Na czym polega przewalutowanie kredytu?

Opublikowano: 07 Wrz 2020 Aleksandra Jakubowska 4 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Kredyty mogą być zaciągane w złotówkach, ale również w walucie obcej. Najczęstszym wyborem Polaków są kredyty w złotówkach, ponieważ w tej walucie głównie otrzymujemy wynagrodzenie. Należy dodać, że zgodnie z obecnymi regulacjami banki zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów walutowych. Obecnie mogą je otrzymać osoby,  które uzyskują przeważającą część swoich miesięcznych dochodów w walucie obcej.  W ten sposób zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego można zapewnić regularną obsługę i spłatę kredytu. 

Na czym polega przewalutowanie kredytu?

Jakie są rodzaje kredytów walutowych?

Istnieją dwa rodzaje kredytów walutowych:

 • rzeczywisty  -  bank przyznaje w obcej walucie i w takiej jest spłacany,
 • denominowany - udzielany jest przez bank w walucie obcej, która stanowi punkt odniesienia. Wypłacane transze kredytu, a także spłacane przez Kredytobiorcę raty, przeliczane są na złotówki po kursie walutowym obowiązującym w dniu spłaty

Dlaczego warto skorzystać z kredytu w innej walucie?

W latach 2005-2008 Polacy bardzo chętnie zaciągali większe kredyty  w walucie innego kraju (bardzo popularne były kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich). Decyzja ta była spowodowana korzyściami, do których między innymi należały:

 • nominalne niższe odsetki w porównaniu do krajowych kredytów,
 • niższe dodatkowe koszty związane z pozyskaniem kredytu.

W związku z powyższym kwota spłaty była znacznie niższa w porównaniu z kredytem wziętym w ojczystej walucie, łatwiej i szybciej można było taki kredyt spłacić.

Ryzyko kursowe – co to jest?

Niestety kredyty walutowe niosą za sobą RYZYKO KURSOWE.  Cóż ono oznacza w praktyce? Ryzyko to jest  związane z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do innej.Wahania tych kursów mogą doprowadzać do polepszenia, ale również pogorszenia sytuacji finansowej. Źródłem ryzyka jest fakt, że nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć kierunku i skali wahań kursu.

Gdy waluta, w której wzięty jest kredyt ciągle się umacnia wówczas rosną stopy procentowe, oprocentowanie kredytu, a co za tym idzie rośnie również wysokość raty. Długo utrzymujący się trend powoduje, że kredyt staje się nieopłacalny, a koszty, które pożyczkobiorca ponosi mogą znacznie przewyższyć koszty kredytu zaciągniętego w walucie ojczystej.

Co zrobić gdy nastąpił długofalowy wzrost kursu waluty?

W takiej sytuacji banki dają możliwość PRZEWALUTOWANIA kredytu. Jest to jeden ze sposobów na restrukturyzację, czyli na zmianę sposobu rozliczenia się z zaciągniętego zobowiązania finansowego. Polega ono na zamianie waluty, w której spłacany jest kredyt po określonym kursie walutowym, odpowiednim dla chwili przewalutowania. Przewalutowanie skutkuje tym, że po jego wprowadzaniu, dalsze spłaty rat będą odbywać się w złotówkach, ryzyko walutowe zostaje zniwelowane.

Z czym musimy się liczyć, gdy decydujemy się na przewalutowanie kredytu?

Decydując się na przewalutowanie kredytu należy wziąć pod uwagę liczne zalety tej operacji takie jak:

 • spłacanie pozostałej części kredytu w złotówkach,
 • szansa na obniżenie marży kredytu,
 • szansa na skorzystanie z korzystniejszego oprocentowania,
 • pewność stałej raty spłaty. 

Ale również wziąć pod uwagę wady i zagrożenia:

 • konieczność zapłacenia prowizji za przewalutowanie, 
 • zagrożenie wyższą marżą kredytu,
 • zagrożenie mniej korzystnym oprocentowaniem,
 • konieczność opłacenia dodatkowych kosztów wymiany waluty. 

Zaktualizowano: 12.10.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Top