Kredyt na edukację. Jak zaciągnąć kredyt na studia podyplomowe lub szkolenia?

Opublikowano: 20 Sty 2023 Dagmara Konik 15 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Każdy uczestnik rynku pracy musi zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest możliwy dalszy rozwój kariery bez zwiększania swojej wiedzy, kompetencji oraz umiejętności zawodowych. Jest to koniecznie wobec bardzo szybkich zmian technologicznych oraz informacyjnych. Należy dostosowywać się do coraz to nowych wymogów jakie stawia rynek przed dostarczycielami produktów oraz usług. Nie wystarczą już tylko studia, które ukończyliśmy dawno temu. Niewiele pomoże doświadczenie, nawet jeśli jest wieloletnie. Szkolić się trzeba i nie ma to innej rady. Jednakże najczęściej takie kształcenie jest bardzo kosztowne. Jeśli nas nie stać na sfinansowanie kursu czy studiów podyplomowych, to wówczas warto rozejrzeć się za kredytem na edukację.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • ile trzeba mieć środków finansowych, aby móc się szkolić,
 • w jaki sposób można pozyskać finansowanie szkolenia,
 • w jaki sposób można pozyskać finansowanie studiów podyplomowych,
 • które produkty finansowe są najlepszą odpowiedzią na potrzeby edukacyjne.
Kredyt na edukację. Jak zaciągnąć kredyt na studia podyplomowe lub szkolenia?

Ile kosztuje edukacja w Polsce?

Już zwykłe studia, mimo że za samą edukację w tym zakresie płaci państwo z podatków obywateli, są kosztowne. W okresie zazwyczaj 3-6 lat (w zależności od kierunku i preferowanego do ukończenia stopnia studiów) młody człowiek musi gdzieś mieszkać, za co zjeść, w coś się ubrać, itd. Jeżeli ktoś mieszka z rodzicami w mieście, gdzie będzie studiował, to sprawa kosztów nieco łagodnieje. Inaczej, jeśli mówimy o studentach przyjezdnych. Oni ponoszą znacznie większe koszty. Ci z nich, których na to nie stać mogą pokusić się o wzięcie kredytu studenckiego. A jak ma się to do sytuacji dokształcania już w życiu zawodowym?

Tutaj sprawdza się odpowiedź: to zależy. Jeżeli potrzebujemy jakiegoś pojedynczego kursu, uzupełniającego dotychczas posiadaną wiedzę albo zwiększającego pojedynczą umiejętność (np. w zakresie obsługi nowego programu komputerowego), to koszt nie jest taki duży – możemy się zmieścić już w kilkuset złotych. Na dobrą sprawę nie musimy nawet specjalnie starać się o finansowanie w tym przypadku – choć oczywiście, istnieje taka możliwość – gdyż większość z nas jest w stanie bezproblemowo pokryć taki mały kurs z własnej kieszeni.

Zupełnie inaczej sprawa się ma w przypadku bardziej specjalistycznych szkoleń czy studiów podyplomowych. Koszty kształtują się tu różnie, ale możemy mówić o pewnych widełkach cenowych, w zależności od tego, jaki rodzaj kształcenia wybierzemy:

 • studia podyplomowe – koszt od 1500 zł do 3500 zł za semestr – studia w największych miastach, takich jak Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk,
 • studia zaoczne – koszt od 1100 zł do 3500 zł za semestr – studia w największych polskich miastach,
 • kursy programowania i szkolenia IT – koszt od 3000 zł do 12 000 zł,
 • szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi – koszt od 1500 zł do 10 000 zł.

Jeżeli chodzi o podane wyżej przykładowe szkolenia, to mamy tutaj koszty już za całość kształcenia w tym zakresie. W przypadku studiów musimy policzyć łącznie, ile semestrów będziemy studiować.

Przykładowo, jeśli idziemy na 1-roczne studia podyplomowe za 2000 zł za semestr, to w grę wchodzą 2 semestry, czyli:

koszt studiów podyplomowych 1 rok = 2 x 2000 zł = 4000 zł

A gdybyśmy szli na 3-letnie studia zaoczne, gdzie semestr kosztowałby 1500 zł, to wówczas mowa jest o 6-ciu semestrach, czyli:

koszt studiów zaocznych 3-letnich = 6 x 1500 zł = 9000 zł

Trzeba uczciwie przyznać, że nie jest to cała suma, która obciąży nasz budżet w ramach dokształcania. Jeżeli musimy wyjechać na dane studia tudzież szkolenia (niektóre trwają kilka dni, a w skrajnych przypadkach rozłożone to jest nawet na parę tygodni) to musimy uwzględnić także wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe, wynikające z zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów na miejsce szkolenia/studiów, itd. Koniec końców może się okazać, że będziemy potrzebowali kwoty rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Jak można sfinansować szkolenia?

W temacie finansowania szkoleń należy wyróżnić, że w niektórych sytuacjach nie będziemy musieli zaciągać pożyczki na edukację, ale w innych możemy nie mieć wyjścia. W pierwszym przypadku możemy mówić o finansowaniu ze środków krajowych, natomiast w drugim – z funduszy unijny. Omówimy teraz sobie oba te przypadki.

Finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Może być tak, że to nasz pracodawca postara się o dofinansowanie na nasze szkolenie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). To, ile będzie wynosiła ta dotacja w dużej mierze zależy od rozmiarów firmy:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa otrzymać mogą nawet do 100% kwoty szkolenia,
 • średnie i duże firmy mogą otrzymać maksymalnie do 80% kwoty szkolenia.

Jeżeli kwota dofinansowania nie pokryje 100% kosztów szkolenia, to wówczas resztę dopłaca pracodawca z własnej kieszeni.


Warto wiedzieć, że łączna kwota dotacji z KFC nie może wynosić więcej niż pomnożone przez 3 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na danego pracownika.

Pracodawca chcąc pozyskać takie finansowanie musi złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją. Mowa tu o takich dokumentach jak:

 • kosztorys odbycia całości szkolenia dla wszystkich pracowników, którzy wezmą w nim udział,
 • uzasadnienie, co do tego, że szkolenie jest potrzebne danym pracownikom,
 • uzasadnienie, co do wyboru podmiotu przeprowadzającego szkolenie,
 • szczegółowy opis szkolenia wraz z datą i miejscem, w którym się będzie odbywać,
 • lista pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu,
 • dane firmy.

Urząd Pracy na wydanie decyzji ma 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli decyzja jest pozytywna, wówczas przedsiębiorstwo podpisuje umowę o dofinansowanie ze Starostą Powiatowym.

Finansowanie z Funduszy Europejskich

Skutecznym sposobem na sfinansowanie kształcenia może być „Pożyczka na kształcenie” dostępna w ramach programu OPEN – Ogólnopolski Program Edukacji Narodowej – który pozyskuje środki z Funduszy Europejskich. Ideą istnienia programu jest wsparcie kształcenia ustawicznego. Udzielone pożyczki mogą pokryć do 100% kosztów szkolenia. Działa to w ten sposób, że pieniądze nie trafiają do osoby, która składała wniosek, ale są przekazywane bezpośrednio na konto instytucji edukacyjnej, która będzie przeprowadzała szkolenie. Pożyczki spłacane są w okresie od 1 roku do 3 lat w równych ratach.

Jak sfinansować studia podyplomowe?

W przypadku studiów podyplomowych warto skorzystać ze wspomnianej już „Pożyczki na kształcenie”, którą można finansować także ten rodzaj dokształcania. Dużym atutem tego rodzaju finansowania jest to, że zalicza się on do grupy produktów finansowych znanych jako nieoprocentowane pożyczki. „Pożyczka na kształcenie” charakteryzuje się tym, że:

 • jej oprocentowanie wynosi 0%,
 • można nią finansować szkolenia, kursy i studia podyplomowe,
 • można nią sfinansować inne formy szkolenia dla osób dorosłych, o ile to kształcenie nie trwa dłużej niż 2 lata,
 • kwota finansowania wynosi od 600 zł do 30 000 zł,
 • okres spłaty zobowiązania wynosi od 12 do 36 miesięcy,
 • pożyczkobiorca może skorzystać z częściowego umorzenia pożyczki.

Mankamentem jest jedynie to, że po pierwsze liczba środków finansowych na „Pożyczkę na kształcenie” jest ograniczona, a po drugie jest bardzo wielu chętnych. Może się więc okazać, że nie uzyskamy z tego tytułu finansowania w takiej kwocie, w jakiej potrzebujemy, albo że nie zdążymy złożyć wniosków, bo nabór zostanie szybko zamknięty.

Kto może uzyskać „Pożyczkę na kształcenie”?

Projekt „Pożyczka na kształcenie” skierowany jest dla osób, które:

 • ukończyły 18 rok życia,
 • stale zamieszkują na terenie Polski,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadają odpowiednio wysoką zdolność kredytową,
 • pracują lub są samozatrudnione w ramach każdej formy zatrudnienia,
 • są bezrobotne.

Co więcej z takiej pożyczki mogą skorzystać też rodzice, którzy aktualnie przebywają na urlopie wychowawczym. Finansowanie można uzyskać bez względu na wiek (pod rygorem pełnoletniości), płeć czy miejsce zamieszkania.

Kto może skorzystać z częściowego umorzenia pożyczki?

Z częściowego umorzenia „Pożyczki na kształcenie” skorzystać może każdy, kto pomyślnie ukończył kształcenia w czasie wyznaczonym w ramach umowy pożyczki. Wniosek o umorzenie należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia kształcenia. Wówczas można uzyskać umorzenie równe 20% całkowitej kwoty pożyczki.

Można także uzyskać dodatkowe 5% umorzenia, czyli łącznie uzyskać łączne umorzenie równe 25% wartości całkowitej kwoty pożyczki. Jednakże tutaj trzeba spełnić jeszcze jeden warunek, w zależności od stanu zatrudnienia:

 • osoby zatrudnione na etacie u pracodawcy muszą mieć średni dochód brutto z ostatnich 3 miesięcy niższy, niż średni miesięczny dochód brutto za rok poprzedni,
 • osoby samozatrudnione muszą mieć średni miesięczny dochód brutto z ostatniego roku równy lub niższy w stosunku do średniego miesięcznego dochodu brutto za rok poprzedni,
 • osoby bezrobotne muszą podjąć zatrudnienie w trakcie kształcenia albo w ciągu pół roku od zakończenia kształcenia.

Zawsze warto się starać o umorzenie. Jeśli, np. uda nam się pozyskać 15 000 zł pożyczki, a uzyskamy najwyższe umorzenie na poziomie 25%, to umorzona zostanie kwota aż 3 750 zł.

Jaki produkt finansowy na kształcenie najlepiej wybrać?

Możemy wprawdzie pozyskać „Pożyczkę na kształcenie”, ale tak jak wspomnieliśmy często możemy nie uzyskać potrzebnej kwoty albo nasz wniosek może być w ogóle nie rozpatrzony. W przypadku kursów i szkoleń finansowanych przez pracodawcę może się nagle okazać, że firma nie ma środków – zwłaszcza w dobie kryzysu.

Wyobraźmy sobie też sytuację, że dane szkolenie jest sprzedawane w ramach kampanii reklamowej jego autora, więc będziemy potrzebowali pilnie środków na jego zakup. Warto wówczas skorzystać z kredytu gotówkowego, którego oferty można ze sobą porównać na stronie wnioskomat.com i na miejscu, bez wychodzenia z domu złożyć wniosek. Niewątpliwym atutem tego rozwiązania jest to, że po pierwsze możemy wnioskować na kwoty o wiele większe, niż można uzyskać dzięki „Pożyczce na kształcenie” – o ile mamy dodatkowe potrzeby finansowe – a po drugie okres spłaty też może być znacznie dłuższy – maksymalnie na 144 miesiące.

Na co zwrócić uwagę wybierając kredyt gotówkowy na kształcenie?

Powinniśmy każdorazowo zwracać uwagę na parametry, jakie będzie miało zobowiązanie, dzięki któremu będziemy mogli sfinansować nasze kształcenie. Zwróćmy więc uwagę na to ile wyniesie nas całkowity koszt kredytu, jak wysoka jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, ile wynosi pojedyncza rata kredytu i jaką kwotę będziemy musieli spłacić w całości. Zwróć uwagę, że wnioskując w jednym banku o taką samą kwotę kredytu na taki sam okres spłaty możesz otrzymać korzystniejsze warunki niż w drugim banku.

Mam małą zdolność kredytową. Czy dostanę pożyczkę na kształcenie?

Klienci, którzy są zainteresowani finansowaniem swojego kształcenia otrzymają zobowiązanie, o ile przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki. W dużej części przypadku wystarczającym zabezpieczeniem będą wysokie, stałe i regularne dochody. Ale co z osobami, których zdolność kredytowa będzie niska? Czy one nie będą mogły zapłacić za swoje szkolenie bądź studia?

Tacy klienci mają możliwość zaoferować inne zabezpieczenie pożyczki, którym może być:

 • zastaw,
 • hipoteka,
 • poręczenie cywilne,
 • weksel in blanco,
 • przewłaszczenie,
 • dobrowolne poddanie się egzekucji należności.

Jeśli masz niską zdolność kredytową, ale Twoja determinacja w sfinansowaniu kształcenia jest duża, to zanim podejmiesz jakikolwiek krok dobrze przeanalizuj swoją decyzję. Zastanów się czy dane szkolenie jest warte zaciągania zobowiązania kosztem zabezpieczenia, które w przypadku braku terminowej spłaty może narazić Cię na stratę własności.

Dodano: 04.11.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top