Jak wziąć kredyt dla firm?

Opublikowano: 08 Gru 2021 Sylwia Chrószcz 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Przekonamy się jakie przygotowania trzeba poczynić przed przystąpieniem do kredytu firmowego, jakie dokumenty przygotować i na co się nastawić. Odpowiemy na pytanie: ile bank będzie rozpatrywał nasz wniosek. Zobaczymy jak to wygląda w przypadku kredytu gotówkowego, hipotecznego i inwestycyjnego.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakie dokumenty będą potrzebne do kredytu firmowego, 
 • na co możemy przeznaczyć kredyt inwestycyjny, 
 • jakie są następne kroki po złożeniu wniosku kredytowego. 
Kredyt dla firm jak wziąć

Kredyt gotówkowy dla firmy 

Kredyt gotówkowy przedsiębiorca może wykorzystać na dowolny cel. Pieniądze można przeznaczyć na przykład na zakup maszyn i urządzeń, remont nieruchomości, które są siedzibami firmy albo pomieszczeniami, w których pracują osoby zatrudnione w firmie. Właściciel może też uregulować część zobowiązań albo kupić samochód, niezbędny do funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Osoby, prowadzące działalność gospodarczą będą szczegółowo weryfikowane przez banki. Po pierwsze przedsiębiorca musi dokładnie sprawdzić, czy nie zalega z płatnościami względem ZUS-u i Urzędu Skarbowego, a gdyby jakaś zaległość wystąpiła niedawno, powinien ją czym prędzej uregulować. Po drugie przedsiębiorca musi przygotować swoje rozliczenia podatkowe. Najczęściej z ostatniego roku, ale może zdarzyć się tak, że bank, będzie chciał zobaczyć rozliczenie z jeszcze wcześniejszych okresów. Konieczne jest również przedstawienie dokumentacji finansowej z okresu bieżącego. Po trzecie, kredytobiorca powinien zdawać sobie sprawę, że wysokość jego aktualnych zobowiązań wpłynie na decyzję banku. Jeżeli to możliwe, najbardziej się opłaca przystąpić do kredytu wtedy, kiedy na przedsiębiorcy ciążą jak najmniejsze zobowiązania. Po czwarte bank sprawdzi na co właściciel przeznaczał pieniądze i zsumuje te wydatki, włącznie z tymi zainwestowanymi w działalność gospodarczą.

Tak więc, przystępując do kredytu gotówkowego, trzeba przygotować następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o niezaleganiu płatnościami w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym;
 •  poświadczenie, że firma figuruje w ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej
 • dokumenty finansowe zależne od formy rozliczania się z urzędem skarbowym np. książkę przychodów i rozchodów, wyciąg z konta bankowego; deklarację rozliczenia podatkowego.

Kredyt hipoteczny dla firmy 

Jeżeli chcemy wziąć kredyt, zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, musimy najpierw pamiętać o kilku kwestiach. Firma musi działać na rynku co najmniej 12 miesięcy. Przedsiębiorca bez wkładu własnego nie ma praktycznie szans na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Trzeba zadbać o wkład własny, który niekoniecznie musi być gotówką, na przykład mogą to być obligacje czy papiery wartościowe albo już poniesione nakłady na tę inwestycję. Wkład własny w przypadku kredytów firmowych wynosi zazwyczaj od 20% do 30% wartości nieruchomości.

Zestaw dokumentów, które będziemy załączać do wniosku różni się w zależności od tego kto jest właścicielem przedsiębiorstwa. Zawsze jednak konieczne będzie przedstawienie dokumentów dochodowych oraz dotyczących finansowanej nieruchomości. I tak, jeśli jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą to musi przygotować:

 • potwierdzenie, że firma figuruje w rejestrze CEIDG;
 • pisemną zgodę współmałżonka albo intercyzę;
 • umowę spółki, co dotyczy tylko spółek;
 • wspólnicy spółek jawnych, partnerskich i komandytowych powinni przygotować odpis z KRS-u, zgodę wspólników i współmałżonków na zawarcie umowy kredytowej lub intercyzę;
 • przy spółce prawa handlowego trzeba zadbać o odpis z KRS-u, uchwałę o zaciągnięciu kredytu oraz umowę lub status spółki. 

Kredyt inwestycyjny dla firmy 

I wreszcie przyszedł czas na kredyt inwestycyjny. Pieniądze z tego rodzaju pożyczki właściciel firmy może przeznaczyć wyłącznie na cel inwestycyjny i nie na żaden inny. Przed przystąpieniem do składania wniosku trzeba bardzo dokładnie rozpisać swój biznesplan. Jeśli kredytodawca nie będzie przekonany o tym, że pieniądze z kredytu zostaną dobrze zainwestowane, nie udzieli pożyczki. Trzeba też oszacować, jakich przychodów spodziewamy się w przyszłości. Nie wolno też zapomnieć o pokazaniu dokumentów, potwierdzających sumę przychodów, które firma aktualnie osiąga oraz o zabezpieczeniu kredytu, jeśli dotyczy. Warto w tym miejscu dodać, że jeśli przedsiębiorca poniósł ostatnio jakieś straty, które nie wiązały się z inwestycjami część banków może to potraktować jako przesłankę do nieudzielania kredytu.

Jakie dokumenty będą tutaj wymagane? W zależności od tego, kto jest właścicielem firmy, dokumentacja będzie wyglądać podobnie, jak w przypadku kredytu hipotecznego. Konieczny będzie też wspomniany już wcześniej biznesplan.

Co się dzieje po złożeniu wniosku?

Bank ocenia naszą zdolność kredytową. Następnie ustala, w jakim stopniu jesteśmy wiarygodni jako kredytobiorcy. Aż wreszcie oblicza ryzyko kredytowe. Jeśli na każdym z tych etapów kredytobiorca wypadł korzystnie, bank wyda pozytywną decyzję o przyznaniu kredytu. Jeżeli przygotowujecie się do wzięcia kredytu firmowego, a nie jesteście pewni, jaki rodzaj produktu jest dla Was odpowiedni i jak wyglądają poszczególne oferty, koniecznie sprawdźcie na wnioskomat.com. A jeśli chcecie porozmawiać osobiście, możemy wskazać Wam agenta kredytowego, który pomoże w  przejściu przez cały proces kredytowania dla firm.

Tagi: kredyty dla przedsiębiorców

Dodano: 08.12.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top