Koszty komornicze, czyli koszty egzekucji komorniczej

Opublikowano: 30 Lip 2021 Dagmara Konik 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik windykacyjny

Bardzo często powtarzamy, jak istotne jest terminowe opłacanie wszystkich rat kredytów czy też pożyczek. Jeśli jednak z  różnych powodów zaniechamy spłat, musimy mieć świadomość tego, że bank lub firma pożyczkowa, czyli nasz wierzyciel, będzie chciał odzyskać pożyczone przez nas pieniądze wraz z należnymi kosztami. W najgorszym scenariuszu finałem takiej sprawy może być egzekucja komornicza, która nie dosyć, że jest przeżyciem bardzo stresującym, to co więcej niesie za sobą dodatkowe koszty.

Zobacz nasz wideo poradnik pt.: "Koszty komornicze, czyli koszty egzekucji komorniczej"

Koszty komornicze a przepisy prawa

Informacje na ten temat znaleźć możemy w ustawie z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych. Dowiedzieć możemy się tam, że koszty te wynoszą:

 • 10% przy egzekucji z nieruchomości lub ruchomości.
 • 10% wartości uzyskanych środków przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych lub innych świadczeń. Jest to tak zwana opłata egzekucyjna.
 • 5% pozostałego do spłaty zadłużenia, jeżeli egzekucja komornicza zostanie umorzona na wniosek wierzyciela. Wierzyciel będzie zobligowany do opłacenia kosztów komorniczych. Jednak, gdy umorzenie będzie wynikało z uregulowania przez dłużnika należności albo dojścia do porozumienia w ciągu 30 dni od wszczęcia postępowania. Wówczas kosztami komorniczymi zostanie obciążony dłużnik, natomiast po tym terminie opłata wyniesie 10%. Są to odpowiednio opłaty w przypadku umorzenia oraz w przypadku bezpodstawnej egzekucji.
 • 3% kwoty wpłaconej przez dłużnika na konto komornika lub w kasie w ciągu miesiąca po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Kwota ta nie może wynosić mniej niż 150 złotych. Jest to opłata preferencyjna.

Ile wynoszą opłaty egzekucyjne?

Pamiętać również należy, że prócz opłat wymienionych powyżej, ustawa określa także opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych. Zaliczyć tutaj można takie koszty jak:

 • po pierwsze opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej, na przykład samochodu to kwota 400 zł,
 • po drugie komornik pobiera opłatę w wysokości 1500 złotych za wykonanie wniosku o opróżnienie lokalu. Przy każdej kolejnej nieruchomości koszt wzrasta do kwoty 2000 złotych, a jeśli korzystamy z lokalu wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, opłata jest zwiększona o 1000 złotych od każdego kolejnego pomieszczenia wchodzącego w skład nieruchomości przy czym koszt całkowity nie może przekroczyć 30 tysięcy złotych,
 • po trzecie koszt 400 złotych będziemy musieli ponieść jeśli zostanie wydany wniosek o: wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości oraz wprowadzenie syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku, 
 • po czwarte w przypadku, kiedy jako dłużnik, będziemy utrudniać egzekucje komorniczą, naniesiony zostanie na nas grzywna w wysokości 2000 złotych. Wynika to z zapisów artykułu 762 kodeksu postepowania cywilnego. Ukaranie taką grzywną może nastąpić także w stosunku do dłużnika, który dokona zaniedbań w zakresie obowiązkowego powiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu.

To nie wszystko, ponieważ w ustawie znaleźć możemy jeszcze zapis o pozostałych opłatach, a mianowicie:

 • 400 złotych - za wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku, lub sporządzenie spisu inwentarza od 40 do 60 złotych -  to opłata za osobiste doręczenie do nas pisma, bądź też ustalenie naszego adresu,
 • 100 złotych – to oplata za poszukiwanie majątku,
 • kolejne 400 złotych – to koszt sporządzenia protokołu faktycznego,
 • 1000 złotych - jeśli zostanie wydany wniosek o licytację

Do wszystkich powyżej wymienionych kosztów należy także dodać opłaty za każdą wysłaną korespondencję w sprawie dłużnika. Może to dotyczyć m.in. zapytania wysłanego do ZUS albo Ewidencji Ksiąg Wieczystych. Opłata, jaka zostanie naliczona będzie uzależniona m.in. od rozmiaru koperty oraz opłaty na zaliczki.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda pismo do komornika o spłacie zadłużenia przeczytaj ten artykuł. 

Podsumowanie

Pamiętać należy, że egzekucja komornicza nie zaczyna się od razu. Poprzedzona jest ona długą drogą, więc mamy zarówno czas jak i możliwości uniknięcia jej. W tym celu należy dojść do porozumienia z wierzycielem i spłacić nasze zobowiązania w całości albo w części. Warto także pamiętać, że zajęcie komornicze odbywa się dopiero po uzyskaniu przez komornika kompletu dokumentów potrzebnych mu do wszczęcia egzekucji. Niezbędny będzie tytuł wykonawczy tytułu egzekucyjnego wydanego przez sąd oraz wniosek wierzyciela skierowany do komornika.

Opłaci się więc dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć kontaktu z komornikiem, ponieważ nie dosyć, że będzie to przeżycie dla nas bardzo stresujące to dodatkowo albo przede wszystkim wiązać się to będzie z dodatkowymi kosztami, których niestety w takiej sytuacji nie da się uniknąć.

 

Tagi: komornikegzekucja nieruchomościsądzajęcie konta bankowego przez komornikalicytacja komorniczaegzekucja komorniczakoszty komornicze

Zaktualizowano: 07.11.2022

Dodano: 30.07.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top