Polski Ład. Co z ulgą dla klasy średniej?

Opublikowano: 13 Kwi 2022 Agnieszka Kłak 8 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Kiedy w 2021 roku rządzący ogłosili reformy pod nazwą programu Polski Ład wiele osób zastanawiało się, czy zmiany te wyjdą społeczeństwu na dobre, czy też wręcz przeciwnie. Bardzo obszerna ustawa dotycząca Nowego Ładu weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Istotne zmiany dotyczyły m.in. podatków. Jednakże, jak się okazało rząd postanowił szybko wycofać się z niektórych pomysłów. Jednym z nich jest tzw. ulga dla klasy średniej. Wprawdzie rozwiązanie to obowiązuje, jednakże pod koniec marca rząd ogłosił, że będą procesowane zmiany w tym zakresie.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • w jaki sposób działa ulga dla klasy średniej,
  • ile wynoszą limity ulgi dla klasy średniej,
  • jakie konsekwencje niesie ze sobą rezygnacja z ulgi,
  • na czym będą polegały zmiany dotyczące ulgi,
  • czy podatnik zyska na zapowiadanych zmianach.
polski ład ulga dla klasy średniej

Czym jest ulga dla kasy średniej?

Polski Ład miał w swoim założeniu uprościć podatki i polepszyć sytuację wielu podatników. Kwota wolna od podatku została podniesiona do 30 000 zł, natomiast pierwszy próg podatkowy do 120 000 złotych. Przy tym wszystkim pojawiła się ulga dla klasy średniej, która miała uchronić osoby o dochodach na średnim poziomie przed stratą w związku z wprowadzoną reformą.

Ulga dla klasy średniej to nic innego jak rekompensata dla podatnika w związku z utratą dla podatników odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Gdyby ulga nie istniała, to w rozliczeniu rocznym podatnik straciłby część dochodu. Ulga stosowana jest „automatycznie”, czyli z mocy prawa, według określonych limitów dochodu oraz sposobu uzyskiwania dochodu.

Kto może skorzystać z ulgi?

Mówią o tym, kto może skorzystać z ulgi dla klasy średniej musimy brać pod uwagę to, skąd pochodzi dochód danego podatnika oraz ile ten dochód wynosi w skali rocznej. Z ulgi korzystają podatnicy, których dochody pochodzą z:

  • umowy o pracę,
  • spółdzielczego stosunku pracy,
  • pracy nakładczej,
  • stosunku służbowego,
  • działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach skali podatkowej.

Jeżeli chodzi o wysokość dochodów, to z ulgi korzystają ci, którzy w ciągu roku zarobili łącznie co najmniej 68 412 zł, ale nie więcej niż 133 692 zł. Osobom o niższych lub wyższych dochodach ulga nie przysługuje.

Mam kilka źródeł dochodów. Czy ulga mi przysługuje?

Ulga nie będzie przysługiwała komuś, kto posiada inne źródła dochodów, np. z tytułu umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Dlatego też, jeśli przykładowo mamy umowę o pracę i umowę zlecenie, to dochody z tego drugiego źródła nie będą się liczyć. Jednakże, jeśli posiadamy różne źródła dochodu, ale takie, które ulga obejmuje to wówczas w rozliczeniu rocznym ulga przysługuje – oczywiście, jeśli łącznie przychód podatnika znajduje się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Czy zatem, jeśli posiadam dwa źródła, to przysługują mi dwie ulgi, a jak trzy źródła, to trzy? Nie! Przysługuje jedna ulga dotycząca całości źródeł podatnika. Przykładowo, jeśli mam umowę o pracę, z której przychód wynosi 40 000 zł rocznie oraz działalność gospodarczą, z której przychód wynosi 60 000 zł – każdy z tych przychód jest niższy niż minimalna wartość limitu ulgi. Jednakże łącznie jest to 100 000 zł – mieści się w wartości limitu ulgi – i wówczas na ten łączny przychód przysługuje jedna ulga.

Czy można zrezygnować z ulgi?

Z ulgi dla klasy średniej można zrezygnować wtedy, kiedy pracownik ma roczny przychód poniżej 68 412 zł albo powyżej 133 692 zł. Rezygnacja z ulgi jest dobrowolna. Pozwoli to nam uniknąć zaległości podatkowych. Jeżeli bowiem ulga nie dotyczy podatnika, a nie złoży on dobrowolnej rezygnacji, to wówczas wprawdzie będzie miesięcznie płacił niższe składki, ale w rozliczeniu PIT będzie zobowiązany dopłacić ewentualny podatek.

Jak obliczyć wartość ulgi?

W rozliczeniu pracownika, który korzysta z ulgi należy odjąć od miesięcznych dochodów pracownika kwotę ulgi. Wartość ulgi różni się w zależności od miesięcznej wartości przychodu. Obowiązują tutaj dwa wzory w obliczaniu wartości ulgi. Pierwszy z tych wzorów stosujemy, kiedy wysokość uzyskanych przychodów wynosi od 5 701 zł do 8 549 zł miesięcznie:

ulga = (przychód x 6,68 % - 380,5 zł) / 0,17

Drugi wzór stosujemy wówczas, kiedy wysokość uzyskanych przychodów wynosi od 8 549 zł do 11 141 zł:

ulga = (przychód x (-7,35%) + 819,08 zł) / 0,17

Jak kwota ulgi będzie się kształtowała w ujęciu praktycznym? Pokażemy to na dwóch przykładach.

Kwota ulgi dla klasy średniej – przykłady

Przykład 1. Pani Zofia zarabia 6500 zł brutto miesięcznie – jest to wartość przychodu podatnika. Ulga, z której skorzysta Pani Zofia wyniesie:

(6500 zł x 6,68% - 380,5 zł) / 0,17 = 315,88 zł (po zaokrągleniu)

W rocznym rozliczeniu przychody Pani Zofii za rok 2022 wyniosą 78 000 zł, więc ulga jak najbardziej jej dotyczy.

Przykład 2. Pan Arkadiusz prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na zasadach ogólnych. Jego przychody wynoszą miesięcznie 10 000 zł. W jego przypadku ulga będzie wnosić:

(10 000 zł x (-7,35%) + 819,08 zł) / 0,17 = 494,58 zł (po zaokrągleniu)

W skali roku Pan Arkadiusz wykaże przychód równy 120 000 zł, zatem i on mieści się w limitach ulgi.

Jakie zmiany nas czekają?

Rząd wprowadzi zmiany, które w pierwszej kolejności będą polegały na całkowitej likwidacji ulgi dla kasy średniej. Ulga nie będzie obowiązywała od 1 lipca 2022 roku. Zamiast tego czekają nas zmiany w podatku dochodowym. Stawka dla rocznych przychodów nieprzekraczających 120 000 zł ma być obniżona z 17% do 12%. To właśnie ma być rekompensata dla klasy średniej zamiast rzeczonej ulgi.

Warto dodać, że istnieje pewne rozwiązanie, które niektórym pozwoli jeszcze skorzystać z ulgi dla klasy średniej, mimo, że ta w ujęciu ogólnym nie będzie obowiązywała. Jeśli okaże się, że dla podatnika zastosowanie ulgi przyniosłoby korzystniejsze niż jej brak, wówczas podatnik skorzysta z niej w rozliczeniu za rok 2022.

Czy proponowana zmiana będzie korzystniejsza?

Obniżenie stawki PIT z 17% do 12% niewątpliwie będzie korzystne dla sporej grupy podatników. Jeżeli mówmy o bezwzględnej kwocie podatku, to tutaj więcej zyskają lepiej zarabiający. Jak łatwo zauważyć ta 5-procentowa różnica przyniesie większą korzyść dla kogoś, kto w skali rocznej zarabia 100 000 zł, niż dla kogoś, kto zarabia 70 000 zł. Jednakże ci, którzy zarabiają mniej będą mieli znacznie mniejsze korzyści, niż gdyby korzystali z ulgi dla klasy średniej w ramach Polskiego Ładu.

Tagi: polski ładpodatnikdochódkwota wolna od podatkuulga podatkowaulgi podatkowe

Dodano: 06.04.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top