Kredyt hipoteczny a zmiana pracy

Opublikowano: 07 Sty 2022 Agnieszka Kłak 11 min. czytania

Kategoria: Poradnik Hipoteczny

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które zaciągamy na wiele lat. Często okres kredytowania to dwie lub trzy dekady. Na przestrzeni tak długiego czasu wiele może się zmienić w naszym życiu. Jedną z istotniejszych zmian jest ta, która zajdzie w kwestii naszego zatrudnienia. Warto mieć na uwadze to, że zmiana pracy zawsze ma ogromne znaczenie przy kredycie hipotecznym.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jaki rodzaj umowy liczy się przy zaciąganiu kredytu hipotecznego,
  • czym może skutkować zmiana pracy przed wzięciem kredytu,
  • czym skutkuje zmiana pracy w trakcie trwania umowy kredytowej,
  • jakie znacznie dla kredytu będzie miała utrata pracy.
Kredyt hipoteczny a zmiana pracy

Jakie warunki zatrudnienia dają szanse na kredyt?

Z punktu widzenia banków najbardziej pożądany kredytobiorca w kredycie hipotecznym to taki, który charakteryzuje się stabilnym źródłem zatrudnienia z dochodami, które pozwolą na regulowanie rat kredytu bez opóźnień, w terminach określonych w harmonogramie spłat. Przeświadczenie, że tylko osoba zatrudniona na umowie o pracę i to najlepiej na czas nieokreślony mocno zarysowało się w kanonie mitów na temat kredytowania.

Owszem, banki chętniej kredytują „etatowców”, ale to nie oznacza, że innej źródła zatrudnienia czy dochodu nie mogą liczyć na finansowanie. Przykładowo osoby, które prowadzą własną firmę również mogą wnioskować o kredyt, ale w większości banków po upływie 12 miesięcy prowadzenia firmy.

Również osoby zatrudnione w innych formach zatrudnienia np. umowy cywilno-prawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło) mogą wnioskować o kredyt hipoteczny. Wówczas ich umowa musi spełniać wytyczne banku. Oczywiście o wiele trudniej będzie osobom, które mają przedłużaną umowę co miesiąc, ale już osoby z umową zawartą np. na 12 miesięcy mogą liczyć na uwzględnienie tego dochodu w analizie ich zdolności kredytowej.

Minimalne okresy czasu trwania źródła dochodu Czas trwania
Działalność gospodarcza 12 miesięcy
Umowa zlecenie/ umowa o dzieło 12 miesięcy
Umowa o pracę na czas określony  6 miesięcy
Umowa o pracę na czas nieokreślony 3 miesiące 

 

A co z samym okresem zatrudnienia? Jeśli jestem wspomnianym „etatowcem”, ale jeszcze nie cieszę się umową na czas nieokreślony? Dla banków istotne znaczenie ma stabilność zatrudnienia, ale jednocześnie zdają sobie sprawę z realiów zatrudnienia na polskim rynku pracy.

W większości banków wymogiem jest posiadanie określonego czasu zatrudnienia analizując zarówno okres wcześniejszy, jak i przyszły. Na finansowanie mogą liczyć osoby, których minimalny okres zatrudnienia np. 3 miesiące a ich przyszły okres zatrudnienia to min. pół roku. Niestety w procesie wnioskowania o kredyt hipoteczny dyskwalifikuje zatrudnienie w ramach okresu próbnego.

Czy mogę zmienić pracę przed złożeniem wniosku kredytowego?

Czasami na naszej ścieżce zawodowej pojawia się intratna propozycja zmiana pracy, a w niektórych przypadkach może zbiec się z faktem wnioskowania o kredyt hipoteczny. Co w takiej sytuacji? Tutaj należy postępować bardzo rozsądnie! Musimy pamiętać, że banki mają określone okresy zatrudnienia u naszego aktualnego pracodawcy więc nagła zmiana zatrudnienia może zablokować nam szanse wnioskowania o kredyt w perspektywie kilku nadchodzących miesięcy. Nasza decyzja o zmianie pracy może wpłynąć na naszą zdolność i wiarygodność kredytową w ocenie banku.

Czynnikiem dyskwalifikującym nasz wniosek będzie zmiana pracy w okresie podejmowania przez bank decyzji kredytowej, po złożeniu kompletu dokumentów dla wniosku. Jeśli bank pozyska informacje, że aktualnie znajdujemy się w okresie wypowiedzenia albo właśnie jesteśmy na okresie próbnym nasz wniosek z dużym prawdopodobieństwem zostanie odrzucony.

Bezdyskusyjnie należy pamiętać o tym, że w trakcie trwania procesu wnioskowania o kredyt i wtedy, kiedy czekamy na decyzję kredytową jesteśmy zobligowani informować bank o wszystkich istotnych czynnikach mających wpływ na tą decyzję, a do takich czynników zaliczy się także zmiana naszej pracy. Obowiązek taki nakładają nas nie tylko procedury banku, ale i obowiązujące przepisy prawa. Kodeks karny w artykule 297 definiuje przesłanki wyłudzenia kredytu do których zaliczyć również możemy brak powiadomienia o zmianie miejsca pracy.

A co ze zmianą pracy po podpisaniu umowy kredytowej?

Często otrzymanie kredytu wiąże się z koniecznością regularnych wpływów na rachunek w kwocie „x zł” na warunkach określonych w umowie. Brak realizacji tego obowiązku może wiązać się z podwyższeniem marży, a także zwróceniem na nas uwagi przez bank co może być tego przyczyną.  Należy sprawdzić, czy chodzi o wpływy własne czy też muszą to być wpływy z tytułu świadczenia pracy. Jeśli zmieniamy pracę, a nasze warunki finansowe pogorszą się i nie będziemy wywiązywać się z tego obowiązku możemy zostać zapytani o przyczyny braku jego realizacji.

Obowiązek informowania banku o zmianie pracodawcy może wynikać wprost z treści umowy, a część banków stosuje tego typu zapisy. Należy uważnie prześledzić naszą umowę w tym kontekście i w sytuacji wystąpienia tego typu zapisów informować bank, aby wywiązać się z obowiązków umownych. Ścieżka informowania banku jest zwykle ustalana indywidualnie, a w obecnych czasach można również wykorzystać do tego celu rozwiązania on-line np. poprzez bankowość elektroniczną.

Bardzo istotne jest poinformowanie banku o fakcie zmiany pracy w sytuacji, kiedy musimy liczyć się z pogorszeniem warunków zatrudnienia i znaczącym obniżeniem dochodu, które mogą mieć wpływ na terminowość regulowania rat. W sytuacji nawet przejściowych kłopotów finansowych warto wcześniej rozmawiać z bankiem, aby znaleźć rozwiązanie, które ochroni nas przed wypowiedzeniem umowy kredytowej. Banki proponują szereg rozwiązań np. czasową karencję w spłacie rat.

Częsta zmiana pracy a kredyt hipoteczny

Jeżeli w naszym życiu często zmieniamy pracę, to niestety nie wpłynie to dobrze na zdolność kredytową, a tym samym otrzymanie kredytu hipotecznego będzie w takim przypadku trudniejsze. Może mieć też znaczenie to, czy w przeszłości często zmienialiśmy pracę. Ale co to znaczy "często"?

Jeśli w ciągu naszej całej dotychczasowej kariery zawodowej zmienialiśmy pracodawcę powiedzmy 2-3 razy, to nie powinno być to postrzegane jako częsta zmiana zatrudnienia. Natomiast jeśli w ciągu ostatnich 10 lat zmienialiśmy pracę 5-10 razy, to wówczas bank nie może być pewny, że nie zrobimy tego ponownie w trakcie spłaty kredytu hipotecznego, która może trwać nawet 30 lat.

Jak zachować się wobec banku, gdy stracimy pracę?

Zmiana pracy to nie tylko zmiana miejsca zatrudnienia, kiedy płynnie przechodzimy z jednego stanowiska na drugie tylko u innego pracodawcy. W trakcie naszej kariery zawodowej może wydarzyć się sytuacja w której z wielu różnych przyczyn utracimy pracę. W takiej sytuacji należy obowiązkowo poinformować bank o utracie źródła dochodu, a w momencie zagrożenia terminowego regulowania płatności rat ustalić z bankiem indywidualny plan spłaty. Warto również sprawdzić naszą umowę kredytową w kontekście posiadanego ubezpieczenia od utraty pracy, które może okazać się bardzo pomocne w tej trudnej sytuacji.

Jak zabezpieczyć się na wypadek utraty pracy?

Na szczęście zawsze możemy wykupić ubezpieczenie kredytu na wypadek utraty pracy. Niekiedy zdarza się tak, że kredytodawca rekomenduje takie ubezpieczenie, a niekiedy nawet proponuje nieco lepsze warunki kredytu, jeśli je wykupimy. Oczywiście musimy za to dodatkowo płacić. Czy jest to więc opłacalne?

Ubezpieczenie w kredycie hipotecznym od utraty pracy sprawia, że gdy już staniemy się bezrobotni, to wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe spłaca przez pewien czas raty kredytu za nas. W zależności od oferty może to trwać od 3 do 6 miesięcy. Jest to czas, w którym znajdziemy nową pracę. Jednak, jeśli tak się nie stanie, to po przekroczeniu tego okresu znów będziemy musieli spłacać raty bez względu na sytuację życiową.

Podsumowanie

Wnioskując o każdy kredyt, nie tylko hipoteczny, warto spojrzeć na całą sytuację niejako „oczami banku”. Kredytobiorca, który nagle zmienia prace, posiada bardzo krótki staż pracy może nie być osobą najbardziej wiarygodną. Również nagłe ruchy kadrowe w trakcie wnioskowania o kredyt hipoteczny, gdzie cały proces może trwać kilka tygodnia albo miesięcy również nie są rekomendowane. Fakt informowania o zmianie pracy po uzyskaniu kredytu wynika z treści naszej umowy. Bank zawsze powinien dowiedzieć się od nas o naszych możliwych trudnościach z płatnością raty zanim pojawiają się kilku miesięczne opóźnienia.

Tagi: umowa o dzieło

Zaktualizowano: 04.01.2023

Dodano: 01.10.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top