Kto odpowiada za wycenę nieruchomości do kredytu hipotecznego?

Opublikowano: 20 Marzec 2024 Agnieszka Kłak 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Hipoteczny

Wycena nieruchomości pozwala poznać bankowi realną wartość rynkową domu, mieszkania czy innego lokalu, na którego to zakup zostaną przeznaczone środki z kredytu hipotecznego. Kluczem do sukcesu przedsięwzięcia jest porównanie realnej wartości transakcji do łącznej wartości kapitału zgromadzonego przez klienta na ten właśnie cel - zarówno pieniędzy ze zobowiązania jak i wkładu własnego. Jak więc widać wycena nieruchomości jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Nie można zapominać, że podmiot tego dokonujący musi zrobić to rzetelnie i zgodnie z najwyższymi standardami.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • kiedy należy sporządzić operat szacunkowy,
  • kto odpowiada za sporządzenie operatu szacunkowego,
  • ile kosztuje wycena nieruchomości,
  • jak długo obowiązuje wycena wartości nieruchomości. 
wycena nieruchomości

Po co dokonywania jest wycena nieruchomości?

Oczywistą okolicznością w której przeprowadza się wycenę nieruchomości jest staranie się klienta o uzyskanie kredytu hipotecznego na cel sfinansowania zakupu tejże nieruchomości. Kredytodawca, wiedząc, ile pieniędzy chce pożyczyć klient i jaki jest wkład własny, musi także zapoznać się z realną wartością rynkową przedmiotu zakupu. Najczęściej jest tak, że kredyt finansuje 80% inwestycji, a wkład własny pokrywa pozostałe 20%. Wobec tego po przeprowadzeniu wyceny nieruchomości, czyli przygotowaniu tzw. operatu szacunkowego, bank widzi wyraźnie, czy 100% kosztów nabycia nieruchomości będzie się równało sumie środków z kredytu i wkładu własnego. Bank nie udzieli kredytu, jeśli nieruchomość będzie droższa niż wartość kredytu plus wkład własny, gdyż wtedy kredytobiorca nie będzie mógł dokonać zakupu, a co za tym idzie - na nieruchomości nie będzie można ustanowić zabezpieczenia zobowiązania w postaci hipoteki. 

Na kim spoczywa odpowiedzialność wyceny nieruchomości?

Wycena nieruchomości – kto jej dokonuje w praktyce? Zadanie to wykonuje profesjonalny rzeczoznawca majątkowy. Musi on figurować w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych, za którego działanie odpowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Bank zamawia usługę takiego specjalisty, aby mógł on rzetelnie sporządzić operat szacunkowy. Rzeczoznawcą nie może zostać dowolna osoba, kandydat musi:

  • skończyć studia magisterskie,
  • skończyć studia podyplomowe z dziedziny przygotowania operatów szacunkowych,
  • odbyć praktykę w wycenie nieruchomości,
  • zdać egzamin państwowy na nabycie uprawnień rzeczoznawcy.

Oczywiście, każdy klient może wedle swoich własnych narzędzi spróbować wycenić nieruchomość. Nie będzie to jednak operat sporządzony przez profesjonalistę, a dość uproszczona wycena, której bank nie będzie brał pod uwagę.

Konieczność zaangażowania profesjonalnego rzeczoznawcy pozwala uzyskać właściwą ocenę wartości domu lub mieszkania. Bardzo ważne jest, aby operat był jak najbardziej adekwatny do realiów rynkowych. Zaniżona wycena nieruchomości byłaby niekorzystna dla banku, który w razie zaprzestania spłaty rat przez klienta, musiałby wyegzekwować swoją należność z nieruchomości. Zbyt niska wartość może spowodować, że kredytodawca nie odzyska stosownej do udzielonego kredytu kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości. 

Jaki jest koszt wyceni nieruchomości do kredytu hipotecznego?

Nie ma jednej, zawsze obowiązującej stawki. Koszt wyceny nieruchomości będzie się różnił w zależności od tego, jaki rodzaj nieruchomości jest wyceniany. Generalnie rzecz biorąc przedmiotem zakupu za środki z kredytu hipotecznego może być mieszkanie, dom jednorodzinny albo działka budowlana. Jednak nawet stosując taki prosty podział nie można mówić o jednej cenie - bowiem może się ona wahać. Zdecydowanie najmniej kosztuje wycena działki: od 400 do 700 zł. Za operat szacunkowy mieszkania należy zapłacić od 400 do 800 zł, natomiast domu stanowi to koszt od 1000 do 1800 zł. 

Kto płaci za wycenę nieruchomości?

Zdążyliśmy wspomnieć, że to bank najczęściej zamawia u rzeczoznawcy usługę sporządzenia operatu szacunkowego, ale czy to znaczy, że to instytucja pokrywa te koszty? W rzeczywistości zawsze koszt wyceny wartości nieruchomości zawsze jest przerzucany na klienta. Wobec tego zawsze należy liczyć się z tym, że oprócz innych dodatkowych kosztów, takich jak chociażby opłacenie notariusza, trzeba wliczyć także kwotę od 400 do 1800 zł.  

Jak się przygotować do wyceny nieruchomości?

Rzeczoznawca powie klientowi, jakie dokumenty należy przygotować, aby mogła zostać wykonana usługa sporządzenia operatu szacunkowego. Najczęściej wśród takiej dokumentacji znajdą się zaświadczenia o prawie własności do nieruchomości czy wypisy z księgi wieczystej. Komplet dokumentów, jaki należy dostarczyć będzie różnił, w zależności od tego, czy kredytobiorca nabywa nieruchomość lokalową czy zabudowaną. Pamiętaj, że rzeczoznawca na tym etapie starania się o kredyt jest w pełni do Twojej dyspozycji, możesz więc zawsze dopytać o szczegóły. 

Jaki jest termin ważności wyceny nieruchomości?

Zazwyczaj jest tak, że operat szacunkowy ważny jest przez 1 rok, licząc od dnia jego sporządzenia. Taki dokument pozostaje ważny i może być wykorzystywany na cele, w jakich został sporządzony właśnie w okresie tychże 12 miesięcy. Po ich upływie wycena traci ważność, więc jeśli pojawi się kolejna potrzeba oszacowania wartości domu lub mieszkania, to należy zrobić to ponownie. Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli dojdzie do zmian w prawie albo innych istotnych zmian, to wtedy operat szacunkowy może wcześniej stracić ważność. 

Dodano: 20.03.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top