jak można się domyślić dla dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa wskaźnik ten będzie miał wartość ułamkową. Przykładowo, jeśli ktoś ma firmę, gdzie ogólna wartość aktywów wynosi 100 000 zł, natomiast wartość zobowiązań 53 400 zł, to w przybliżeniu wskaźnik wyniesie 0,53.

Od czego zależy optymalna struktura finansowania?

Warto wiedzieć, że choć wskaźnik ogólnego zadłużenia może nam dużo mówić o kondycji finansowej przedsiębiorstwa, to w swojej konkretnej wartości nie oznacza optymalnej struktury finansowania. Ta bowiem będzie także zależna od rentowności ekonomicznej firmy, generowanej stopy zwrotu czy kosztu pozyskania kapitału. Jest więc to zagadnienie bardziej złożone, które wymaga dodatkowej analizy.

Jak interpretować wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Niski poziom wskaźnika świadczy o małym udziale kapitału obcego w finansach firmy. Oznacza to, że takie przedsiębiorstwo może mieć bardzo wysoką zdolność kredytową i będzie bardziej wiarygodnym klientem w oczach banku. Odwrotnie w przypadku wysokiego wskaźnika. Większe zadłużenie przedsiębiorstwa to z punktu widzenia kredytodawcy nadmierne ryzyko kredytowe. Przyjęło się, że wskaźnik oscylujący już w okolicach 0,5 mówi o bardzo dobrej zdolności kredytowej. Natomiast im bliżej 1 tym firma jest mniej wypłacalna.

Przykładowo, jeśli Pan Andrzej posiada firmę, która ma 200 000 zł aktywów, a poziom zadłużenia jest na poziomie 102 200 zł, to wówczas wskaźnik wyniesie w przybliżeniu 0,51, co jest bardzo dobre dla firmy Pana Andrzeja. Z kolei Pani Felicja prowadzi przedsiębiorstwo, gdzie aktywa to 500 000 zł, natomiast zadłużenie to 341 800 zł. Wówczas wskaźnik to ok. 0,67 – i już przy tej wartości Pani Felicja może mieć problem z zaciągnięciem kolejnego zobowiązania.

Czy można poprawić strukturę finansową firmy?

Przyjęty punkt odniesienia według wskaźnika może mieć decydujący wpływ na decyzję kredytową. A zatem co, jeśli jego wartość przykładowo przekroczy 0,67? Wtedy warto dokładnie przeanalizować jak można zmniejszyć stosunek zobowiązań do aktywów, aby nastąpił spadek ryzyka finansowego kredytodawców. Nie ma tutaj jednej, złotej rady. Czasem jest tak, że po prostu wystarczy spodziewać się rychłych zysków z już rozpoczętych inwestycji. W innych przypadkach – np. w czasie niesprzyjającej sytuacji gospodarczej w kraju – należy przeczekać kryzys, ewentualnie sprawdzać, czy zaistniały państwowe formy pomocy dla zadłużonych przedsiębiorców.

Zaktualizowano: 04.01.2023

Dodano: 19.12.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top