Progi podatkowe 2022

Opublikowano: 23 Marzec 2022 Agnieszka Kłak 8 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Każdy, kto legalnie generuje dochody musi się rozliczać z podatku za pomocą tzw. PIT-ów. Następuje to zawsze w roku następującym po roku podatkowym, z którego musimy się rozliczyć przed urzędem skarbowym. W polskim prawie istnieją progi podatkowe dla osób, które rozliczają się ze "skarbówką" na zasadach ogólnych. Przez długi czas progi te pozostawały na niezmienionym poziomie. Jednak po reformach gospodarczych, których doświadczamy od 1 stycznia 2022 roku uległo to pewnym zmianom.

Z tego artykułu dowiesz się:

Progi podatkowe 2022

Obowiązek podatkowy – kto musi płacić podatki?

Podatek dochodowy jest to wartość obliczana od naszych przychodów, którą musimy zapłacić i wykazać to w rocznym rozliczeniu, które następnie musimy przekazać do urzędu skarbowego. Obowiązek płacenia podatku dochodowego dotyczy osób zatrudnionych oraz przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych.

Tak więc każdy, kto w sposób legalny pozyskuje dochody będzie należał do grona podatników. Podatku dochodowego nie zapłacą osoby nigdzie niezatrudnione – bezrobotni oraz dzieci. Jednakże podatek muszą płacić także emeryci renciści – choć i tutaj nastąpiły pewne zmiany, tak samo jak zmiany w progach podatkowych, co za chwilę omówimy sobie dokładniej.

Czym są progi podatkowe?

Pojęcie progu podatkowego oznacza pewien poziom rocznych dochodów podatnika, do którego to poziomu jest przypisana stawka podatku. Wyróżniamy trzy progi podatkowe:

  • pierwszy próg podatkowy – dotyczy osób najmniej zarabiających, które zapłacą najniższą stawkę podatku dochodowego,
  • drugi próg podatkowy – dotyczy osób więcej zarabiających, które zapłacą podatek już w wyższej skali,
  • trzeci prób podatkowy – nazywany także daniną solidarnościową, płacą go osoby najbogatsze w najwyższej stawce.

Progi podatkowe do 2022 roku

Progi podatkowe, które obowiązywały przez lata są aktualne jeszcze tylko w rozliczeniu podatkowym za rok 2021. Kiedy w 2023 roku będziemy się rozliczać za rok 2022 roku wówczas będą obowiązywały nowe progi podatkowe, co jest efektem reform gospodarczych w ramach rządowego programu Polski Ład. Zanim do tego przejdziemy, przypatrzmy się jak rozliczaliśmy się dotychczas.

I próg podatkowy – dotyczył on osób, których roczny dochód nie przekroczył 85 528 złotych. Stawka podatku dochodowego PIT wynosiła tutaj 17%.

II próg podatkowy – dotyczył osób, których roczny dochód przekroczył 85 258 złotych. Podatek PIT wynosił tutaj 32%.

Progi podatkowe od 2022 roku w ramach Polskiego Ładu

Najważniejszą zmianą w ramach Polskiego Ładu jeśli chodzi o progi podatkowe jest fakt, że zwiększono limity dochodów. Będzie to wyglądało następująco:

  • I próg podatkowy – dotyczy podatników, którzy zarobili mniej niż 120 000 zł w skali roku. Stawka podatku PIT wynosi tutaj 17%.
  • II próg podatkowy – dotyczy tych osób, których dochody przekroczyły 120 000 zł. Stawka wynosi tu 32%.

Jak widać, stawki podatku nie zmieniły się dla poszczególnych progów. Zwiększył się za to limit rocznych dochodów.

Jak teraz wygląda skala podatkowa w Polsce?

Powiedzieliśmy sobie o limitach dochodu oraz o stawkach podatkowych. Jednakże co to tak naprawdę oznacza i jak wygląda w praktyce? Jak, korzystając ze skali podatkowej można wyliczyć należny podatek? Przyjrzymy się obu progom podatkowym:

  • I próg podatkowy: 17% czyli podstawa obliczenia podatku minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł.
  • II próg podatkowy: 32% należy pomnożyć przez nadwyżkę ponad 120 000 zł plus 15 300 zł. 

Istotną zmianą jest to, że do 2022 roku przy II progu podatkowym również pomniejszaliśmy należny do zapłacenia podatek o kwotę zmniejszającą podatek.

Warto pamiętać, że podatek, który mamy zapłacić możemy dodatkowo pomniejszyć, korzystając z kwoty wolnej od podatku oraz z ulg podatkowych. Kwota wolna od podatku, którą określa Polski Ład wyniesie dla 2022 roku 30 000 zł.

Jak obliczyć podatek do zapłaty?

Obliczenie podatku może wydawać się trudnym zadaniem, jednakże w rzeczywistości nie jest to czynność, z którą nie można sobie poradzić. Pokażemy na dwóch przykładach jak to zrobić dla każdego progu. Dla uproszczenia przyjmujemy, że naszym podatnikom nie przysługują żadne ulgi podatkowe.

Przykład dla I progu podatkowego

Załóżmy, że Pan Stefan zarobi w 2022 roku równe 100 000 zł. Podatek, który zapłaci obliczymy w sposób następujący:

(100 000 zł x 17%) – 5 100 zł = 17 000 zł – 5 100 zł = 11 900 zł

Pan Stefan zapłaci więc 11 900 zł podatku dochodowego.

Przykład dla II progu podatkowego

Załóżmy, że Pani Irena zarobiła w 2022 roku równe 200 000 zł. Aby obliczyć podatek dochodowy, który zapłaci musimy skorzystać ze wzoru dla II progu podatkowego:

32% x (200 000 zł – 120 000 zł) + 15 300 zł = 40 900 zł

Pani Irena zapłaci zatem za rok 2022 podatek w wysokości 40 900 zł

Rozliczenie PIT 2022 wraz z małżonkiem

Każdy, kto zawarł związek małżeński powinien orientować się co do tego, że istnieje możliwość rozliczenia się wraz z małżonkiem. Jak to się ma do progów podatkowych? Otóż rozliczenie z małżonkiem przebiega w ten sposób, iż sumujemy roczne dochody obu małżonków, następnie dzielimy przez 2, a potem od uzyskanej kwoty wyliczmy podatek. Uwzględnić tu należy kwoty zmniejszające podatek. Następnie uzyskaną kwotę mnożymy przez 2. Ostatni krok to odjęcie ulg podatkowych, przysługujących każdemu z małżonków.

A jak to będzie wyglądało przy nowych progach podatkowych? Otóż przyjrzyjmy się przykładowi. Załóżmy, że Pan Zbigniew zarobił w ciągu roku 80 000 zł, natomiast jego żona, Pani Irena zarobiła 50 000 zł. Ich łączne dochody wyniosły więc 130 000 złotych. Czy zatem znaleźli się oni w drugim progu podatkowym?

Zobaczmy, ile nam wyniesie podstawa opodatkowania:

(80 000 zł + 50 000 zł) / 2 = 130 000 zł / 2 = 65 000 zł

Podstawa opodatkowania wyniesie 65 000 zł, a więc podatek obliczamy dla I progu podatkowego:

(65 000 zł x 17%) - 5 100 zł = 11 050 zł - 5100 zł = 5 950 zł

Uzyskaną kwotę musimy jeszcze pomnożyć przez 2:

5950 zł x 2 = 11 900 zł

Tak więc Pan Zbigniew i Pani Irena będą musieli zapłacić za 2022 rok 11 900 zł podatku, o ile żadnemu z nich nie przysługują inne ulgi.

Tagi: ulgi podatkowepodatek dochodowyprogi podatkowepit 37 rozliczeniepodatnikpodatki

Dodano: 23.03.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top