Jak wygląda polski kredytobiorca? Raport KRD

Opublikowano: 14 Lip 2021 Dagmara Konik 10 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Młody, pracujący człowiek, posiadający co najmniej wykształcenie średnie. Zarabiający stosunkowo nieduże pieniądze. Świadomy obowiązku spłaty zobowiązań w dłuższej perspektywie czasowej. Ufający tym instytucjom finansowym, które sprawdzają swoich klientów przed udzieleniem kredytu lub pożyczki. Taki profil kredytobiorcy wyłania się z badania firmy IMAS International przeprowadzonego dla Krajowego Rejestru Długów (KRD).

Jak wygląda polski kredytobiorca? Raport KRD

W jakim wieku są kredytobiorcy?

Zazwyczaj są to osoby stosunkowe młode, które jeszcze nie ukończyły 44 roku życia, ale mają nie mniej niż 25 lat. Natomiast przedział wiekowy, gdzie jest najmniej osób posiadających kredyty bądź pożyczki to 18-24 lata. Takie zestawienie nie dziwi. Osoby bardzo młode, dopiero wkraczające w dorosłe życie czasami nie pracują, jeszcze się uczą lub studiują, a jeśli już samodzielnie zarabiają to ich staż pracy jest dość krótki. W grę wchodzi tu jeszcze rodzaj umów na jakich są zatrudniane. Rzutuje to negatywnie na ich zdolność kredytową. Osoby nieco starsze, które dłużej funkcjonują na rynku pracy a wciąż są młode mają większe szanse na otrzymanie kredytu lub pożyczki. Tak więc statystycznego polskiego kredytobiorcę można wyobrazić sobie jako 30-35-letniego mężczyznę lub kobietę.

Czy kredytobiorcy pracują zawodowo i czy są wykształceni?

W przeważającej części tak, bo według badania zatrudnieni to 63% wszystkich kredytobiorców. 12,2 % to ci, którzy prowadzą gospodarstwo domowe albo są bezrobotni. Emeryci i renciści stanowią blisko 1/5 osób zadłużonych. Wpływ na takie rozłożenie procentowe ma tutaj również to, jak banki i firmy pożyczkowe patrzą na potencjalnego klienta pod kątem wypłacalności.

Kwestia pracy zarobkowej to jedno, a jak kredytobiorcy wyglądają według wykształcenia? KRD podaje, że:

 • kredytobiorcy z wykształceniem zawodowym stanowią 37%,
 • z wykształceniem średnim – 38,5%,
 • z wykształceniem wyższym – blisko 20%.

Jak wygląda sytuacja mieszkaniowa kredytobiorców?

Chodzi tutaj nie o stan nieruchomości, którą zamieszkuje kredytobiorca, ale o to, z kim dzieli on swoje cztery kąty. Według tego, kto mieszka z kredytobiorcą dane wyglądają następująco:

 • 9% mieszka samotnie,
 • 74% mieszka ze współmałżonkiem/partnerem,
 • 50% mieszka ze swoimi dziećmi i/lub ze współmałżonkiem/partnerem,
 • 17% mieszka ze rodzicami.

Przewaga osób, które mieszkają tylko ze swoim życiowym partnerem lub z partnerem i z dziećmi jest logiczna. Młode pary oraz rodziny zwykle mają większe potrzeby kredytowe, a banki chętniej udzielają pożyczek np. pracującym małżeństwom. Można spokojnie założyć, że portret polskiego kredytobiorcy to dwoje żyjących ze sobą, młodych, pracujących ludzi.

Na co Polacy przeznaczają pieniądze z kredytów i pożyczek?

Badanie obejmowało nie tylko respondentów, którzy mieli jedno zobowiązanie, zatem wśród tych osób znalazły się też takie, które wzięły kilka pożyczek czy kredytów na różne cele. Polacy przeznaczali pieniądze z kredytów i pożyczek:

Jaki rodzaj pożyczek zaciągają Polacy i kto jest ich kredytodawcą?

Najczęściej Polacy zaciągają swoje zobowiązania w bankach. Jak podaje KRD banki stanowią 83% ogółu wszystkich wierzycieli. Jeżeli chodzi o rodzaje udzielanych kredytów to:

 • 37,8% kredytobiorców posiada kredyt ratalny,
 • 48% z nich – kredyt gotówkowy,
 • 23,5% jest właścicielami karty kredytowej

Płynie stąd wniosek, że polski kredytobiorca najchętniej sięga po kredyt gotówkowy. Ten rodzaj pożyczki pozwala na zaspokojenie bieżących potrzeb, a zatem widać, że wśród młodych Polaków potrzeby te pojawiają się na bieżąco.

Jak wyglądają dochody kredytobiorców?

Profil pracującego kredytobiorcy to jedno, ale nie wolno zapominać, że może on różnie zarabiać. Mowa tu nie tylko o indywidualnych dochodach, ale też środkach, które przypadają na gospodarstwo domowe, w którym mieszka dłużnik. Respondenci w większości podawali, że zarabiają w przedziale od 1 500 do 3 000 zł – tak powiedziało 55,5% z nich. Znalazły się też takie osoby, które twierdziły, że ich pensja wynosi mniej niż 1 500 zł. Dotyczy to 22% badanych. Pozostali kredytobiorcy otrzymują pensję powyżej 3 000 złotych. Jeśli zaś chodzi o dochody całego gospodarstwa domowego, to najwięcej, bo aż 58% badanych deklaruje, że nie są one większe niż 5 000 zł miesięcznie. Natomiast 21% podaje, że w ich przypadku są to kwoty w przedziale 5 000 – 7 500 złotych. Wszystkie powyższe sumy zostały wyrażone w wartości netto.

Czy Polacy są świadomymi kredytobiorcami?

Okazuje się, że w przeważającej większości tak. 77%, tyle badanych twierdzi, że przed podjęciem decyzji o wzięciu kredytu albo pożyczki zastanawiają się nad swoimi możliwościami kredytowymi. Planują, czy będą w stanie płacić zobowiązania w określonej perspektywie czasowej. Dokonują obliczeń swoich zarobków względem wysokości przyszłej należności banku lub firmy pożyczkowej. Tak duża liczba świadomych kredytobiorców może cieszyć, ale jest jeden mankament.

Jak się bowiem okazuje, 14% powiedziało, że to, czy dokładnie planują czekającą ich spłatę kredytu zależy od aktualnych okoliczności. Czasem faktycznie decydują się na dokładną analizę swojej sytuacji finansowej przed zaciągnięciem zobowiązań, ale niekiedy w ogóle nie biorą tego pod uwagę.

Co może wydawać się zadziwiające, 9% w ogóle nie czyni żadnych merytorycznych przygotowań pod kątem finansowym przed wzięciem kredytu. Oznacza to, że co jedenasty zadłużony nie jest świadomy swojej sytuacji na rynku kredytowym. Jeśli mówimy o tysiącu respondentów ta liczba może nie wydawać się wielka, ale jeśli przeliczymy to na miliony zadłużonych Polaków, wówczas zobaczymy bardzo liczną grupę nieświadomych kredytobiorców.

Jak można się dowiedzieć z raportu, 68% nie darzy zaufaniem tych instytucji finansowych, które nie weryfikują ani zdolności kredytowej klienta, ani tego, czy nie figuruje on w rejestrach długów. Jednakże blisko 16% twierdzi, że zaciągnęłoby zobowiązanie u takiego kredytodawcy, a 15% nie ma zadania na ten temat.

Portret kredytobiorcy

Pomimo tego, że wciąż w Polsce jest pewna grupa osób, które są nieświadomymi kredytobiorcami, większość z nas zdaje sobie sprawę z konsekwencji zaciągnięcia zobowiązania i oblicza swoje możliwości.

Na podstawie tych oraz pozostałych danych, przytoczonych wcześniej można stworzyć pewien ogólny obraz polskiego kredytobiorcy. Najczęściej są nim:

 • młoda para bądź małżeństwo między 25 a 44 rokiem życia z dziećmi lub bez,
 • osoby aktywnie zawodowo, zarabiający od 1 500 do 3 000 netto miesięcznie,
 • absolwenci szkół średnich,
 • osoby spłacające raty za sprzęt RTV/AGD, kupujący lub remontujący swoją nieruchomość,
 • klienci, posiadający kredyt gotówkowy,
 • klienci, planujący swoje możliwości spłaty zobowiązania,
 • osoby ufające instytucjom finansowym, które sprawdzają swoich klientów.

Z tego, co podaje KRD wyłania się obraz zadłużonego Polaka. Na koniec warto dodać, że według badania IMAS obecnie 54% Polaków posiada co najmniej jedno zobowiązanie do spłaty. Dane procentowe rozkładają się różnie w społeczeństwie, mówiąc dużo o kredytobiorcach, a także pozwalając na wyciągniecie odpowiednich wniosków na przyszłość.

Tagi: krdraport krdzdolność kredytowakredyt

Zaktualizowano: 15.09.2021

Dodano: 14.07.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top