Wskaźnik WIRON zastąpi WIBOR. Co to oznacza dla kredytobiorców?

Opublikowano: 13 Gru 2022 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Blog finansowy

Najprawdopodobniej już w 2024 roku wskaźnik WIRON zastąpi WIBOR. Dzięki temu koszty kredytowe kształtować się będą w sposób odmienny, niż ma to miejsce obecnie. Czy w związku z tym klienci, którzy teraz spłacają zobowiązania długoterminowe, mają podstawy do obaw? Czy ich sytuacja już w niedalekiej przeszłości ulegnie znacznemu pogorszeniu, a może odwrotnie – zmiana skończy się z korzyścią dla nich?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • o podstawowych różnicach między stawkami WIBOR a WIRON,
  • w jaki sposób WIRON wpłynie na kredyty,
  • czego kredytobiorcy mogą się spodziewać w związku ze zmianą.
wiron

Wskaźnik WIBOR a WIRON – czym są, czym się od siebie różnią?

Zarówno WIBOR, jak i WIRON to wskaźniki referencyjne, służące do wyliczania wysokości oprocentowania kredytów. Dotyczy to tak samo kredytów hipotecznych, jak i kredytów gotówkowych. Indeks WIBOR to w pierwszej kolejności wysokość oprocentowania w transakcjach, które zachodzą między podmiotami na rynku międzybankowym. WIBOR stosuje się w skali 3-miesięcznej albo 6-miesięcznej, natomiast WIRON będzie wskaźnikiem jednodniowym – poznamy zatem zmienioną wartość raty w dniu, w którym przypada termin jej spłaty.

Obliczanie WIRON-u odbywać się będzie na podstawie transakcji depozytowych zawieranych na rynku finansowym. Chodzi o transakcje, które podmioty gospodarcze będą dokonywać z większymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi. WIRON będzie się wywodził z dotychczasowej stawki WIRD, ale różnił się będzie od niej tylko nazwą. Nowa nazwa ma być bardziej adekwatna w stosunku do danych reprezentujących transakcje overnight.

Tak więc nową postawą do wyliczania rat kredytów będzie WIRON, choć trzeba powiedzieć, że WIBOR nie zniknie z rynku tak od razu. Po pierwsze dlatego, że zmiana będzie wprowadzana stopniowo, a po drugie WIBOR będzie najprawdopodobniej obowiązywał jeszcze przy obligacjach Skarbu Państwa.

Ile wynosi wskaźnik WIRON? Czy jest niższy niż WIBOR?

Na dzień 13 grudnia 2022 roku wartość stawki WIBOR 3M wynosi 7,14% a WIBOR 6M to 7,27%. Natomiast indeks WIRON 1M dla tego samego dnia jest równy dokładnie 6,14638%. Dane te są codziennie aktualizowane na stronie GPW Benchmark S.A., który jest administratorem wskaźników referencyjnych. Jak widać gołym okiem WIRON jest niższy niż WIBOR. Warto wiedzieć, że oprocentowanie rat kredytów to wskaźnik referencyjny plus marża banku.

Kiedy WIRON zastąpi WIBOR?

Zanim przejedziemy do prawdopodobnych terminów wejścia w życie reformy, powinniśmy powiedzieć, że instytucją odpowiedzialną za te zmiany jest Narodowa Grupa Robocza (NGR). Tworzą ją przedstawiciele:

Proces reformy wskaźników referencyjnych rozłożony jest w czasie. Będzie się on składał z 4 faz, a każda będzie przebiegała w sposób następujący:

  1. Rok 2022 – faza przygotowawcza. NGP określiła, jaki jest plan w zakresie zmiany wskaźników referencyjnych. Podjęła decyzję o tym, że to wskaźnik WIRON zastąpi WIBOR. Odtąd na rynku można stosować WIRON przy niektórych instrumentach finansowych.
  2. Rok 2023 – faza wprowadzenia. Instytucje finansowe będą mogły oferować klientom produkty oprocentowane na podstawie WIRON-u. Jednocześnie wciąż dozwolona będzie sprzedaż produktów opartych na wskaźniku WIBOR. Nastąpi informowanie społeczeństwa o zmianie stawki.
  3. Rok 2024 – faza wyprowadzenia. Będzie coraz więcej produktów finansowych opartych na wskaźniku WIRON. Natomiast będzie coraz mniej produktów oprocentowanych na podstawie WIBOR-u.
  4. Rok 2025 – faza finalizacji. Wskaźnik WIRON stanie się jedynym obowiązującym wskaźnikiem. Pojawi się potrzeba zmian w umowach, w których oprocentowanie kredytów opierało się na poprzedniej stawce.

Wobec powyższego planu można powiedzieć, że wskaźnik WIRON będzie już na dobre obowiązywał od 2024 roku. Oczywiście, jeżeli wszystkie fazy uwzględnione przez NGR będą przebiegać bez opóźnień i w międzyczasie na rynku finansowym nie wydarzy się nagle nic, co mogłoby pokrzyżować realizację tego scenariusza.

Co dalej ze wskaźnikiem WIBOR?

Skoro znamy już plany NGR w sprawie reformy, to można zadać pytanie, czy jeszcze kiedykolwiek wskaźnik WIBOR będzie brany pod uwagę? Do końca 2024 roku zapewne jeszcze tak. Natomiast – tak jak wspomnieliśmy – wszystko zmieni się w 2025 roku. Wówczas nastąpi całkowite wycofanie wskaźników referencyjnych WIBOR oraz WIBID.

Dlaczego nastąpi zmiana wskaźników?

Stawka WIBOR jest już od dawna krytykowana. Na własnej skórze negatywne aspekty tego wskaźnika odczuli kredytobiorcy. W związku z tym, że Rada Polityki Pieniężnej od listopada 2021 roku sukcesywnie podwyższała stopy procentowe NBP, rosły także raty kredytów. Jednakże ten wzrost był w rzeczywistości znacznie wyższy niż wzrost stóp, gdyż indeks WIBOR przewidywał zwiększenie oprocentowania z wyprzedzeniem. Natomiast WIRON ma być wskaźnikiem bardziej „bieżącym” i lepiej odzwierciedlającym realne zmiany w transakcjach na rynku finansowym. Dzięki temu klienci będą odczuwać zmiany w płatnościach rat adekwatnie do zmian, jakie zachodzą na rynku.

Co zmiana wskaźników oznacza dla kredytobiorców?

Skoro oprocentowanie rat kredytów reguluje obecnie wskaźnik WIBOR, to w rzeczywistości płacimy raty takie, jak ich koszt zmieni się w ciągu kilku miesięcy. Natomiast po zmianie stawki na WIBOR kredytobiorcy nie będą już tak mocno odczuwać zmian w kosztach kredytowych. Oprócz tego WIRON będzie indeksem o niższej wartości. To oznacza, że można się spodziewać delikatnego obniżenia rat, co w perspektywie długoterminowej będzie najkorzystniejsze dla naszego budżetu.

Zaktualizowano: 14.12.2022

Dodano: 13.12.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top