Kiedy można usunąć WIBOR z umowy kredytowej? Jakie są na to szanse?

Opublikowano: 12 Maj 2024 Agnieszka Kłak 5 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Wskaźnik WIBOR, który służy do ustalania wysokości oprocentowania kredytów, a który można sprawdzić na stronie GPW Benchmark S.A jest bardzo ważny dla każdego klienta. Po przełomowym wyroku katowickiego sądu coraz więcej klientów zaczęło pozywać banki o wykreślenie WIBOR-u z umowy o kredyt hipoteczny. Kryje za tym realna korzyść dla klienta, jednak pozbycie się WIBOR-u z umowy kredytowej w praktyce wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się to na pozór wydawać.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak wyglądał faktyczny przypadek usunięcia WIBOR-u z umowy,
  • jakie okoliczności będą sprzyjały usunięciu WIBOR-u z umowy,
  • czym poskutkuje usunięcie wskaźnika WIBOR z umowy kredytu. 
wykreślenie wibor z umowy

Czasowe usunięcie WIBOR-u z umowy kredytowej wg wyroku sądu

Listopad 2022 r. - Katowice - to właśnie tam Sąd Okręgowy wydał przełomowy wyrok, który oznaczał de facto zawieszenie obowiązywania stawki referencyjnej w umowie kredytowej, powódki, która była jednocześnie klientką pozwanego przez nią banku. Kobietę reprezentowała kancelaria prawnicza, która zauważyła, że kredytodawca nie powiadomił należycie klientki o ryzyku wzrostu stóp procentowych oraz nie wyjaśnił zasad obliczania WIBOR-u.

W praktyce stało się to, o czym niejeden kredytobiorca mógł tylko pomarzyć. Rata powódki obniżyła się z kwoty 6700 zł do kwoty 1700 zł, a więc aż o 5000 zł. Choć postanowienie sądu miało charakter tymczasowy (orzeczenie miało na celu zabezpieczenie interesu powódki na czas trwania powódki) i zostało uchylone 22 grudnia 2022 r. - czyli po upływie ledwo 1 miesiąca - to jednak oszczędności klientki były realne. Jak się później okazało, ta sprawa wywołała efekt domina. 

Kiedy usunięcie WIBOR-u z umowy na pewno będzie miało miejsce?

Po głośnym wyroku sądu w Katowicach coraz więcej klientów zdecydowało się pozwać banki, domagając się usunięcia WIBOR-u z umowy. Ale kiedy tak naprawdę będzie to możliwe? Z całą pewnością mocnym argumentem za wykreśleniem stawki WIBOR będą niedozwolone postanowienia umowne czy klauzule abuzywne. Jednak nie można stwierdzić ze stuprocentową pewnością, że sąd zawsze będzie przychylał się do pozwu klienta. Przy braku odpowiednich dowodów, wskazujących jednoznacznie, że do wyraźnego zaniedbania ze strony banku doszło do krzywdy finansowej klienta nie ma co liczyć na pozytywne rozstrzygnięcie. Sądy mogą równie dobrze odsyłać pozwy klientów. 

Jakie są skutki usunięcia WIBOR-u z umowy kredytu?

Prawomocny wyrok sądu, na którego podstawie doszłoby do wykreślenia WIBOR-u z umowy byłby wielce korzystny dla klienta. Po pierwsze znacznie spadłyby odsetki oraz oprocentowanie, a zatem wysokość rat byłaby znacznie niższa. Z całą pewnością dzięki temu budżet domowy kredytobiorcy znacząco by odetchnął. Jedynym składnikiem wpływającym na realne kredytowane koszty byłaby w tej sytuacji marża banku. Po drugie marża banku jest czynnikiem stałym, a więc koszty kredytowe nie zmieniałyby się wskutek zmian stóp procentowych. Jeśliby zatem zobowiązanie było wcześniej ze zmiennym oprocentowaniem, to po wykreśleniu WIBOR-u stałoby się ono kredytem ze stałym oprocentowaniem.

Ile można zaoszczędzić, gdy WIBOR zostanie usunięty z umowy?

Zarówno w 2021 r. jak i 2022 r. podwyżki stóp procentowych doprowadziły do ogromnego wzrostu rat. Zaszkodziło to portfelom klientów. Gdyby jednak miało dojść do wykreślenia WIBOR-u z umowy, to faktycznie oznaczałoby duże korzyści majątkowe dla kredytobiorca. Zobaczmy na przykładzie, jak by to wyglądało w praktyce.

Przykład. Państwo Sarniccy wzięli kredyt hipoteczny na kwotę 500 000 zł na 30 lat. Marża banku wynosi 2%, stawka WIBOR 6%, a prowizja 2,5%.  Wówczas całkowita kwota do spłaty wyniesie 1 347 191,76 zł, a jedna rata 3 742,20 zł. Natomiast gdyby sąd wykreślił WIBOR z umowy Państwa Sarnickich, to wówczas całkowita kwota do spłaty wyniosłaby 678 621,35 zł, a jedna rata 1885,06 zł, czyli o 1857,14 zł mniej. Wówczas marża dalej wynosiłaby 2% przy prowizji 2,5%. 

Usunięcie WIBOR-u z umowy zawsze jest niekorzystne dla banku

To oczywiste, że gdyby sądy zaczęły masowo wykreślać WIBOR z umów kredytowych, to skończyłoby się to dla banków wręcz gigantycznymi stratami finansowymi. Wystarczy przyjrzeć się powyższemu przykładowi, który przytoczyliśmy, aby pokazać, jakie korzyści będzie miał klient. Można w prosty sposób zobaczyć, jakie straty poniesie bank. Kredyt z WIBOR-em wygeneruje zysk wynoszący 847 191,76 zł. Natomiast kredyt bez WIBOR-u da kredytodawcy zysk wynoszący 178 621,35 zł. Strata wyniosłaby więc aż 668 570,41 zł. Patrząc na sprawę od tej sprawy powszechne usuwanie WIBOR-u z umów kredytów hipotecznych sprowadziłoby poważne zagrożenie finansowe na cały sektor bankowy w Polsce. 

Dodano: 11.05.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top