Ile kosztuje doradca kredytowy?

Opublikowano: 15 Lut 2022 Sylwia Chrószcz 10 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Osoby, które zastanawiają się nad wzięciem kredytu siłą rzeczy natrafiają na cały szereg kwestii istotnych zarówno z punktu widzenia kredytobiorcy jak i kredytodawcy. Widząc takie pojęcia, jak: scoring, współczynnik LTV, ocena zdolności kredytowej nie każdy od razu wie o co chodzi. Pomoc doradcy kredytowego w takim wypadku może okazać się niezbędna. Klient może sobie wówczas zadać pytanie: „ile trzeba zapłacić za te usługi?”. Odpowiadamy ile kosztuje doradca kredytowy i w jaki sposób doradcy kredytowi zarabiają na życie?

Z tego artykułu dowiesz się:

Doradca kredytowy ile kosztuje

Kim jest doradca kredytowy?

Warto przyjrzeć się kilku definicjom, gdyż często  można spotkać się z utożsamieniem różnych od siebie pojęć. Te pomyłki są dość powszechne i mogą wynikać, m.in. z podobieństwa w brzmieniu nazw. Jednakże, o ile jest to w pełni zrozumiałe, że spotykając się po raz pierwszy z nowymi pojęciami można je mylić, o tyle zrozumienie różnic jest bardzo istotne.

Doradca kredytowy czy też doradca finansowy to nie jest to samo co pośrednik finansowy. Przez pośrednika finansowego prawo unijne rozumie instytucję finansową, które umożliwiają:

 • lokowanie nadwyżek pieniężnych podmiotom, które te nadwyżki posiadają,
 • zaciąganie pożyczek pieniężnych podmiotom, które tych pożyczek potrzebują.

Pośrednikami finansowymi będą więc:

 • banki,
 • fundusze,
 • fundusze inwestycji private equality,
 • fundusze funduszy,
 • fundusze inwestycji publicznych,
 • towarzystwa gwarancyjne,
 • instytucje mikrofinansowe.

Podstawą prawną jest tutaj Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku.

Doradca finansowy jest to natomiast zawód, wykonywany przez profesjonalistów, którzy pracują w ramach pośrednictwa finansowego, to znaczy są łącznikami na linii między instytucją finansową (np. bankiem czy firmą pożczykową) a klientem. Doradca finansowy jest jednak pojęciem dość ogólnym. Sugeruje, że agent może doradzać klientowi zakup różnych produktów finansowych, np. zarówno lokat jak i kredytów.

Doradca kredytowy to z kolei taki doradca finansowy, który specjalizuje się w doradzaniu klientom na temat kredytów i pożyczek, jakie oni chcą zaciągnąć. Jego zadaniem jest znalezienie jak najlepszej oferty dostosowanej do indywidualnej potrzeby danego klienta.

Doradca inwestycyjny to pojęcie różne od doradcy finansowego i doradcy kredytowego. Doradca inwestycyjny jest zawodem ze specjalną ochroną prawną. Tutaj agenci muszą zdać odpowiedni egzamin. W Polsce zawód ten jest mniej powszechny niż doradca kredytowy i dociera do znacznie węższej grupy klientów.

Jaka jest podstawa prawna działania doradcy finansowego?

Zawód doradcy finansowego został prawnie zakwalifikowany do tzw. prac biurowych dopiero 1 stycznia 2015 roku. Stało się tak w wyniku wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1145). Wymagania do pracowników należącej do grupy, w której znajdują się doradcy finansowi są następujące:

 • posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, 
 • wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia w celu wyszukiwania i przechowywania informacji, 
 • umiejętność obliczania danych liczbowych i finansowych, 
 • spełnianie obowiązków wobec klientów, zwłaszcza obowiązków dotyczących operacji finansowych. 

Na czym zarabia doradca kredytowy?

Wielu klientów mogłoby pomyśleć, że za skorzystanie z usług doradcy kredytowego muszą zapłacić i to w dodatku bajońskie sumy. Nic bardziej mylnego. Doradca kredytowy zarabia w ten sposób, że najpierw zawiera umowę współpracy bepośrednio z daną instytucją finansową albo brokerem rynku finansowego, a następnie pozyskuje klientów.  W zamian za to bank ustala prowizję, którą będzie wypłacał doradcy za każdą podpisaną z klientem umową kredytową, czy to bezpośrednio do doradcy czy za pośrednictwem brokera. Co ważne: ta prowizja w żaden sposób nie obciąża dodatkowo portfela kredytobiorcy.

Prowizję dla doradcy kredytowego bank oblicza biorąc pod uwagę całą kwotę danego produktu finansowego, sprzedanego nabywcy dzięki pracy doradcy. Wysokość wynagrodzenia będzie się różnić w zależności od rodzaju kredytu. Można oszacować spodziewane zarobki doradcy kredytowego na konkretnych przykładach:

 • kredyt hipoteczny – jeżeli kwota wyniosła 300 000 zł, a bank wynagradza doradcę w wysokości 1,5% kwoty kredytu hipotecznego to doradca zarobi 4 500 zł,
 • kredyt gotówkowy – jeżeli kwota wyniosła 50 000 zł, a bank wynagradza doradcę w wysokości 3,00% kwoty kredytu gotówkowego, doradca otrzyma 1 500 zł, 
 • karta kredytowa – jeżeli limit na niej wynosi 3 000 zł, a bank ustalił prowizję na poziomie 2,2%, to doradca zarobi wówczas 66 złotych

Tak więc klient nie musi się wcale przejmować dodatkowymi kosztami, związanymi ze skorzystaniem z usług doradcy finansowego. Dochód doradcy kredytowego jest bezpośrednio uzależniony od poziomu jego sprzedaży.

Jak pracuje rzetelny doradca kredytowy?

W zawodzie doradcy kredytowego kluczowe jest kilka cech charakteru. Ekspert finansowy oprócz umiejętności sprzedażowych powinien potrafić badać indywidualne potrzeby finansowe klientów wykazując się przy tym zrozumieniem i zachowaniem poufności wszelkich informacji, jakie otrzyma podczas spotkania. Dobrego doradcę kredytowego poznamy po tym, że posiada wiedzę z zakresu bankowości, a także niezbędnej dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o produkt finansowy.

Pracę rzetelnego doradcy kredytowego można poznać po tym, że:

 • przeprowadza z klientem profesjonalny i wyczerpujący wywiad;
 • na podstawie przeprowadzonego wywiadu rozpoznaje oraz nazywa potrzeby finansowe klienta;
 • weryfikuje potrzeby finansowe klienta wobec realnych możliwości zaciągnięcia kredytu (np. czy wysokość zarobków klienta pozwoli mu na wzięcie drogiego kredytu);
 • poznaje możliwości finansowe klienta;
 • konkretyzuje cel kredytu;
 • dopasowuje możliwości finansowe klienta do realnych możliwości zaciągnięcia kredytu;
 • porusza się i orientuje w ofertach różnych banków;
 • dopasowuje odpowiednią ofertę kredytową do potrzeb finansowych klienta;
 • informuje klienta o tym, jaki zestaw dokumentów przygotować;
 • doradza klientowi w jaki sposób można zwiększyć swoją zdolność kredytową oraz sprawiać wrażenie bardziej wiarygodnego kredytobiorcy w oczach banku;
 • udziela wszelkich informacji w kwestii wyboru kredytu np. kredytu hipotecznego.

To bardzo dużo, co przy zerowym obciążeniu portfela klienta jest bardzo atrakcyjną usługą. Korzyści w postaci zaciągnięcia najbardziej odpowiedniego dla nas kredytu są po prostu jak najbardziej opłacalne.

Jak wybrać najlepszego doradcę kredytowego?

Zrozumiałe jest, że klienci, którzy usłyszeli historie o nierzetelnych i nieprofesjonalnych doradcach obawiają się skorzystania z tego typu usług. Dlatego też warto wiedzieć, co zrobić aby trafić na profesjonalistę. Aby znaleźć dobrego doradcę kredytowego należy:

 • wyszukać rekomendacji poprzednich klientów danego doradcy np. w postaci wpisów na portalach internetowych;
 • dowiedzieć się z jakimi instytucjami współpracuje doradca;
 • ocenić, czy doradca tłumaczy mu rzeczy w sposób przystępny i zrozumiały;
 • dowiedzieć się jakie doświadczenie zawodowe posiada doradca;
 • uzyskać od zadowolonych klientów kontakt do konkretnego doradcy;
 • zwrócić uwagę, czy doradca dokładnie przeprowadza wywiad i czy zależy mu na dobrym poznaniu możliwości finansowych klienta.

Należy przy tym pamiętać, że doradca finansowy doradza klientowi. Nie jest on pełnomocnikiem kredytobiorcy, nie może w jego imieniu występować przed bankiem ani w żaden sposób reprezentować klienta np. podpisywać w jego imieniu umów kredytowych.

Skorzystanie z usług profesjonalnego, rzetelnego doradcy kredytowego jest jak najbardziej opłacalne. Warto pamiętać, że spłacanie kredytów, zwłaszcza tych kosztownych albo hipotecznych będzie trwało latami. Podjęcie nie do końca odpowiedniej decyzji odbije się na kredytobiorcy na cały tak długi czas. Wydaje się zatem racjonalne poprosić doradcę o pomoc, zwłaszcza, że wtedy klient zyskuje nie tylko pewność co do słuszności wyboru danej oferty, ale również poczucie własnego bezpieczeństwa finansowego.

Tagi: doradca kredytowy

Dodano: 15.02.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top